0 Person likes this. Give a Like!

stencelmagda stencelmagda

I started using VocApp 2622 days ago. I have 93 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 167 lessons. The date of my last visit is 2020-07-15 22:26:43.

My interests

angielski, niemiecki, English

Flashcards created by me


student life
student life 2
student life 3
student life wyrażenia czasownikowe
student life wyrażenia czasownikowe 2
jobs zawody
różne
food and drink 2
różne 2
nauka- science
nauka-science 2
jobs vocabulary
jobs vocabulary 2
jobs vocabulary 3
jobs-wyrażenia czasownikowe
jobs wyrażenia przymiotnikowe
Compound nouns 2
classification
PERSONALITY & CHARACTER
PERSONALITY & CHARACTER 2
PERSONALITY & CHARACTER 3
Physical appearance
parts of a car
Moja lekcja
Tomek notatki 1
Tomek notatki 2
Tomek types of transport
Tomek Parts of the car
Praca słówka
Moja lekcja
ubrania- clothes 25
clothes trening leksykalny
clothes trening leksykalny 2
ubrania-style
związki wyrazowe człowiek
order of adjectives
cechy charakteru 1
przymiotniki + cechy charakteru
gardło
czesci ciala
ubrania
inne 1
przymiotniki opisujace charakter
artykuł zaburzenia odżywiania
artykuł zaburzenia odrżywiania
Moja lekcja nr 1 z Panią Adą
cechy charaktery cd
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
lekcja 2 Pani ADa
DOM, WIEŚ, MIASTO
Podróżowanie cz 1
Podróże - czasowniki
Podróżowanie cd 2 rzeczowniki
DOM CZASOWNIKI
dom
POGODA
essen und trinken- der
essen-trinken-das
essen-trinken-die
essen-trinken różne
czasowniki lekcja Ada
symptomy- syptoms
health - przydatne słowa i zwroty
tekst Agatha Christie
słownictwo "a day to remember"
ada lekcje
dom- niemiecki
prince charming
ubranie
cechy charakteru
tekst 1
48 classification
ćwiczenie 1
ćwiczenie 3 niemiecki
przymiot. ćw 8
przymiotniki ćw 9
tekst
tekst 2
tekst 3
dom niemiecki cdn
59 choose the adjective
samochód
części samochodu
Droga
Drogowe rzeczy
podróżowanie
podróżowanie cd
Moja lekcja
Rzeczowniki zakupy ćw 5
słówka z reklamą
rzeczowniki zakupy
sklepy -zakupy
przymiotniki zakupy
Gerund czasowniki
Gerund 2 po wyrażeniach z przyimkiem
Infinitive (to + bezokolicznik)
16 verbs: relationship
tekst, jokes
gerund: zwroty zawsze z ing
tekst: autobiography
częsci samochodu część 2
Czasowniki frazowe
make, get, have -czasowniki frazowe
przymiotniki marzec
street art
Tekst kosmos
Katastrofy
Tekst powieść 1/2
tekst 2/2
Lekcja nr 1
Prawne aspekty
prawne aspekty cz 2
ciało
człowiek cz. 1
ciało cz. 2
Struktura materiału
Ubrania
Ubrania trudniejsze
Tekst Investing memories
Przymiotniki-charakter 1
przymiotniki-charakter 2
przymiotniki -charakter 3
związki wyrazowe
zycie rodzinne II A
zycie rodzinne II B
życie rodzinne i towarzyskie I
życie rodzinne i towarzyskie III A
życie towarzyskie i rodzinne III B cz 1
życie towarzyskie i rodzinne III B cz 2
Ćwiczenie A
Ćwiczenie B
Ćwiczenie VII
Ćwiczenie VII B
Tekst linie lotnicze
Rodzaje mięs (jedzenie)
Ryby (jedzenie)
Owoce (jedzenie)
Warzywa
Pieczywo itp.
Napoje
Orzechy
czasowniki jedzenie I
Czasowniki Jedzienie II
wyrażenia czasownikowe 3
wyrażenia czasownikowe 5
wyrażenia przymiotnikowe
kształty wyrażenia rzeczownikowe
kształty wyrażenia rzeczownikowe
kształty wyrażenia przymiotnikowe
kształty wyrazenia przymiotnikowe
kształty wyrazenia przymiotnikowe
dzwieki wyr czasownikowe
dzwieki wyr czas 2
Anglik 24.10
adjectives: People 2
noun: People 2
Domu
furniture
outside the house
dom str 49
dom 1
dom 2
zawody 13-02
znaki zodiaku

You must sign in to write a comment