Creditor - Debtor

 0    39 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

attachment lien
start learning
tymczasowe zabezpieczenie przez zajęcie rzeczy

to bring / to file a lawsuit (suit) against sb
start learning
wnieść sprawę, wytoczyć powództwo przeciwko komuś

to seize assets
start learning
zająć aktywa

(legal) remedy
start learning
środek ochrony prawnej

ground (general / specific)
start learning
tu: podstawa (ogólna / szczególna)

writ of attachment
start learning
sądowy nakaz zajęcia majątku

to be justly indebted to sb
start learning
być zadłużonym wobec kogoś zgodnie z prawem

to harass sb
start learning
nękać / dręczyć kogoś

mieszkaniec, rezydent

to serve the process of law on sb
start learning
doręczyć komuś (czyli: pozwanemu) wezwanie z odpisem pozwu

to be about to do sth
start learning
zamierzać coś zrobić

to defraud a creditor
start learning
oszukać wierzyciela

beyond the reach
start learning
poza zasięgiem

to obtain sth under false pretences
start learning
nabyć coś na podstawie oszustwa; wyłudzić

a bad cheque
start learning
czek bez pokrycia

asset protection
start learning
zabezpieczenie aktywów, mienia

exposure of sth to risk
start learning
narażenie czegoś na ryzyko;

legal adversary
start learning
przeciwnik prawny

to freeze assets
start learning
zamrozić aktywa

pre
przed wyrokiem, tymczasowe (np. o zabezpieczeniu)
start learning
judgment (eg: attachment lien)

judgment lien
start learning
rzeczowe zabezpieczenie wykonania wyroku

to receive an award in sb’s favour
start learning
otrzymać orzeczenie na swoją korzyść

to pay off the creditor
start learning
spłacić wierzyciela

trust deed
start learning
umowa powiernicza

to foreclose on sth orzekać
start learning
przepadek czegoś (mienia)

plan in English
tu: system

to convert property into money
start learning
spieniężyć majątek

dźwignia, też: argument, środki perswazji, nacisk

bargaining power
start learning
siła negocjacyjna

vulnerable (to sth)
start learning
słaby, wrażliwy, łatwy do zranienia, podatny (na coś)

to drive in excess of legal speed limit
start learning
prowadzić pojazd z prędkością wyższą niż prawnie dozwolona

steady hand
start learning
pewna ręka

nieosiągalny, nieuchwytny, ulotny

to disfigure sb
start learning
oszpecić kogoś

estranged husband/wife
start learning
mąż/żona w separacji

to retire from a life of crime
start learning
wycofać się z życia przestępczego

to abide by the law
start learning
przestrzegać prawa

wymuszenie, szantaż

offshore investment
start learning
zagraniczna inwestycja


You must sign in to write a comment