czasowniki ważne 5

 0    25 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zastanawiać się (w)
Zastanawiam się czy moglibyśmy go znowu zatrudnić.
start learning
to wonder
I'm wondering if we could hire him back.
dotykać
Nie dotykaj garnka - jest gorący.
start learning
to touch
Don't touch the pot - it's hot.
rozumieć (u)
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
start learning
to understand
I'm trying to understand what is happening.
należeć
Wszystko w tym mieście należy do mnie!
start learning
to belong
Everything in this town belongs to me!
bić
Serce biło mi powoli, chociaż byłem trochę zestresowany.
start learning
to beat
My heart beat slowly, although I was a little bit stressed.
oddychać
Wypuśćcie mnie, nie mogę oddychać!
start learning
to breathe
Let me out, I can hardly breathe!
znajdować
Walizkę znaleziono w innym kraju.
start learning
to find
The suitcase was found in a different country.
zauważyć
Zauważyła monetę i podniosła ją.
start learning
to notice
She noticed a coin and she picked it up.
sprawdzać
Sprawdźmy tę ofertę.
start learning
to check
Let's check out this offer.
spodziewać się (e)
Spodziewałam się, że przyjdziesz.
start learning
to expect
I expected you to come.
planować
Powinnaś lepiej planować swój dzień.
start learning
to plan
You should plan your day better.
zachowywać się
Piotr dziwnie się dziś zachowuje.
start learning
to act
Peter is acting strange today.
odpowiadać
Muszę odpowiedzieć na pytania klientów.
start learning
to answer
I have to answer customers' inquiries.
wstać
Wstań kiedy do ciebie mówię!
start learning
to stand up
Stand up when I'm talking to you!
ratować (s)
Dziękuję ci za uratowanie mojego kota!
start learning
to save
Thank you for saving my cat!
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
start learning
to sell
The man was trying to sell the stolen painting.
zdawać sobie sprawę (r)
Kiedy zdałeś sobie z tego sprawę?
start learning
to realize
When did you realize that?
kontrolować
On nie kontrolował sytuacji.
start learning
to control
He didn’t control the situation.
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
start learning
to show
I showed my painting collection to the guests.
posiadać
Posiadam 2 samochody.
start learning
to own
I own two cars.
palić
Stary dom został spalony na popiół.
start learning
to smoke
The old house got burnt to ashes.
trenować
Ona trenuje ciężko przed turniejem.
start learning
to train
She is training hard for the tournament.
śnić
Miałem okropny sen zeszłej nocy.
start learning
to dream
I had a horrible dream last night.
płakać
Mary płacze ponieważ zgubiła torebkę.
start learning
to cry
Mary's crying because she has lost her handbag.
przysięgać
Przysięgam, że nie zjadłem twojego ciasta.
start learning
to swear
I swear I didn't eat your cake!

You must sign in to write a comment