0 Person likes this. Give a Like!

aniawas12 aniawas12

I started using VocApp 3431 days ago. I have 157 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 54 lessons. The date of my last visit is 2018-09-03 10:36:30.

Flashcards created by me


La enfermedad - palabras
La comida - palabras parte 1
La comida - palabras parte 2
Los animales - zwierzęta
PERÍFRASIS DE INFINITIVO
PERÍFRASIS DE GERUNDIO
Verb + "-ing"
Kolokacje - 1. Wygląd
Kolokacje - 2. Wiek, rodzina
Kolokacje - 3. Ubrania, czynności codzienne
Kolokacje - 4. Mowa ciała, osobowość
IDIOMY - 1. PIENIĄDZE
IDIOMY - 2. POGODA
IDIOMY - 3. EDUKACJA
IDIOMY - 4. ZDROWIE
IDIOMY - 5. LICZBY I ILOŚCI
IDIOMY - 6. UBRANIA
IDIOMY - 7. ZWIERZĘTA
IDIOMY - 8. JEDZENIE
I. Człowiek
II. Dom
2. Economy & Brexit
Vocab from conversation classes
1. Success & Failure
3. Work
Moja lekcja
Skipper 1. Adjectives I
KOLOKACJE - 5. ZMYSŁY, POCZUCIE HUMORU
KOLOKACJE - 6. ŻYCIE W MIEŚCIE
Kolokacje - 7. Ludzie
Kolokacje - 8. Wyrażenia ogólne
IDIOMY - 9. ZAINTERESOWANIA
iDIOMY - 10. KONTAKTY
IDIOMY - 11. PROBLEMY
IDIOMY - 12. KULTURA I SZTUKA
IDIOMY - 13. SPORT
IDIOMY - 14. PRAWO
IDIOMY - 15. RODZINA
IDIOMY - 16. PODRÓŻE
Skipper 2. ADJECTIVES II
Kolokacje - 9. Edukacja, praca
Kolokacje - 10. Pieniądze i zakupy
IDIOMY - 17. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, ZNAKI SZCZEGÓLNE
IDIOMY - 18. CECHY CHARAKTERU
IDIOMY - 19. MIŁOŚĆ, RODZINA, ZWIĄZKI
IDIOMY - 20. NASTRÓJ
Kolokacje - 11. Biznes, Przemysł
Kolokacje - 12. Komputer, Internet, Nauka
Kolokacje - 13. Czas
Skipper 3. ADJECTIVES III
Technologia Chemiczna PW 2015
D U2
D Phrasal verbs U2
D Idioms U2

You must sign in to write a comment