Companies

 0    49 flashcards    pawelgadaczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Sklepy / sprzedaż detaliczna
start learning
Retailing
Budownictwo
start learning
Construction
inna branża usługowa
start learning
Another service industry
Siedziba / główne biuro
start learning
head office
udział w rynku
start learning
market share
zysk netto
start learning
net profit
spółka-matka
start learning
parent company
cena akcji
start learning
share price
obrót
start learning
turnover
siła robocza
start learning
workforce
Ilość
start learning
the amount
otrzymuje
start learning
receives
firma robi / zarabia
start learning
company makes
odbierając
start learning
taking away
który jest właścicielem / posiada
start learning
which own's
jest w więcej niż 50% własnością
start learning
is more than 50% owned
wlasciwe, odpowiednie słowa
start learning
appreciate words
jesteśmy bardzo konkurencyjni
start learning
we are a highly competitive
wzrosła
start learning
has risen
popyt
start learning
demand
Jesteśmy zdolni do / jesteśmy w stanie
start learning
we are able to
dedykowane / oddany
start learning
dedicated
nasz najcenniejszy zasób / naszym największym wartościowym atutem
start learning
our most valuable asset
Chłód, ziąb
start learning
Chill
Pragnienie, ochota
start learning
Desire
Zdrowy
start learning
Healthy
pobłażanie, oddawanie sobie przyjemności
start learning
indulgence
Wydajny, sprawny
start learning
Efficient
Wysylamy schłodzony produkt
start learning
We put chilled product
Wygoda
start learning
Convenience
Zrównoważony rozwój
start learning
Sustainability
Zagrywka, ruch, manewr, posunięcie
start learning
Gambit
Jak wiecie
start learning
As you know
zasługa
start learning
zasługa in English
merit
cenny
start learning
valuable
jakość, przymiot, atrybut, cecha
start learning
quality
cecha
start learning
trait
przekonać
start learning
1. convince 2. persuade
surowy, stanowczy
start learning
strict
rygorystyczny, stanowczy, surowy
start learning
rigorous
stanowczy, zdecydowany
start learning
resolute
leczyć, przyjemność, potraktować
start learning
treat
zastraszyć, onieśmielać
start learning
intimidate
rozwój własny
start learning
self development
doskonalenie siebie
start learning
self improvement
niedostateczny, niewystarczający
start learning
insufficient
równie, tak samo, jednakowo
start learning
equally
podziwiać
start learning
admire
imponować, budzić podziw
start learning
impress

You must sign in to write a comment