court actions

 0    33 flashcards    mb2007
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bełkotać, jąkać się
start learning
splutter, stutter
dożywotnie więzienie
start learning
life in prison
kaczka dziennikarska, głupi kawał, mistyfikacja
start learning
hoax
kara więzienia
start learning
imprisonment
kończyć się czymś
start learning
end in
obowiązkowy
start learning
compulsory
obrońca, opiekun, strażnik, stróż
start learning
defender, guardian,
odmawiać, odrzucać
start learning
refuse, reject
odmawiać, zaprzeczać
start learning
deny
odpowiedzialny, podlegający obowiązkowi
start learning
liable
oskarżać
start learning
accuse
oskarżony
start learning
accused
podejrzany (osoba podejrzana o coś)
start learning
suspect (a person suspected of something)
postawić zarzuty czegoś, oficjalnie oskarżyć o
start learning
officially charged with
przypadkowo
start learning
accidentally
przypuszczać, zakładać
start learning
suppose
przyznać (że coś jest prawdą się do zrobienia czegoś)
start learning
admit (that something is the truth to do something)
puszczać wolno puszczać płazem (zdecydować się nie karać kogoś za coś)
start learning
let off
ukryty
start learning
hidden
ułaskawiać
start learning
pardon
uniknąć kary, ujść płazem
start learning
get away with
urzędnik, funkcjonariusz
start learning
official, officer
uwolnienie, zwolnienie z wiezienia
start learning
release from prison
wgniecenie
start learning
dent
wnosić pozew, zaskarżać
start learning
bring a lawsuit, sue
zaprzeczać, kwestionować
start learning
deny, question
zasługiwać na
start learning
deserve
zmienić, zmodyfikować
start learning
alter
czynności sądowe
start learning
court actions
przyrzekać, ślubować
start learning
pledge
przyrzeczenie, ślubowanie
start learning
vow
dochodzenie, śledztwo
start learning
probe
rzekomo, przypuszczalnie, ponoć
start learning
allegedly

You must sign in to write a comment