0 Person likes this. Give a Like!

jgruszecka3 jgruszecka3

I started using VocApp 1580 days ago. I have 77 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 36 lessons. The date of my last visit is 2018-11-13 22:59:03.

Flashcards created by me


culture
unit 5 student's book
workbook: body parts / health / food / sports
człowiek-informacje ogólne
house part 1
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
unit 6 part 1
unit 6 part 2
Unit 8-culture
unit 9 zdrowie i sport
unit 10
unit 11
kolos discussion
daty british isles
discussion kolos 2
kolos1w2semestrze
koos ubrania
niemiecki część 1
komiks 1 niemiecki
przyimki niemiecki
dzień niemiecki
któryś tam kolos na d&a
apess czy ten drugi
kolos d&a nie wiem ktory
Moja lekcja
czasowniki a-b
czasowniki niem e-g
h-l
m-r
słówka z prezentacji z niem
politics and society
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja

You must sign in to write a comment