czaszka łacina

 0    102 flashcards    ania10022
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

cranium

Blaszki istoty zbitej, zewnętrznej
start learning
lamina externa

Kość czołowa
start learning
os frontale

Kość ciemieniowa (2)
start learning
os parietale

Kość potyliczna
start learning
os occipitale

Kość klinowa
start learning
os sphenoidale

Kość skroniowa (2)
start learning
os temporale

Kość nosowa (2)
start learning
os nasale

Kość jarzmowa (2)
start learning
os zygomaticum

Kość łzowa (2)
start learning
os lacrimiale

Małżowina nosowa dolna (2)
start learning
concha nasalis inferior

Szczęka (2)
start learning
maxilla

Kość podniebienna (2)
start learning
os palantium

Kość sitowa
start learning
os ethmoidale

vomer

mandibula

Kosteczki słuchowe (6)
start learning
ossicula auditus

Moteczek (2)
start learning
malleus

Kowadełko (x2)
start learning
incus

Strzemiączko (x2)
start learning
stapes

Sklepienie
start learning
calvaria

frons

occiput

Kresy skroniowe
start learning
linea temporales

Kresa karkowa górna
start learning
linea nuchae superior

vertex

Szew strzałkowy
start learning
sutura sagittalis

Szew wieńcowy
start learning
sutura coronalis

Szew węgłowy
start learning
sutura lambdoidea

Gładzizna
start learning
glabella

Guzy ciemieniowe
start learning
tubera arietalia

Wejście do oczodołu
start learning
aditus orbitae

Otwór gruszkowaty
start learning
apertura piriformis

Dół nadkłowy
start learning
fossa canina

orbita

Kanał wzrokowy
start learning
canalis opticus

Jama nosowa
start learning
cavum nasi

Przegroda kostna nosa
start learning
septum nasi osseum

Nozdrza tylne
start learning
choanae

Zatoka czołowa
start learning
sinus frontalis

Zatoka szczękowa
start learning
sinus maxillaris

Zatoka klinowa
start learning
sinus sphenoidalis

Komórki sitowe
start learning
celulae ethmoidales

Guzowatość potyliczna zew
start learning
protubarantia occipitalis externa

Tył głowy
start learning
inion

Grzebień potyliczny zew
start learning
crista occiptalis externa

Łuk jarzmowy
start learning
arcus zgomaticus

Kresa skroniowa
start learning
linea temporalis

Dół skroniowy
start learning
fossa temporalis

Dół podskroniowy
start learning
fossa infratemporalis

Dół żuchwowy
start learning
fossa mandibularis

Otwór słuchowy zew
start learning
porus acusticus eccternus

Wyrostki zębodołowe
start learning
prcessus alveolares maxillare

Podniebienie kostne
start learning
palatum osseum

Wyrostki podniebne szczęk
start learning
processus palatyni

Blaszki poziome kści podniebnych
start learning
laminae horizontales ossis palatyni

Wyrostki skzydłowe
start learning
processus ptergoidei

Skrzydła większe
start learning
alae majoris

Kłykcie potyliczne
start learning
condyli occipitales

Jama czaszki
start learning
cavum crani

Pow. Zew. Podstay czaszki
start learning
basis cranii interna

Szew wieńcowy
start learning
sutura coronalis

Szew węgłowy
start learning
sutura lambdoidea

Ciemiączka
start learning
fonticuli

Ciemiączko czołowe
start learning
fonticuls anterior, frontalis

Ciemiączko potyliczne
start learning
fonticuluc psterior, occipitalis

Ciemiączko klinowe
start learning
fonticulus sphenoidalis

Ciemiączko sutkowe
start learning
fonticulus mastoideus

Chrząstkozrost skalisto potyliczny
start learning
synchondrosis petroocicipitalis

Chrząstkozrost klinowo skalisty
start learning
synchondrosis sphenopetrosa

Chrząstkozrost klinowo-potyliczny
start learning
synchondrosis sphenooccipitalis

Kość podstawowa czaszko
start learning
os basilare

Korpus zuchwy
start learning
corpus mandibulae

Gałąź żuchwy
start learning
rami mandibulae

Częśc zębodołowa
start learning
pars alveolaris

Guzowatośc pródkowa
start learning
protuberantia mentalis

Kolce bródkowe
start learning
spinae mentales

Kość gnykowa
start learning
os hyoideum

Rogi mniejsza/ większe
start learning
cornua majora / minora

Staw skroniowo- żuchwowy
start learning
articulatio temporomadndibularais

Więzadło klinowo- żuchwowe
start learning
ligamentum sphenomandibulare

Więzadło rylcowo-żuchwowe
start learning
ligamentm tylomandibulare

Mięsień skroniowy
start learning
musuclus temporalis

Mięsień żwacz
start learning
musulus masseter

Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
start learning
musculus pterygoideus medialis

Mięsie skrzydłowy boczny
start learning
muculus pterygoiudeus lateralis

Mięsień rylcowato gnykowy
start learning
musculus stylohyoideus

Mięsień żuchwowo- gnykowy
start learning
musculus mulohyoideus

Mięsień bródkowo gnykowy
start learning
musculus geniohyoideus

Mięsień mostkowo-gnykowy
start learning
musculus sternohyoideus

Mięsień łopatkowo-gnykowy
start learning
musculus omohyoideus

Mięsień mostkowo- tarczowy
start learning
musculus sternothyreoideus

Mięsień tarczowo- gnykowy
start learning
musculus thyreohyoideus

Mięśniówka skórna szyi
start learning
musculus platysma colli

Mięsień okrężny ust
start learning
musculus orbiculis oris

Mięsień korężny oka
start learning
muaculus orbiculis oculi

Mięsień dźwiegacz wargo górnej
start learning
musculus levator labii superior

Mięsień dźwigacz kata ust
start learning
muscular levator anguli oris

Mięsień obniżający wargę dolną
start learning
musculus depressor labii inferioris

Mięsień obniżający kąt ust
start learning
musculus depressor anguli oris

Mięsień marszczący brwi
start learning
muscilus corrugator supercilli

Mięsień śmiechowy
start learning
musculus risorius


You must sign in to write a comment