Czasowniki ważne 1

 0    25 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
musieć (h)
Chciałam zostać dłużej, ale musiałam wracać do domu i opiekować się siostrą.
start learning
to have to
I wanted to stay longer, but I had to go home and babysit my sister.
chcieć
(ja) chcę
start learning
to want
I want
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
start learning
to do
What are you planning to do now?
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
start learning
to have
The postman didn't have any letters for us today.
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
start learning
to be
To be, or not to be, that is the question.
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
start learning
to think
I have been thinking about it all day.
widzieć
Widziałeś moje okulary?
start learning
to see
Have you seen my glasses?
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
start learning
to make
What are you planning to do now?
dziękować
Idź podziękować babci za prezent.
start learning
to thank
Go thank grandma for the gift.
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
start learning
to get
She always gets what she wants.
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
start learning
to need
Will you need the car tomorrow?
prosić
Dziś poprosimy szefa o podwyżkę.
start learning
to ask
Today we're going to ask our boss for a raise.
kochać
Czy kochasz mnie tak jak ja ciebie?
start learning
to love
Do you love me as much as I love you?
musieć
Chciałam zostać dłużej, ale musiałam wracać do domu i opiekować się siostrą.
start learning
must
I wanted to stay longer, but I had to go home and babysit my sister.
żyć
Europejczycy żyją średnio 80 lat.
start learning
to live
Europeans live 80 years on average.
lubić
Nie lubię wstawać tak wcześnie rano.
start learning
to like
I don't like to get up so early in the morning.
wiedzieć
Nie wiem.
start learning
to know
I don't know.
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
start learning
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
brać
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
start learning
to take
They never take any money from their parents.
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
start learning
to look
Look at these beautiful gliders.
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
start learning
to go
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
dziać się
Nigdy nie mówił mi co działo się w szkole.
start learning
to happen
He never told me what went on at school.
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
start learning
to work
They work for the National Museum in London.
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
start learning
to feel
I felt embarrassed by the whole situation.
szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
start learning
to look for
Could you help me? I'm looking for a nice white shirt.

You must sign in to write a comment