Commercial lease agreement

 0    54 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

wynajmować komuś
start learning
lease to sb.; to rent to sb.; to let to sb.

wynajmować od kogoś
start learning
to lease from sb.; to rent from sb.; NIE: to let

wynajmujący
start learning
lessor
landlord - lessor of real etate

lessee
tenant - lessee of real etate

assignment

sublease; sublet

podnajmować
start learning
to sublease to/from; to sublet to (only); NIE: to subrent

commercial lease

B2B lease of real estate
start learning
business tenancy

dzierżawa
start learning
lease with the right; to collect profits

przydatność do określonego celu >> por.: art. 664 §1 kc
start learning
fitness for a particular purpose (to be fit vs. unfit)

stawać się wymagalnym pierwszego dnia miesiąca
start learning
to fall due on first day of every month

opłata za opóźnienie w czynszu
start learning
rent arreas

zawrzeć umowę
(tak po prawniczemu;-))
start learning
to conclude a contract

rozwiązać umowę
(tak po prawniczemu;-))
start learning
to terminate a contract

wypowiedzenie
start learning
notice

polecenie zapłaty
start learning
Direct Debit

pogorszyć się
start learning
to deteriorate

zależny od...
start learning
contingent on/upon sth

uzależnienie
start learning
contingency

przeniesienie
start learning
alienation

alteration

assign

klauzula wypowiedzenia
start learning
"break clause"

compliant

condition

wiążący
start learning
contractually binding

zobowiązanie się
start learning
covenant

przekazany majątek; pomieszczenie
start learning
demise; demised premises

tu: korzystanie
start learning
enjoyment

ustalenia wstępne
start learning
heads of terms; also: heads of agreement

cechy wyróżniające
start learning
identifying features

ubezpieczenie
start learning
insurance

lease plan

north point

tu: słowa "sprawcze"
start learning
operative words

pomieszczenia
start learning
premises

agent nieruchomości
start learning
a real estate agent

zmiany czynszu
start learning
rent review

revisit

plan, zestawienie, rozkład nieprawidłowo: załącznik
start learning
schedule

tu: opłaty lokalowe
start learning
service charge

oznakowanie firmowe
start learning
signage

udaremnić, pokrzyżować (np: plany)
start learning
thwart

pisemny opis
start learning
written description

pl. udogodnienia, urządzenia, obiekty, zaplecze
start learning
facilities

ubezpieczenie ogólne (o polisie)
start learning
comprehensive insurance

zaniedbanie, niedotrzymanie, niewywiązanie się
start learning
default

wypierać, zastępować

powierzchnia użytkowa; also: lettable
start learning
rentable square meter

opłata za opóźnienie
start learning
a late charge

znacznie, znacząco, poważnie
start learning
substantially

zaniedbanie; niezrobienie czegoś
start learning
failure

powierzchnie szklane, szkło okienne
start learning
plate glass


You must sign in to write a comment