0 Person likes this. Give a Like!

anyg anyg

I started using VocApp 3509 days ago. I have 25 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 61 lessons. The date of my last visit is 2019-11-14 17:20:14.

Flashcards created by me


Najczęściej spotykane napisy
Najpotrzebniejsze zwroty i wyrażenia
Czasowniki nieregularne j. niemiecki cz.1
Czasowniki nieregularne j. niemiecki cz. 2
Czasowniki nieregularne j. niemiecki cz. 3
Najpotrzebniejsze zwroty i wyrażenia
Powitania i pożegnania, zwroty grzecznościowe
Sprzątanie
Pierwszy kontakt
Kim jesteś?
przymiotniki i przysłówki
przymiotniki, przysłówki cz.2
Przyimki itp.
Przydatne rzeczowniki
Jedzenie itp.
przymiotniki, przysłówki cz.3
Przymiotniki i przysłówki cz. 4
Przymiotniki i przysłówki cz.5
Przymiotniki i przysłówki cz.6
Zwroty pytające
Wynajem pokoju
pokoje wynajem 33
Różne prośby
Przeprosiny i podziękowania, życzenia
Zgoda, odmowa
Czas, określanie czasu
Pory dnia, roku
Czasowniki część1
Czasowniki część2
Czasowniki część3
Czasowniki część4
Czasowniki część5
Czasowniki część6
Czasowniki część 7
Dane osobowe
Wyrazy przeciwstawne
Wyrazy przeciwstawne 2
Pozdrowienia i zwroty
wyrazy przeciwstawne 3
wyrazy przeciwstawne
wyrazy przeciwstawne 4
Wyrazy przeciwstawne 5
Wyrazyprzeciwstawne 5
Wyrazy przeciwstawne 6
Wyrazy przeciwstawne 8
Wyrazy przeciwstawne 9
wyrazy przeciwstawne 10
Wyrazy przeciwstawne 11
Jedzenie
Jedzenie
Rzeczowniki A-B
Człowiek -ciało
Kolory, wzory, kształty (G)
Człowiek - wygląd zewnętrzny
Rzeczowniki C-D (E)
Kolory - przymiotniki (G)
Człowiek - wygląd przymiotniki (G)
czasowniki7
czasowniki8
czasowniki9
Czasowniki10

You must sign in to write a comment