czas przeszły- czasowniki

 0    171 flashcards    uhunder
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to jest zepsute
start learning
it is broken
moje serce jest złamane
start learning
my heart is broken
on jest załamanym człowiekiem
start learning
he is a broken man
Chciałabym zostać królową
start learning
I would like to become a queen
Moje serce bije dla Ciebie
start learning
My heart beats for You
przynosić
Przynieś mi to!
start learning
bring - brought - brought
Bring it to me!
On nie przyniósł jej żadnych kwiatów
start learning
He didn't bring her any flowers
ugryziony. Zostałem ugryziony przez owada
start learning
bitten. I was bitten by an insect
Owad mnie ugryzł
start learning
An insect bit me
ugryźć Nie gryź mnie
start learning
bite bit biten. Don`t bite me.
zaczynać.
O której godzinie zaczęła się ta lekcja
start learning
to begin, began, begun
What time did this lesson begin?
stać się
Kiedy on stał się menedżerem tej firmy?
start learning
become, became, become
When did he become the manager of this company?
uderzyć
Ona uderzyła go kijem
start learning
beat, beat, beaten
She beat him with a stick
Dlaczego mnie uderzyłeś?
start learning
Why did you beat me?
budować
Kiedy oni zbudowali ten dom?
start learning
build - built - built
When did they build this house?
wybudowany
Mój dom został wybudowany w 2010 roku.
start learning
built
My house was built in 2010.
Kiedy Twój dom był wybudowany?
start learning
When was your home built?
kupić
Nic nie kupiłem, bo nie miałem pieniędzy
start learning
buy, bought, bought
I didn't buy anything because I didn't have any money
kęs. Ona wzięła kęs.
start learning
bite. She took a bite.
dmuchać
Ona zdmuchnęła świeczkę
start learning
blow - blew - blown
She blew out a candle
łamać
Dlaczego złamałeś jej serce
start learning
break - broke - broken
Why did you break her heart
Nie byłem tam
start learning
I wasn't there.
Dlaczego oni tam byli?
start learning
Why were they there?
Byłeś tam?
start learning
Were you there?
być
start learning
to be, was/ were, been
Byłam tam
start learning
I was there
Nie uderzyłem go.! To nie byłem ja
start learning
I didn't beat him! It wasn't me!
Lekcja zaczęła się o 15
start learning
The lesson began at 3 p.m...
Komar mnie ugryzł
start learning
The mosquito bit me
Chciałbym zjeść kęs tej kanapki
start learning
I would like to eat a bite of this sandwich
Nie spierdziel tego!
start learning
Don't blow it!
Nie dostałam tej pracy. Zaprzepaściłam moją szansę.
start learning
I didn't get this job. I blew my chance.
On przyniósł jej kwiaty
start learning
He brought her flowers
Oni wybudowali go w...
start learning
They built it in...
złapać
Dlaczego nie złapałaś autobusu?
start learning
Catch, caught, caught
Why didn't you catch a bus?
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
wybrany, zostałem wybrany na prezydenta
start learning
chosen, I was chosen the president
Dlaczego mnie nie wybrałeś?
start learning
Why didn't you choose me?
wybór, To był trudny wybór.
start learning
choice, It was a difficult choice.
przyjść
start learning
to come, came, come
Dlaczego nie przyszłaś do mnie?
start learning
Why didn't you come to me?
Nie miałam czasu żeby do ciebie przyjść.
start learning
I didn't have time to come to you.
kosztować
Ile to kosztowało?
start learning
cost - cost - cost
How much did it cost?
To nie kosztowało dużo.
start learning
It didn't cost much.
ciąć
Uciełam się w palec.
start learning
cut - cut - cut
I cut my finger.
Jak przecielaś palca?
start learning
How did you cut your finger?
robić
zrobione!
start learning
to do, did, done
done!
Dobra robota!
start learning
Well done!
Zrobiłem to przez przypadek.
start learning
I did it by an accident.
Nie zrobiłem tego celowo.
start learning
I didn't do it on purpose.
Kiedy to zrobiłeś?
start learning
When did you do it?
rysować, losować, (ciągnąć losy)
start learning
draw, drew drown
Porysowałeś mnie!
start learning
You drew on me!
Wylosuj to!
start learning
Draw it!
remis, loteria
start learning
draw
pić
start learning
drink - drank - drunk
pijany
start learning
drunk
Dlaczego jesteś pijany?
start learning
Why are you drunk?
Dlaczego wypiłaś tak dużo alkoholu?
start learning
Why did you drink so much alcohol?
wstawiony
start learning
stoned
jechać
start learning
drive drove driven
Jak pojechałaś do pracy?
start learning
How did you go to work?
Jedziesz?
start learning
Are you driving?
Masz prawo jazdy?
start learning
Do you drive?
Nie pojechał autem do pracy wczoraj ponieważ było zepsute.
start learning
He didn't drive to work yesterday because it was broken.
jeść
start learning
eat - ate - eaten
zjedzone
start learning
eaten
Ona nie zjadła dużo owoców.
start learning
She didn't eat a lot of fruit.
upadać
start learning
to fall, fell, fallen
On spadł ze schodów.
start learning
He fell from the stairs.
On spadł z roweru
start learning
He fell off the bike
upadłam
start learning
fell down
czuć
start learning
feel - felt - felt
walczyć
start learning
fight - fought - fought
Przestań się bić!
start learning
Stop fighting!
Powinnaś walczyć o swoje prawa.
start learning
You should fight for your rights.
znaleźć
start learning
find - found - found
znaleziony
start learning
found
Kiedy zostało znalezione Twoje auto?
start learning
When was your car found?
latać
start learning
fly - flew - flown
Mucha lata.
start learning
A fly flies.
lot samolotem
start learning
flight
zapomnieć
start learning
forget forgot forgotten
zapamiętać
start learning
forgot
zapomniany
start learning
forgotten
zapimnijmy o tym
start learning
let's forgot
uczyć się
start learning
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
palić
start learning
burn - burnt - burnt
Mój dom został spalony
start learning
My house was burnt
ławka
start learning
bench
siedzieć
start learning
sit - sat - sat
Nie siadaj tu. To miejsce jest zajete
start learning
Don't sit here. This place is taken
zapalić
start learning
light lit lit
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
spędzać, wydawać
start learning
spend spent spent
wydawać pieniądze
start learning
to spend money on
ranić, boleć
start learning
hurt, hurt, hurt
nie krzywdz mnie!
start learning
don't hurt me!
założyć podnieść
start learning
put put put
Połż to tam!
start learning
put it there!
przytyć
start learning
put on weight
Ona zawsze tyje na lato
start learning
She always puts on in the summer
pozwalać
start learning
let - let - let
Wpuść mnie!
start learning
Let me in!
puszczaj mnie!
start learning
let go of me!
pozwól mi tam iść!
start learning
let me go there!
pożyczyć
start learning
to lend lent lent
Pożyczyłam pieniądze od mojej mamy
start learning
i borrowed money from my mother
Dorośnij!
start learning
Grow up!
dostawać
start learning
get got got
dostałem prace!
start learning
I got a job!
czy możesz przynieść mi mój telefon?
start learning
can you get me my phone?
on mnie nie puścił
start learning
he didn't let me in
musiałam
start learning
I had to
dzisiaj jest trochę słonecznie
start learning
today is little bit sunny
w tamtych czasach
start learning
these days
w tamtych dniach telefony nie były tak popularne
start learning
in these days, the phones weren't that popular
na piechotę
start learning
on foot
Z kim
start learning
With who
o czym?
start learning
What about?
gdzie?
start learning
where to?
zakochać się
start learning
to fall in love
plynnie
start learning
fluently
pomimo czegoś
start learning
in spite of
kosmetyczka
start learning
a beautician
nie żałuję tego
start learning
I don't regret it
On zapuścił brodę
start learning
He grew a beard
budzić się
start learning
wake - woke - woken
Obudził mnie śpiew ptaków.
start learning
I was woken up by birds singing.
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
Jeździłeś na koniu?
start learning
Have you ridden a horse?
podnosić się, wzrastać
start learning
rise - rose - risen
ceny wzrosły o 10% w ubiegłym roku.
start learning
prices rose by 10% last year.
pisać
start learning
write - wrote - written
napisane
start learning
written
schować
start learning
hide - hid - hidden
Gdzie to jest ukryte?
start learning
Where is it hidden?
Kiedy to ukryłeś?
start learning
When did you hide it?
ukryty skarb
start learning
Hidden treasure
Zdobędę to
start learning
I will get it
robić wziąć
start learning
take- took- taken
zrobione
start learning
taken
Dlaczego zabrałeś moje okulary?
start learning
Why did you take my glasses?
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
Jest znanym pisarzem.
start learning
He's a well-known writer.
To fakt, że...
start learning
It's a know fact that...
On jest znany jako dobry piosenkarz.
start learning
He's know as a good singer.
To znana prawda
start learning
It's the known truth
rzucać
start learning
throw-threw-thrown
urządzić imprezę
start learning
to throw a party
On urządził imprezę żeby świętować urodziny swojego ojca.
start learning
He threw a party to celebrate his father's birthday.
pokazać
start learning
show-showed-shown
Pokaż mi to!
start learning
Show it to me! Show me that!
Pokaż mi drogę do swojego serca.
start learning
Show me the way to your heart.
biec
start learning
run-ran-run
pachnieć
start learning
smell - smelt - smelt
Co czuję?
start learning
What do I smell?
Czuję od niego alkohol!
start learning
I smell alkohol from him!
znaczyć, oznaczać
start learning
mean- meant- meant
Tak miało być.
start learning
It wasn't meant to be.
Jeśli tak ma być, to się stanie.
start learning
If it's meant to be, It will happen.
śnić - marzyć
start learning
dream - dreamt - dreamt
Śniłam o Tobie
start learning
I dreamt about you.
O czym śniłeś dzisiaj?
start learning
What did you dream about today?
O czym zwykle marzysz?
start learning
What do you usually dream of?
Marzę o tobie!
start learning
I dreaming of you!
Kiedy byłam małą dziewczynką, marzyłam o byciu królową.
start learning
When I was a little girl I dreamt of being a queen.
konsekwentny
start learning
consistent
ukryty
start learning
hidden
napisany
start learning
written
tchórzliwy
start learning
Yellow

You must sign in to write a comment