Czasowniki ważne 9

 0    25 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zranić
Przepraszam, nie chciałem cię zranić.
start learning
to hurt
I'm sorry, I didn't mean to hurt you.
zależeć
Wszystko zależy od ciebie.
start learning
to depend
Everything depends on you.
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
start learning
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
start learning
to fly
Migratory birds are already flying back home.
kopać
Jeszcze nie wykopał dołka na drzewko.
start learning
to kick
He hasn't dug a hole for the tree yet.
traktować
Nie traktujcie mnie jak dziecko.
start learning
to treat
Don't treat me like a child.
rzucać
Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień.
start learning
to throw
Let him who is without sin cast the first stone.
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
start learning
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
zamykać na klucz
Zapomniałam zamknąć mieszkanie na klucz jak wychodziłam do pracy.
start learning
to lock
I forgot to lock out the flat when I was getting out to work.
męczyć
Odkurzanie strasznie mnie męczy.
start learning
to tire
Vacuuming tires me horribly.
zapraszać
Chciałabym zaprosić cię na moje przyjęcie urodzinowe.
start learning
to invite
I'd like to invite you to my birthday party.
łączyć
Moja mama lubi łączyć różne style wystroju wnętrz.
start learning
to connect
My mum likes to join together different styles of interior decoration.
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
start learning
to let
My boss finally let me go on holidays!
walczyć
Nigdy wcześniej nie walczyłem w ringu bokserskim.
start learning
to struggle
I've never fought in a boxing ring before.
witać
Nigdy się ze mną nie wita kiedy przychodzi do biura.
start learning
to greet
He never greets me when he comes to the office.
rozwiązać
Nie dało się rozwiązać węzła, więc musieliśmy użyć nożyczek.
start learning
to solve
We couldn't untie the knot, so we had to use scissors.
zbierać
Kiedy zacząłeś zbierać znaczki?
start learning
to collect
When did you start collecting stamps?
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
start learning
to win
Last year my team won the championship for the first time.
kosztować
Ile kosztuje ta koszula?
start learning
to cost
How much does this shirt cost?
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
start learning
to bring
I've brought you your favourite toy.
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
start learning
to forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
tracić
Straciliśmy wszystkie pieniądze.
start learning
to lose
We've lost all our money.
skakać
Potrafi podskoczyć wysoko.
start learning
to jump
He can jump really high.
gadać
Gadałam z koleżankami z pracy.
start learning
to chat
I was chatting with my colleagues.
opiekować się (l)
start learning
to look after

You must sign in to write a comment