czasowniki nieregularne

 0    56 flashcards    lk2706
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rysować
start learning
draw - drew - drawn
dwonić
start learning
ring - rang - rung
biegać
start learning
run - ran - run
Widzieć
start learning
See-saw-seen
Pokazywać
start learning
Show-showed-shown
Śpiewać
start learning
Sing-Sang-Sung
Mówić
start learning
Speak-spoke-spoken
kraść
start learning
steal-stole-stolen
pływać
start learning
swim- swam- swum
brać
start learning
take-took-taken
podobne do położyć
rzucać
start learning
give - gave - given
budzić
start learning
wake - woke - woken
nosić
start learning
wear-wore-worn
pisać
start learning
write-wrote-written
być
start learning
be-was/were-been
bić
start learning
beat - beat - beaten
Stać się
start learning
Become-became-become
Zaczynać
start learning
begin - began - begun
gryść
start learning
bite - bit - bitten
Łamać, psuć
start learning
Break-broke-broken
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
Przychodzić
start learning
Come-came-come
robić
start learning
do-did-done
pić
start learning
drink-drank-drunk
Jechać
start learning
Drive-drove-driven
jeść
start learning
eat-ate-eaten
Upadać
start learning
fall-fell-fallen
Latać
start learning
Fly-flew-flown
Zapominać
start learning
Forget-forgot-forgotten
Dawać
start learning
Give-gave-given
chodzić
start learning
go - went - gone
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
Chować
start learning
Hide-hid-hidden
znać, wiedzieć
start learning
know-knew-known
kosztować
start learning
cost-cost-cost
ciąć, kroić
start learning
cut-cut-cut
uderzyć
start learning
hit-hit-hit
Zranić
start learning
Hurt-hurt-hurt
pozwalać
start learning
let - let - let
kłaść
start learning
put-put-put
Czytać
start learning
Read-read-read
Zamknąć
start learning
shut-shut-shut
Przynosić
start learning
Bring-brought-brought
Budować
start learning
Build - built - built
Kupować
start learning
Buy - bought - bought
chwytać, łapać
start learning
catch-caught-caught
Karmić
start learning
Feed-fed-fed
Czuć
start learning
Feel-felt-felt
Walczyć
start learning
Fight-fought-fought
Znajdować
start learning
Find-found-found
Dostawać
start learning
Get-got-got
Mieć
start learning
Have-had-had
Słyszeć
start learning
Hear-heard-heard
Trzymać
start learning
Keep-kept-kept
Utrzymywać zachowywać
start learning
Keep-kept-kept
uczyć się
start learning
learn-learnt-learnt

You must sign in to write a comment