CZAS PRZESZŁY

 0    67 flashcards    martyna.jarosz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
załączyć, włączyć
start learning
accendere - acceso
dopuszczać, przypuszczać
start learning
ammettere, ammesso
zawieszać
start learning
appendere, appeso
otwierać
start learning
aprire, aperto
pić
start learning
bere, bevuto
pytać, prosić
start learning
chiedere, chiesto
wzrastać, rosnąć
start learning
crescere, cresciuto
decydować
start learning
decidere, deciso
rozczarowywać, zawodzić kogoś
start learning
deludere, deluso
bronić
start learning
difendere, difeso
być zależnym
start learning
dipendere, dipeso
mówić
start learning
dire, detto
zarządzać, kierować
start learning
dirigere, diretto
dyskutować
start learning
discutere, discusso
odróżnić
start learning
distinguere, distinto
niszczyć
start learning
distruggere, distrutto
dzielić
start learning
dividere, diviso
wykluczyć
start learning
escludere, escluso
istnieć
start learning
esistere, esistito
wybuchać
start learning
esplodere, esploso
wyrażać coś
start learning
esprmiere, espresso
być
start learning
essere, stato
robić
start learning
fare, fatto
docierać do celu
start learning
giungere, giunto
nalegać
start learning
insistere, insistito
czytać
start learning
leggere, letto
kłaść
start learning
mettere, messo
ruszać się
start learning
muovere, mosso
rodzić się
start learning
nascere, nato
chować
start learning
nascondere, nascosto
obrażać kogoś
start learning
offendere, offeso
oferować
start learning
offrire, offerto
pamiętać
start learning
chiudere/ chiuso
zezwalać
start learning
concedere, concesso
wyciągać wnioski, kończyć
start learning
concludere, concluso
znać
start learning
conoscere, conosciuto
poprawiać
start learning
correggere, corretto
biegać
start learning
correre, corso
gubić, tracić, przegrywać
start learning
perdere, perso/perduto
pozwalać
start learning
permettere, permesso
płakać
start learning
piangere, pianto
brać
start learning
prendere, preso
obiecywać
start learning
promettere, promesso
proponować
start learning
proporre, proposto
śmiać sę
start learning
ridere, riso
pozostawać
start learning
rimanere, rimasto
rozwiązywać
start learning
risolvere, risolto
odpowiadać
start learning
rispondere, risposto
łamać
start learning
rompere, rotto
wybierać
start learning
scegliere, scelto
schodzić, wysiadać
start learning
scendere, sceso
pisać
start learning
scrivere, scritto
cierpieć
start learning
soffrire, sofferto
wydawać (np. Pieniądze)
start learning
spendere, speso
wyłączać
start learning
spegnere, spento
popychać
start learning
spingere, spinto
Dziać się
start learning
succedere, successo
tłumaczyć
start learning
tradurre, tradotto
ciągnąć
start learning
trarre, tratto
zabijać
start learning
uccidere, ucciso
widzieć, oglądać
start learning
vedere, visto/veduto
przyjąć
start learning
venire, venuto
zwyciężać
start learning
vincere, vinto
żyć
start learning
vivere, vissuto
umierać
start learning
morire, morto
zamykać
start learning
chiudere, chiuso
lubić
start learning
piacere, piaciuto

You must sign in to write a comment