1 Person likes this. Give a Like!

wisniowyglan wisniowyglan

I started using VocApp 3557 days ago. I have 111 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 26 lessons. The date of my last visit is 2014-04-30 17:37:49.

Flashcards created by me


Słownictwo niemieckie - Kultura (poziom podstawowy i rozszerzony)
Genki I (rozdział 12) - słówka
Czasowniki nieregularne niemiecki (Unregelmäßige Verben) - cz.2
Genki I (rozdział 10) - słówka
Angielski - Praca
Genki II (rozdz. 13-15) - słówka
Niemiecki - Człowiek
Genki I (rozdział 11) - słówka
Niemiecki - szkoła
Basic Kanji Book I (ang-jp) rozdz. 1-
Genki I (rozdz.1) - słówka
Genki I (rozdz. 2) - słówka
Genki I (rozdz. 3) - słówka
Genki I (rozdz. 4) - słówka
Genki I (rozdz. 5) - słówka
Genki I (rozdz. 6) - słówka
Genki I (rozdz. 7) - słówka
Genki I (rozdz. 8) - słówka
Genki I (rozdz. 9) - słówka
in the Japanese class
Genki I (rozdz. 12) - słówka
Basic Kanji Book II - rozdz. 23
Genki II (rozdz. 16) - słówka
Angielski - jedzenie
angielski - przydatne zwroty (zawieranie znajomości)
Czasowniki nieregularne niemiecki (Unregelmäßige Verben)

You must sign in to write a comment