company types

 0    75 flashcards    dariakrzemieniewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jednoosobowa działalność
start learning
sole trader
spółka partnerska
start learning
a partnership
spółka prywatna
start learning
Private Company
udziały lub akcje
start learning
shares
udziałowiec, akcjonariusz
start learning
shareholder
założyciel firmy
start learning
founder
wspólnicy biznesowi
start learning
business associates
spółka publiczna
start learning
public company
notowane na giełdzie
start learning
listed on a stock exchange
państwowy
start learning
state-owned enterprise
dział produkcji
start learning
production department
związane z
start learning
related to
zakup i zapewnienie jakości
start learning
purchasing and quality assurance
dział operacyjny
start learning
operations department
logistyka
start learning
logistics
dział sprzedaży
start learning
sale department
rozwój sprzedaży
start learning
business development
usługi dla klientów
start learning
customer services
wsparcie techniczne
start learning
technical support
badania rynku
start learning
market research
Dział finansów
start learning
finance department
kontrola finansowa
start learning
financial control
skarbiec
start learning
treasury
rachunek firmy, księgowość
start learning
accounts
lista płac, dział płac
start learning
payroll
zasoby ludzkie
start learning
Human resources
dział informacyjny
start learning
information technology
badania i rozwój
start learning
research and development
dział prawny
start learning
legal department
dyrektor naczelny
start learning
chief executive officer (CEO)
dyrektor finansowy
start learning
chief financial officer (CFO)
podlegać
start learning
reports to
odp za
start learning
in charge of
dyrektor sprzedaży
start learning
sales director
szef działu sprzedaży
start learning
head of sales
w porozumieniu/współpracować
start learning
liaises
Siedziba główna
start learning
head office
zastępca
start learning
deputy
przełożony
start learning
line manager
Delegować
start learning
delegates
hierarchiczny
start learning
hierarchical
biurokratyczny
start learning
bureaucratic
wolny strzelec
start learning
freelancer
surowce
start learning
raw materials
Raport bezpośredni
start learning
report directly
Kontrola, sprawdzać
start learning
checks
organizuje
start learning
arranges
utrzymuje
start learning
maintains
dziejący się na zapleczu (bez customers)
start learning
back office functions
dziejący się na wierzchu (deal with customers)
start learning
front desk
za kulisami
start learning
behind the scenes
z dnia na dzień
start learning
day to day basis
ściśle współpracować
start learning
liase closely
rekrutować
start learning
recruit
być dłużnym
start learning
to owe
właściciel
start learning
owner (to own)
zobowiązania finansowe
start learning
liabilities
dług (mniej formalny)
start learning
debt
właściciel firmy (formalne)
start learning
proprietor
dzielić coś na mniejsze
start learning
divide
dzielić ryzyko na dwóch
start learning
share the risk
interesariusz, osoba zainteresowana
start learning
stakeholder
dochód
start learning
income
zysk
start learning
profit
jednostka biznesowa
start learning
businesse entity
podmiot prawny
start learning
legal entity
udział, wkład
start learning
stake
osoba fizyczna
start learning
phisical person
nadzorować
start learning
oversee
przeoczyć
start learning
to overlook
audytorzy
start learning
auditors
uczciwość
start learning
integrity
ujawnienie
start learning
disclosure
ustanawianie prawa
start learning
legislation
coroczny
start learning
annual

You must sign in to write a comment