czasowniki niemieckie plus gramatyka

 0    53 flashcards    aktiwoj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
łagodzić
start learning
mildern
gasić
możesz ugasić ogień wodą!
start learning
löschen
Du kannst das Feuer mit dem Wasser löschen!
kasować coś, np. na komputerze
start learning
löschen
przyjmować, w sensie połykać
przyjmować leki
start learning
einnehmen,
Medikamente einnehmen
zapewnić, zagwarantować
start learning
sichern
chronić, ochraniać
start learning
sichern
podnosić
Planujemy podnieść wynagrodzenie naszych pracowników
start learning
anheben
Wir planen, die Löhne unserer Arbeiter (von unseren Arbeitern) anzuheben.
pożądać
Nie masz pojęcia, jak bardzo cię pożądam.
start learning
begehren
Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich begehre.
dodać coś (nie w sensie matematycznym)
start learning
etwas hinzufügen
wszystkim ludziom
od wszystkich ludzi
start learning
allen Menschen
von allen Menschen
życzę wam wszystkim
start learning
ich wünsche euch allen
rozprzestrzeniać się na cały kraj
start learning
über das ganze Land verbreiten
rozprzestrzeniać się, rozszerzać się
start learning
sich verbreiten
sich ausbreiten
zwalniać (w sensie prędkość, tempo)
on zwolnił kiedy zobaczył wóz policyjny
przyspieszać
start learning
verlangsamen
Er verlangsamte, als er den Polizeiwagen gesehen hatte.
beschleunigen
trzymać za ręce
start learning
Händchen halten
trzymać za rękę
start learning
bei der Hand halten
w wieku siedmiu lat
start learning
im Alter von sieben Jahren
załączyć, dołączyć (do listu, dokumentacji)
załączam to
start learning
beilegen, anfügen
ich lege das bei
zaprezentować, przedstawiać coś
start learning
darstellen
kopać (łopatą, szpadlem) dziurę
wykopać np. dół
na fundament musiało być wiele ziemi wykopanej (łopatą)
start learning
graben, z.B. ein Loch mit dem Spaten (mit der Schaufel) graben
ausheben z.B. eine Grube
ausheben, z.B. für das Fundament musste viel Erde ausgehoben werden
aplikować na to stanowisko
składać podanie o, aplikować na
start learning
um diese Stelle bewerben
bewerben um
ten
start learning
dieser
derjenige
tamten
start learning
jener
każdy
start learning
jeder
niektóry
start learning
mancher
taki
start learning
solcher
który
start learning
welcher
ten
start learning
derjenige
ci
start learning
diejenigen
ten sam
start learning
derselbe
ci sami
start learning
dieselben
po "i, ale, bo, lub, lecz" jest szyk prosty
bo
muszę iść do domu, bo zrobiło się już późno
start learning
und, aber, denn, oder, sondern
denn
ich muss nach Hause gehen, denn es ist schon spät geworden
on się dziś nie uczy, lecz idzie na spacer
start learning
Er lernt heute nicht, sondern er geht spazieren
po słowach "potem, dlatego, w przeciwnym razie, mimo to, poza tym" jest szyk przestawny
jestem zmęczony dlatego idę wcześniej spać
start learning
dann, deshalb, darum, deswegen, sonst, trozdem, außerdem
ich bin müde, deswegen gehe ich früher schlafen
w przeciwnym razie
musicie Państwo się pośpieszyć, w przeciwnym razie przyjdziecie państwo za późno
start learning
sonst
Sie müssen sich beeilen, sonst kommen Sie zu spät.
czyj / czyja / czyje
czyja książka leży na stole?
start learning
wessen
Wessen Buch liegt auf dem Tisch?
u kogo mieszkasz?
o kim myślisz?
start learning
Bei wem wohnst du?
An wen denkst du?
o kogo pyta nauczyciel?
do kogo jest ten list?
start learning
Nach wem fragt der Lehrer?
Für wen ist dieser Brief -
po spójnikach: "dass, ob, wann, warum, wohin, wo" występuje zdanie poboczne, czyli czasownik jest na końcu
szef prosi sekretarkę, żeby w porę do niego zadzwoniła
start learning
Der Lehrer sagt, dass dieses Buch sehr gut ist.
Der Chef bittet die Sekretärin, dass sie ihn rechzeitig anruft.
skąd wiesz, że pociąg zaraz odjeżdża
Proszę mi powiedzieć kiedy chce pan przyjechać do Berlina
start learning
Woher weißt du, dass der Zug gleich abfährt?
Sagen Sie mir bitte, wann Sie nach Berlin fahren wollen
podczas
start learning
während
wogegen, wohingegen
żeby - podmioty w obu zdaniach są różne, lub te same
żeby - podmioty są te same w obu zdaniach, w obu zdaniach mówimy o tej samej osobie
start learning
damit
um ... zu...
szczególnie że, zwłaszcza że - czasownik na końcu
jest bardzo cieżko, zwłaszcza że nie mam żadnego doświadczenia
start learning
zumal
es ist sehr schwer, zumal ich keine Erfahrung habe
w razie gdyby, w przypadku gdyby - (czasownik na końcu); prawdopodobieństwo spełnienia warunku jest stosunkowo małe
w razie gdyby miało padać
w przypadku, gdybyś miał ochotę, chodź do nas
start learning
falls
falls es regnen sollte
falls du Probleme hast, komm zu mir
przyjmując, że - czasownik na końcu
przyjąć do siebie (pod swój dach), dać schronienie, gościć, przyjąć do szpitala
przyjmować coś, np. obywatelstwo, nazwisko, propozycję
start learning
angenommen, dass
aufnehmen
etwas annehmen
zakładając że, - (czasownik na końcu)
zakładam, że
zakładać coś
start learning
vorausgesetzt, dass
ich setze voraus, dass
voraussetzen
zakładając że, pod warunkiem że - (czasownik na końcu)
zakładając że on przyjdzie, pod warunkiem że on przyjdzie
start learning
gesetzt den Falls
gesetzt den Fall, er kommt (oder) gesetzt den Fall, dass er kommt
pod warunkiem, że - (czasownik na końcu)
start learning
unter der Bedingung, dass
chyba, że - czasownik na końcu
chyba, że np. W sierpniu pojadę do Włoch chyba że nie będę miał dość pieniędzy
start learning
es sei denn, dass
Im August fahre ich nach Italien, es sei denn, dass ich nicht genug Geld habe.
außer wenn; Im August fahre ich nach Italien, außer wenn ich nicht genug Geld habe.
tak że, tak więc
on się przeziębił, tak że (tak więc) nie może przyjść
tak ... że...
start learning
sodass
er hat sich erkältet, sodass er nicht kommen kann
so ... dass...
chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
start learning
obwohl
obgleich, obschon
Ich entschied mich, zu Hause zu bleiben, obwohl ich auf dieses Konzert sehr gehen wollte.
chociaż, mimo że,
google gromadzi twoje dane mimo, że na to nie pozwalasz
ona lubi jeździć na łyżwach, chociaż ona jeszcze nie umie tak dobrze
start learning
auch wenn
Google speichert deine Daten, auch wenn du es nicht erlaubst.
sie läuft gern Schlittschuh, auch wenn sie es noch nicht so gut kann
nawet jeśli
nawet jeśli cały świat byłby przeciwko tobie, stanąłbym za tobą
start learning
selbst wenn
Selbst wenn die ganze Welt gegen dich wäre, würde ich hinter dir stehen.

You must sign in to write a comment