Civil Procedure

 0    149 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

plaintiff, UK: claimant
start learning
powód

(legal) standing; standing to sue
start learning
tu: legitymacja procesowa czynna

to seek, sought
start learning
starać się osiągnąć

counsel, pl: counsel
start learning
tu: pełnomocnicy procesowi

legal aid mandate
start learning
pełnomocnictwo z urzędu

pismo procesowe (PL)

statement of claim UK: complaint
start learning
pozew

prayer for relief
start learning
żądanie pozwu

expert's evidence
start learning
opinia biegłego

evidentiary motion
start learning
wniosek dowodowy

to redress
start learning
rekompensować

injunction
start learning
nakaz określonego zachowania się

restitution
start learning
zwrot

alternative dispute resolution (ADR)
start learning
pozasądowe, alternatywne rozwiązywanie sporów

subject_matter jurisdiction
start learning
właściwość rzeczowa

amount in dispute
start learning
wartość przedmiotu sporu

to deny; denial
start learning
zaprzecz_ać; _enie

to file with
start learning
złożyć do

proper venue
start learning
sąd właściwy miejscowo

concurrent jurisdict.
start learning
właściwość przemienna

to be vested in
start learning
przysługiwać komuś

opłata sądowa

service of process on the defendant
start learning
tu: doręczenie wezwania i odpisu pozwu pozwanemu

defendant UK: respondent*
start learning
pozwany *tu: pozwany w I instancji

summons; to summon=to call
start learning
wezwanie (do osobistego stawiennictwa)

substituted service
start learning
doręczenie zastępcze

rozprawa

to hear the case
start learning
rozpatrywać merytorycznie

formal appearance
start learning
oficjalne przystąpienie do procesu; stawiennictwo

the Statute of Limitations
start learning
przepisy prawne dot. przedawnienia

allegation
start learning
zarzut (niedowiedziony)

rzekomo

object to allegations
start learning
tu: wnieść zarzuty

answer vs reply
start learning
replika vs duplika

dismissal/to dismiss ~ with prejudice; ~ without prejudice
start learning
oddalenie lub odrzucenie/ ~ oddalić; ~ odrzucić

counterclaim
start learning
powództwo wzajemne

acquiescence
start learning
przyzwolenie

default judgement
start learning
wyrok zaoczny

voluntary dismissal
start learning
cofnięcie pozwu

enforcement
start learning
egzekwowanie (ogólnie)

enforceability
start learning
wykonalność

egzekucja

collection
start learning
tu: windykacja

finality => immutability
start learning
prawomocność

niezmienny

final & immutable
start learning
prawomocny

instant enforceability
start learning
natychmiastowa wykonalność

writ of execution
start learning
klauzula wykonalności

on a motion
start learning
na wniosek

executory judgement
start learning
tytuł egzekucyjny

enforceable judgement
start learning
tytuł wykonawczy

collectable judgement
start learning
wykonalny wyrok

judicial debt collector
start learning
komornik

order to commence an execution
start learning
postanowienie o wszczęciu egzekucji

odzyskanie

attachment
start learning
zajęcie mienia

seizure; to seize
start learning
zajęcie, konfiskata

garnishment
start learning
zajęcie środków od trzeciodłużnika

trzeciodłużnik

plaintiff, UK: claimant
start learning
powód

(legal) standing; standing to sue
start learning
tu: legitymacja procesowa czynna

to seek, sought
start learning
starać się osiągnąć

counsel, pl: counsel
start learning
tu: pełnomocnicy procesowi

legal aid mandate
start learning
pełnomocnictwo z urzędu

pismo procesowe (PL)

statement of claim UK: complaint
start learning
pozew

prayer for relief
start learning
żądanie pozwu

expert's evidence
start learning
opinia biegłego

evidentiary motion
start learning
wniosek dowodowy

to redress
start learning
rekompensować

injunction
start learning
nakaz określonego zachowania się

restitution
start learning
zwrot

alternative dispute resolution (ADR)
start learning
pozasądowe, alternatywne rozwiązywanie sporów

subject_matter jurisdiction
start learning
właściwość rzeczowa

amount in dispute
start learning
wartość przedmiotu sporu

to deny; denial
start learning
zaprzecz_ać; _enie

to file with
start learning
złożyć do

proper venue
start learning
sąd właściwy miejscowo

concurrent jurisdict.
start learning
właściwość przemienna

to be vested in
start learning
przysługiwać komuś

opłata sądowa

service of process on the defendant
start learning
tu: doręczenie wezwania i odpisu pozwu pozwanemu

defendant UK: respondent*
start learning
pozwany *tu: pozwany w I instancji

summons; to summon=to call
start learning
wezwanie (do osobistego stawiennictwa)

substituted service
start learning
doręczenie zastępcze

rozprawa

to hear the case
start learning
rozpatrywać merytorycznie

formal appearance
start learning
oficjalne przystąpienie do procesu; stawiennictwo

the Statute of Limitations
start learning
przepisy prawne dot. przedawnienia

allegation
start learning
zarzut (niedowiedziony)

rzekomo

object to allegations
start learning
tu: wnieść zarzuty

answer vs reply
start learning
replika vs duplika

dismissal/to dismiss ~ with prejudice; ~ without prejudice
start learning
oddalenie lub odrzucenie/ ~ oddalić; ~ odrzucić

counterclaim
start learning
powództwo wzajemne

acquiescence
start learning
przyzwolenie

default judgement
start learning
wyrok zaoczny

voluntary dismissal
start learning
cofnięcie pozwu

trial; to try a case
start learning
postępowanie w I instancji; kolokwialnie: proces

summary; trial or proceedings
start learning
postępowanie przyspieszone

to expedite
start learning
przyspieszać

to move for
start learning
tu: wnioskować o

co do istoty sprawy

as a matter of law
start learning
z prawnego punktu widzenia

no genuine issue
start learning
tu: brak faktycznego sporu

material fact
start learning
istotny fakt

to rebut; rebuttal
start learning
obalić; obalenie

to enter or deliver a judgment
start learning
wydać wyrok

non/litigious
start learning
nie/procesowe

litigation
start learning
postępowanie procesowe

to instigate
start learning
wszcząć

applicant or petitioner
start learning
wnioskodawca

participant
start learning
uczestnik

examination ~ in
tu: przesłuchanie ~ własnego świadka; ~ świadka strony przeciwnej;*(bez odpowiednika w kpc)
start learning
chief* ~ cross_examination*

original / appellate jurisdictions
start learning
I / II instancja = to rodzaje właściwości funkcyjnej

submission
start learning
tu: wystąpienie

tu: uwzględnić (powództwo)

to dismiss the complaint
start learning
oddalić/odrzucić powództwo

wnoszący apelację

respondent*
start learning
*tu: niewnoszący apelacji

nieważność postępowania

to sit in panels of three
osobowym
start learning
tu: orzekać w składzie 3

utrzymać w mocy (wyrok)

to dismiss appeal
start learning
oddalić/odrzucić apelację

to reverse the judgment
start learning
uchylić wyrok

to remand the case
start learning
przekazać sprawę

re
ponowne rozpoznanie
start learning
examination

re
wznowienie postępowania
start learning
trial; new trial

cassation = Polish legal English
start learning
kasacja

enforcement
start learning
egzekwowanie (ogólnie)

enforceability
start learning
wykonalność

egzekucja

collection
start learning
tu: windykacja

finality => immutability
start learning
prawomocność

niezmienny

final & immutable
start learning
prawomocny

instant enforceability
start learning
natychmiastowa wykonalność

writ of execution
start learning
klauzula wykonalności

on a motion
start learning
na wniosek

executory judgement
start learning
tytuł egzekucyjny

enforceable judgement
start learning
tytuł wykonawczy

collectable judgement
start learning
wykonalny wyrok

judicial debt collector
start learning
komornik

order to commence an execution
start learning
postanowienie o wszczęciu egzekucji

odzyskanie

attachment
start learning
zajęcie mienia

seizure; to seize
start learning
zajęcie, konfiskata

garnishment
start learning
zajęcie środków od trzeciodłużnika

trzeciodłużnik


You must sign in to write a comment