czasowniki ważne 13

 0    50 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaciskać (usta), napinać
Muszę zacisnąć pasa, dopóki nie znajdę pracy.
start learning
to tighten
I have to tighten my belt until I find a job.
skazywać (s)
Sędzia skazał go na dożywotnie więzienie.
start learning
to sentence
The judge sentenced him to life imprisonment.
dominować
Nowy wieżowiec dominuje nad miastem.
start learning
to dominate
The new skyscraper dominates over the city.
wnioskować
Doszedł do wniosku, że bycie lekarzem nie jest jego powołaniem.
start learning
to conclude
He concluded being a doctor wasn't his calling.
poprawiać
Możesz poprawić moją pisownię?
start learning
to improve
Can you correct my spelling, please?
przewyższać, przekroczyć (limit)
Wyniki przewyższyły moje oczekiwania.
start learning
to exceed
The results exceeded my expectations.
asystować
Mary będzie ci asystowała.
start learning
to assist
Mary will assist you.
odróżniać, rozróżnić, rozpoznać
Jak matka odróżnia cię od brata bliżniaka?
start learning
to distinguish
How does your mother distinguish you from your twin brother?
narzucać
Mam nadzieję, że się nie narzucam...
start learning
to impose
I hope I'm not imposing...
przykrywać
Przykryj go kocem.
start learning
to cover
Cover him with a blanket.
ślizgać
Uwielbiam ślizgać się po lodzie!
start learning
to slide
I love sliding on ice!
kasować (d)
start learning
to delete
obierać
Kucharz zademonstruje jak obierać cytrynę.
start learning
to peel
The cook is going to demonstrate how to peel a lemon.
zaznaczać
Kupiłam używaną książkę i odpowiedzi są już zaznaczone.
start learning
to mark
I bought a used book and the answers are already marked.
przyciskać
Przyciśnij naklejkę do ściany.
start learning
to press
Press the sticker against the wall.
wyprzedzać
Nasza konkurencja nie może nas wyprzedzić.
start learning
to overtake
Our competition cannot outpace us.
strajkować
Pracownicy fabryki zastrajkowali w zeszłym tygodniu.
start learning
to strike
Factory workers went on strike last week.
zakopywać
Zakopałam mojego chomika w ogródku.
start learning
to bury
I burried my hamster in the garden.
przekształcać
Ten film zmieni twój sposób postrzegania świata.
start learning
to transform
This movie will transform your way of perceiving the world.
zapinać
Pamiętaj o zapięciu pasów kiedy wsiadasz do samochodu.
start learning
to fasten
Remember to always fasten your seatbelt when you get into the car.
konsumować
Nasze społeczeństwo konsumuje coraz więcej.
start learning
to consume
Our society consumes more and more.
potępiać, piętnować
Kościół potępia związki homoseksualne.
start learning
to condemn
The Church condemns homosexual relationships.
obniżać (d)
start learning
to decrease
wyciskać (s)
Wyciśnij cytrynę na rybę.
start learning
to squeeze
Squeeze the lemon over the fish.
zmniejszać
Program był bardzo efektywny ale teraz planujemy go zmniejszyć.
start learning
to diminish
The program was very effective but now we're planning to scale it back.
rozlewać
Kto rozlał wino na moją koszulę?
start learning
to spill
Who spilt wine over my shirt?
donosić
Donieśli na nas sąsiedzi.
start learning
to denounce
Our neighbours denounced us.
redukować
Firma zredukowała swój budżet reklamowy.
start learning
to reduce
The company reduced its publicity budget.
nalewać
Wlej trochę wody do szklanki i dodaj plasterek cytryny.
start learning
to pour
Pour some water into the glass and add a slice of lemon.
rozpinać, rozwiązywać
Mógłbyś pomóc mi rozpiąć guziki?
start learning
to undo
Could you help me undo the buttons?
prasować
Zanim założysz tę koszulę, będziesz ją musiała wyprasować.
start learning
to iron
You’ll have to iron this shirt before you can put it on.
deklarować
Celnik zapytał, czy mam coś do zadeklarowania.
start learning
to declare
The customs officer asked me if I had anything to declare.
obalać, unieważniać (a)
Niewolnictwo zostało zniesione w 1865.
start learning
to abolish
Slavery was abolished in 1865.
kaszleć
Mój mąż kaszlał tak głośno, że mnie obudził.
start learning
to cough
My husband was coughing so loudly that he woke me up.
instalować
Kliknij tutaj, aby zainstalować program.
start learning
to install
Click here to install the programme.
podkreślać
start learning
to underline
dołączać, załączać (a)
Załączam swoje cv.
start learning
to attach
Please find my curriculum attached.
penetrować
Naszą strategią jest penetracja rynku europejskiego.
start learning
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
adresować
Do kogo skierowane było przemówienie?
start learning
to address
To whom was the speech addressed?
wyburzyć
Ten budynek zostanie niedługo wyburzony.
start learning
to demolish
This building will be demolished soon.
ukończyć, skończyć, skończony, kompletny
Dlaczego nigdy nie kończysz swoich zadań?
start learning
to complete
Why do you never complete your tasks?
być wartym, być godnym
To nie było warte takiego wysiłku.
start learning
to be worth
It wasn't worth such effort.
komponować
Oda do Radości została skomponowana przez Beethovena.
start learning
to compose
The Ode to Joy was composed by Beethoven.
dbać o coś (c)
On nie dba o moje uczucia.
start learning
to care about sth
He doesn't care about my feelings.
podwyższać (i)
start learning
to increase
eksponować (d)
Każdy sklep eksponuje najdroższe produkty.
start learning
to display
Every shop displays the most expensive products.
podkreślać, akcentować, eksponiwać (e)
To ważne, żeby podkreślać swoje zalety.
start learning
to emphasise
It's important to emphasise your strengths.
podwijać, zwijac, rolować
Podwinęliśmy rękawy i zaczęliśmy pracować.
start learning
to roll
We rolled up our sleeves and began to work.
deponować
Gdzie możemy zdeponować bagaż?
start learning
to deposit
Where can we deposit our luggage?
rozbawiać, rozśmieszyć
Rozbawił mnie widok mojego dziadka tańczącego.
start learning
to amuse
It amused me to see my grandpa dance.

You must sign in to write a comment