Credits and loans

 0    13 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

annual income
Our annual income was higher than expected.
start learning
wpływy roczne
Nasz roczny dochód był wyższy niż się spodziewaliśmy.

zatwierdzenie, zgoda

asset
What are your biggest assets?
start learning
kapitał, zaleta
Jakie są twoje największe zalety?

to boom
From the look of things, it seems business is booming.
start learning
wzrastać / przeżywać boom
Wygląda na to, że biznes przeżywa dobrą koniunkturę.

collateral
You've put in the shop and the house as collateral.
start learning
zabezpieczenie pożyxczki
Włożyłeś w to sklep i dom jako zabezpieczenie.

fee
The fee will be reduced.
start learning
opłata
Opłata zostanie obniżona.

holder
Can you trace that account holder?
start learning
posiadacz
Możesz namierzyć właściciela tego konta?

issue
A company issued new stock.
start learning
emitować, wypuszczać (np. akcje)
Firma wyemitowała nowe akcje.

lien
Are they going to put a lien on my house?
start learning
zastaw, prawo zatrzymania
Czy oni zamierzają objąć prawem retencji mój dom?

maturity
Maturity date is the final payment date of a loan
start learning
termin płatności
Termin płatności to data ostatecznej spłaty pożyczki.

reliable
I know it from a reliable source, believe me.
start learning
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.

retail price
The wholesale price of food is sometimes even 50 per cent lower than retail.
start learning
cena detaliczna
Hurtowa cena jedzenia jest czasem nawet 50 procent niższa niż detaliczna.

suitable
I still haven't found a suitable candidate.
start learning
odpowiedni / odpowiednia
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.


You must sign in to write a comment