czasowniki ważne 2

 0    26 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć rację
Kobiety mają zawsze rację - nawet wtedy, kiedy jej nie mają.
start learning
to be right
Women are always right - even if they aren't.
wracać
Kiedy wrócę, posprzątam mieszkanie.
start learning
to come back
When I come back, I'll tidy the flat.
słuchać
Uwielbia słuchać muzyki w drodze do pracy.
start learning
to listen to
She loves listening to music on her way to work.
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
start learning
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
start learning
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
próbować, usiłować, przetestować
Spróbuj tego cytrynowego ciasta. Jest wyborne.
start learning
to try
Try this lemon cake. It's delicious.
nazywać
Jak nazywa się ten budynek?
start learning
to call
What is that building called?
chodzić
Uwielbiam chodzić na długie spacery w świetle księżyca.
start learning
to walk
I love taking long walks in the moonlight.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
start learning
to say
I spoke to her only yesterday.
pamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
start learning
remember
Remember to shut the windows before you leave.
trzymać (coś/kogoś)
Mary zatrzymała kopię listu.
start learning
to hold
Mary kept a copy of the letter.
zdjąć (t)
Zdejmij kurtkę, w środku jest gorąco.
start learning
to take off
Take off your jacket, it's hot inside.
wyglądać
Ona wygląda na chorą.
start learning
to seem
She seems sick.
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
start learning
to eat
I've eaten your sandwich.
wierzyć
Wierzycie w cuda?
start learning
believe
Do you believe in miracles?
grać
Zagrajmy w koszykówkę po południu!
start learning
to play
Let's play basketball in the afternoon!
ruszać się
Przestań się ruszać, próbuję zrobić zdjęcie!
start learning
to move
Stop moving, I'm trying to take a photo!
dzwonić
Telefon dzwoni, czy możesz go odebrać?
start learning
to call
The phone is ringing, can you answer it?
mieszkać
Zamieszkujemy w tej skromnej chatce.
start learning
to live
We dwell in this humble cottage.
zaczynać (s)
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
start learning
to start
The event began with cutting the ribbon.
wchodzić
Wszedł do środka i wjechał windą na siódme piętro.
start learning
to go up
He got in and took the lift to the seventh floor.
móc (b)
Możesz mi pomóc?
start learning
to be able to
Can you help me?
wychodzić (l)
Musiała wyjść z samochodu, żeby zapłacić opłatę za parkowanie.
start learning
to leave
She had to get out of the car to pay the parking charge.
mieć nadzieję
Mam nadzieję, że masz rację.
start learning
to hope
I hope you're right.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
start learning
to speak
I spoke to her only yesterday.
próbować, smakować, zasmakować
start learning
to taste

You must sign in to write a comment