czasowniki str 1

 0    231 flashcards    vendelinpl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kończyć (2)
start learning
acabar / terminar
przypominac sobie
start learning
acordarse
kończę (2)
start learning
acabo / termino
kończysz (2)
start learning
acabas / terminas
kończy (2)
start learning
acaba / termina
kończymy (2)
start learning
acabamos / terminamos
kończycie (2)
start learning
acabáis / termináis
kończą (2)
start learning
acaban / terminan
przypominam
start learning
me acuerdo
przypominasz sobie
start learning
acuerdas
przypomina sobie
start learning
acuerda
przypominamy sobie
start learning
acordamos
przypominacie sobie
start learning
acordáis
przypominają sobie
start learning
acuerdan
kłaść się spać
start learning
acostarse
kładę się spać
start learning
me acuesto
kładziesz się spać
start learning
te acuestas
kładzie się spać
start learning
se acuesta
kładziemy się spać
start learning
nos acostamos
kładziecie się spać
start learning
os acostáis
kładą się spać
start learning
se acuestan
być wdzięcznym
start learning
agradecer
jestem wdzieczna
start learning
agradezco
przekonywać
start learning
convencer
jesteś wdzięczny
start learning
agradeces
jest wdzięczny
start learning
agradece
jesteśmy wdzięczni
start learning
agradecemos
jesteście wdzięczni
start learning
agradecéis
są wdzięczni
start learning
agradecen
uczyć się (2)
start learning
aprender / estudiar
uczę się (2)
start learning
aprendo / estudio
uczysz się (2)
start learning
aprendes / estudias
uczy się (2)
start learning
aprende / estudia
uczymy się (2)
start learning
aprendemos / estudiamos
uczycie się (2)
start learning
aprendéis / estudiáis
uczą się (2)
start learning
aprenden / estudian
naprawiać
start learning
arreglar
naprawiam
start learning
arreglo
naprawiasz
start learning
arreglas
naprawia
start learning
arregla
naprawiamy
start learning
arreglamos
naprawiacie
start learning
arregláis
naprawiają
start learning
arreglan
zapewnić / zapewniać
start learning
asegurar
Zapewniam
start learning
aseguro
zapewniasz
start learning
aseguras
zapewnia
start learning
asegura
zapewniamy
start learning
aseguramos
zapewniacie
start learning
aseguráis
zapewniają
start learning
aseguran
powiększać
start learning
aumentar
powiększam
start learning
aumento
powiększasz
start learning
aumentas
zwiększa
start learning
aumenta
powiększamy
start learning
aumentamos
powiększacie
start learning
aumentáis
powiększają
start learning
aumentan
pomagać
start learning
ayudar
Pomagam
start learning
ayudo
pomagasz
start learning
ayudas
pomaga
start learning
ayuda
pomagamy
start learning
ayudamos
pomagacie
start learning
ayudáis
pomagają
start learning
ayudan
wysiadać / schodzić
start learning
bajar
wysiadam / schodzę
start learning
bajo
wysiadasz / schodzisz
start learning
bajas
wysiada / schodzi
start learning
baja
wysiadamy / schodzimy
start learning
bajamos
wysiadacie / schodzicie
start learning
bajáis
wysiadają / schodzą
start learning
bajan
kąpać się
start learning
bañar
kąpię się
start learning
baño
kąpiesz się
start learning
bañas
kąpie się
start learning
se baña
kąpiemy się
start learning
bañamos
kąpiecie się
start learning
bañáis
kąpią się
start learning
bañan
pić
start learning
beber
piję
start learning
bebo
pijesz
start learning
bebes
pije
start learning
bebe
pijemy
start learning
bebemos
pijecie
start learning
bebéis
piją
start learning
beben
pić / jeść
start learning
tomar
piję / jem
start learning
tomo
pijesz / jesz
start learning
tomas
pije / je
start learning
toma
pijemy / jemy
start learning
tomamos
pijecie / jecie
start learning
tomáis
piją / jedzą
start learning
toman
świecić
start learning
brillar
świecę
start learning
brillo
świecisz
start learning
brillas
świeci
start learning
brilla
świecimy
start learning
brillamos
świecicie
start learning
brilláis
świecą
start learning
brillan
przewrócić się
start learning
caerse
przewracam się
start learning
me caigo
przewracasz się
start learning
te caes
przewraca się
start learning
se cae
przewracamy się
start learning
nos caemos
przewracacie się
start learning
os caéis
przewracają się
start learning
se caen
zmieniać / zamieniać
start learning
cambiar
zmieniam
start learning
cambio
zmieniasz
start learning
cambias
zmienia
start learning
cambia
zmieniamy
start learning
cambiamos
zmieniacie
start learning
cambiáis
zmieniają
start learning
cambian
męczyć się
start learning
cansarse
męczę się
start learning
canso
męczysz się
start learning
cansas
męczy się
start learning
cansa
męczymy się
start learning
cansamos
męczycie się
start learning
cansáis
męczą się
start learning
cansan
śpiewać
start learning
cantar
śpiewam
start learning
canto
śpiewasz
start learning
cantas
śpiewa
start learning
canta
śpiewamy
start learning
cantamos
śpiewacie
start learning
cantáis
śpiewają
start learning
cantan
ożenić się / wyjść za mąż
start learning
casarse
żenię się / wychodzę za mąż
start learning
me caso
żenisz się / wychodzisz za mąż
start learning
te casas
żeni się / wychodzi za mąż
start learning
se casa / se casa
żenimy się / wychodzimy za mąż
start learning
nos casamos
żenicie się / wychodzicie za mąż
start learning
os casáis
żenią się / wychodzą za mąż
start learning
se casan
jeść kolację
start learning
cenar
jem kolację
start learning
Ceno
jesz kolację
start learning
cenas
je kolację
start learning
cena
jemy kolację
start learning
cenamos
jecie kolację
start learning
cenais
jedzą kolację
start learning
cenan
spotykać się z
start learning
citar con / quedar con
spotykam się z
start learning
cito con / quedo
spotykasz się z
start learning
citas con / quedas
spotyka się z
start learning
cita con / queda
spotykamy się z
start learning
citamos con / quedamos
spotykacie się z
start learning
citáis con / quedáis
spotykają się z
start learning
citan con / quedan
gotować
start learning
cocinar
gotuję
start learning
cocinero
gotujesz
start learning
cocinas
gotuje
start learning
cocina
gotujemy
start learning
cocinamos
gotujecie
start learning
cocináis
gotują
start learning
cocinan
brać / chwytać
start learning
coger
biorę
start learning
cojo
bierzesz
start learning
coges
bierze
start learning
coge
bierzemy
start learning
cogemos
bierzecie
start learning
cogéis
biorą
start learning
cogen
wieszać
start learning
colgar
wieszam
start learning
cuelgo
wieszasz
start learning
cuelgas
wiesza
start learning
cuelga
wieszamy
start learning
colgamos
wieszacie
start learning
colgáis
wieszają
start learning
cuelgan
jeść
start learning
comer
jem
start learning
como
jesz
start learning
comes
je
start learning
come
jemy
start learning
comemos
jecie
start learning
coméis
jedzą
start learning
comen
prowadzić
start learning
conducir
prowadzę
start learning
conduzco
prowadzisz
start learning
conduces
prowadzi
start learning
conduce
prowadzimy
start learning
conducimos
prowadzicie
start learning
conducís
prowadzą
start learning
conducen
znać
start learning
conocer
znam
start learning
conozco
znasz
start learning
conoces
zna
start learning
conoce
znamy
start learning
conocemos
znacie
start learning
conocéis
znają
start learning
conocen
osiągnąć
start learning
conseguir
osiągam
start learning
consigo
osiągasz
start learning
consigues
osiąga
start learning
consigue
osiągamy
start learning
conseguimos
osiągacie
start learning
conseguís
osiągają
start learning
consiguen
liczyć / opowiadać
start learning
contar
liczę / opowiadam
start learning
cuento
liczysz / opowiadasz
start learning
cuentas
liczy / opowiada
start learning
cuenta
liczymy / opowiadamy
start learning
contamos
liczycie / opowiadacie
start learning
contáis
liczą / opowiadają
start learning
cuentan
odpowiadać (2)
start learning
contestar / responder
odpowiadam (2)
start learning
contesto / respondo
odpowiasz (2)
start learning
contestas / respondes
odpowiada (2)
start learning
contesta / responde
odpowiadamy (2)
start learning
contestamos / respondemos
odpowiadacie (2)
start learning
contestáis / respondéis
odpowiadają (2)
start learning
contestan / responden
zatrudniać
start learning
contratar
zatrudniam
start learning
contrato
zatrudniasz
start learning
contratas
zatrudnia
start learning
contrata
zatrudniamy
start learning
contratamos
zatrudniacie
start learning
contratáis
zatrudniają
start learning
contratan
zatrudniać / stosować
start learning
emplear
zatrudniam / stosuję
start learning
empleo
zatrudniasz / stosujesz
start learning
empleas
zatrudnia / stosuje
start learning
emplea
zatrudniamy / stosujemy
start learning
empleamos
zatrudniacie / stosujecie
start learning
empleáis
zatrudniają / stosują
start learning
emplean
przekonuję
start learning
convenzo
przekonujesz
start learning
convences
przekonuje
start learning
convence
przekonujemy
start learning
convencemos
przekonujecie
start learning
convencéis
przekonują
start learning
convencen

You must sign in to write a comment