Czasowniki nieregularne

 0    81 flashcards    kjndskadkw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be, was/were, been
uderzać, bić
start learning
beat, beat, beaten
stawać się
start learning
become - became - become
gryźć
start learning
bite, bit, bitten
wiać, dmuchać
start learning
blow, blew, blown
łamać, tłuc
start learning
break, broken, broken
przynosić
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
palić (się)
start learning
burn - burnt/burned - burnt/burned
kupować
start learning
buy - bought - bought
łapać
start learning
catch - caught - caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić, przyjeżdżać
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
ciąć, skaleczyć (się)
start learning
cut - cut - cut
robić
start learning
do did done
rysować, ciągnąć
start learning
draw - drew - drawn
śnić, mar
start learning
dream - dreamt/dreamed - dreamt/dreamed
pić
start learning
drink - drank - drunk
prowadzić (samochód)
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
padać, upadać
start learning
fall - fell - fallen
karmić
start learning
feed fed fed
czuć
start learning
feel - felt - felt
walczyć
start learning
fight - fought - fought
znajdować
start learning
find - found - found
latać, fruwać
start learning
fly - flew - flown
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
dostawać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść, jechać
start learning
go - went - gone
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
mieć
start learning
have - had - had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
kryć, chować
start learning
hide - hid - hidden
uderzać
start learning
hit - hit - hit
trzymać
start learning
hold - held - held
boleć, ranić
start learning
hurt - hurt - hurt
trzymać
start learning
keep - kept - kept
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
prowadzić (być pierwszym)
start learning
lead - led - led
uczyć się
start learning
learn - learnt/learned - learnt/learned
wyjeżdżać, opuszczać
start learning
leave - left - left
pożyczać (komuś)
start learning
lend - lent - lent
pozwalać
start learning
let - let - let
gubić
start learning
lose - lost - lost
robić
start learning
make - made - made
spotykać
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay - paid - paid
kłaść, położyć
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć na rowerze
start learning
ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
biegać
start learning
run - ran - run
mówić, powiedzieć
start learning
say - said - said
widzieć
start learning
see - saw - seen
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
trząść (się), potrząsać
start learning
shake - shook - shaken
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
pokazywać
start learning
show - showed - shown
zamykać
start learning
shut - shut - shut
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
siedzieć
start learning
sit- sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
pachnieć
start learning
smell - smelt - smelt
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
pływać
start learning
swim - swam - swum
brać
start learning
take - took - taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
mowić, powiedzieć
start learning
tell - told - told
myśleć, uważać
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
rozumieć
start learning
understand, understood, understood
budzić się
start learning
wake (up) - woke (up) - woken (up)
nosić (na sobie)
start learning
wear - wore - worn
wygrywać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment