0 Person likes this. Give a Like!

dominikanowakowska dominikanowakowska

I started using VocApp 2420 days ago. I have 502 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 157 lessons. The date of my last visit is 2019-01-30 15:47:42.

Flashcards created by me


V&W - czas wolny
czasowniki - część I
czasowniki - część II
Justyna - New Jersey Apple Store Robbery
V&W - obowiązki domowe
V&W - zaimki osobowe i dzierżawcze
GIMNAZJUM - czasowniki wyrażające cel
V&W - słówka pytające, dni tygodnia
V&W - miesiące
Adrian - praca
LA FAMILIA
LA FRECUENCIA
ESTAR
TENER
número
GIMNAZJUM - życie rodzinne
BEZOKOLICZNIKI HISZPAŃSKI
V&W - ubrania
V&W - wygląd zewnętrzny
Artur - Travel broadens the mind
Artur - my home is my castle
LA CASA
VERBOS
Adrian - wakacje
Artur - Money makes the world go round
V&W - urodziny
V&W - przymiotniki
HISZPAŃSKI - SŁÓWKA
GIMNAZJUM - praca
Artur - Przyimki to zło:)
Artur - What's up, Doc?
Justyna - career breaks
Justyna - the fame game
czasowniki - część III
czasowniki - część IV
Speakout - 1
GIMNAZJUM - sport
6a - A new home
6a - My family
6a - Culture
Justyna - super chef
Artur - Getting away with murder
PIXAR - Superheroes
PIXAR - phrases
PIXAR - Walle and Lifted
V&W - Yeti i Nessi
Artur - You are what you eat
Artur - You are what you eat II
GIMNAZJUM - środowisko
NATALIA - weekends, prize
Artur - The law and order
GIMNAZJUM - sport dla 3e
6a - Detective of the year and Your Future
6a - Kids and Culture
GIMNAZJUM - technika
PIXAR - easter bunny, cars
GIMNAZJUM - zdrowie
szkoła
GIMNAZJUM - kultura
Artur - Business Vantage
6a - What was happening
6a - A dangerous situation
6a - Murder in the library
6a - Kids
V&W - Around The World
GIMNAZJUM - kultura II
LICEUM KLASA 1 - my to do list
LICEUM KLASA 1 - family matters
V&W - czasowniki nieregularne
V&W - czasowniki nieregularne
Liczebniki
Czasowniki modalne
Słówka pytające
V&W - kosmos i muzyka
V&W - czasowniki nieregularne II
Zdrowie
Pozdróż
STARTER - kraje i narodowości
STARTER - rzeczowniki
STARTER - zaimki osobowe i dzierżawcze, słówka pytające
UNIT 1 - rzeczowniki
UNIT 1 - przymiotniki
PRZESTĘPCZOŚĆ UNIT 2
UNIT 2 - pomieszczenia i sprzęty
cechy charakteru
UCZYĆ SIĘ!:)
MONEY
Skok przez płot, Odlot, Epoka lodowcowa
UNIT 2 - rzeczowniki
UNIT 2 - czasowniki i przymiotniki
UNIT 2 - przyimki i inne
kultura - rzeczowniki
Kultura - przymiotniki, czasowniki
TE CO SKACZĄ I BIEGAJĄ oraz CZĘŚCI CIAŁA- UNIT 3
czynności - unit 3
BUGS WORLD - PART 1
BUGS WORLD - 2
UNIT 3 - dolegliwości, make, do czy have?
rzeczowniki i przymiotniki - UNIT 3
Kraje, narodowości i języki
Szkoła - życie szkoły
Inne
Unit 4 - transport, czynności codzienne
Moja lekcja
Unit 1 - narodowości
unit 1 - family
unit 1 - hobbies, other words
unit 1 - adjectives, adverbs, personal data
Unit 1 - expressions
unit 1 - countries, nationality
unit 1 - family
unit 2 - adjectives
unit 2 - appearance
unit 2 - other words
unit 2 - prepositional phrases, greetings, sign-offs, linking words
unit 3 - phrasal verbs
unit 1 - occupations, places to live in
unit 1 - food
unit 1 - gadgets
unit 2 - shops, sizes
unit 2 - food and drinks, at a concert
unit 3 - collocations
unit 3 - technology, other words
unit 3 - brakujące:)
unit 4 - get+collocations, activities
unit 4 - food, drink and packages
unit 4 - daily chores, money
unit 4 - shopping, other words
unit 4 - adjectives, irregular plural, quatifiers
unit 5 - at home
unit 5 - house, rooms, other words
unit 5 - adverbs, prepositions of time
unit 5 - phrasal verbs, verbs
unit 4 - irregular verbs 1, 2
unit 4 - injuries, illnesses, inside the body
unit 5 - in the street
UNIT 6 - building and places
unit 6 - adjectives, toys, other words
unit 6 - sequencing, time expressions
unit 6 - giving directions, phrasal verbs
UNIT 7 - hobbies and free time activities
unit 7 - ajdectives, circus and theatre
unit 8 - phrasal verbs
unit 8 - sport I
unit 8 - sport II
CZŁOWIEK - life stages
CZŁOWIEK - phrasal verbs, skills and interests, phrases
CZŁOWIEK - clothes and accessories
CZŁOWIEK - personal data, appearance
CZŁOWIEK - character, feelings and emotions
CZŁOWIEK - personal possessions, reading, listening
DOM - Types of home, outside the house
DOM - inside the house
DOM - phrases
DOM - household appliances and electrical items, use of english
DOM - prace domowe
DOM - reading, listening

You must sign in to write a comment