Chemia Nowa Era: Substancje i ich przemiany

 0    28 flashcards    kamilaleciejewska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Substancja chemiczna
start learning
to materiał, z którego zbudowane jest ciało fizyczne (przedmiot, organizm). Substancje mają określone charakterystyczne cechy.
właściwości
start learning
Są to określone charakterystyczne cechy substancji. Wyróżniamy właściwości: fizyczne i chemiczne
Substancje możemy podzielić na:
start learning
proste zwane pierwiastkami chemicznymi (nie można ich rozłożyć na prostsze za pomocą reakcji chemicznych) i złożone – związki chemiczne (które składają się co najmniej z dwóch pierwiastków połączonych trwale ze sobą)
Gęstość
start learning
to stosunek masy substancji do jej objętości.np. gęstość żelaza wynosi 7,87 g/cm3 to oznacza, że próbka o objętości 1 cm3 ma masę 7,87 g.
wśród pierwiastków wyróżniamy:
start learning
- metale - np. Fe, Cu, Na, K, Ca, Mg, Zn, Sn, Al, Pb, Ag, Au - niemetale – np. H, O, N, Cl, C, S, P, Br, Ar, He, Ne
pierwiastki opisuje się
start learning
symbolami (N, C, Mg, O, Cu)
związki chemiczne opisuje się
start learning
wzorami (CuO, FeS, NaOH, H2O).
mieszaniny
start learning
W przyrodzie substancje w postaci „czystej” występują rzadko, często tworzą mieszaniny (powstają po zmieszaniu dowolnych ilości co najmniej dwóch substancji)
mieszaniny jednorodne
start learning
nie można rozróżnić ich składników
mieszaniny niejednorodne
start learning
można rozróżnić składniki
Substancje chemiczne podlegają przemianom, które dzielimy na:
start learning
zjawiska fizyczne – przemiany, w których nie powstają nowe substancje reakcje chemiczne - przemiany, w których powstają nowe substancje.
Powietrze to mieszanina gazów:
start learning
pierwiastków – składników o stałej zawartości (tlen -21%, azot – 78%, gazy szlachetne: argon, hel, neon, ksenon) związków chemicznych - składników o zmiennej zawartości (woda- para wodna, tlenek węgla(IV))
Tlenki to
start learning
to związki chemiczne powstałe w reakcji tlenu z innymi pierwiastkami (metalami i niemetalami). metal + tlen -> tlenek metalu niemetal + tlen -> tlenek niemetalu
Skutki zanieczyszczeń powietrza:
start learning
dziura ozonowa, smog, kwaśne opady, zwiększenie efektu cieplarnianego.
Reakcja charakterystyczna
start learning
reakcja chemiczna, która umożliwia identyfikację danej substancji (np. mętnienie wody wapiennej pod wpływem tlenku węgla (IV))
Reakcje chemiczne
start learning
to takie przemiany, w wyniku których otrzymujemy nowe substancje.
Substraty reakcji
start learning
to substancje wzięte do reakcji chemicznej ulegające przemianom chemicznym (zapisujemy je z lewej strony równania reakcji).
Produkty reakcji
start learning
to substancje otrzymane w reakcji chemicznej (zapisujemy je z prawej strony równania reakcji)
Reagenty
start learning
to substancje biorące udział w reakcji (substraty i produkty)
Równanie reakcji
start learning
to schematyczny zapis przebiegu reakcji chemicznej.
Reakcja syntezy (reakcja łączenia) polega na
start learning
łączeniu kilku substancji (substratów) w jedną substancję (produkt).
Reakcja analizy (reakcja rozkładu) polega na
start learning
rozkładzie jednej substancji (substratu) na kilka substancji prostszych (produktów).
Reakcja wymiany polega na tym, że
start learning
z kilku substratów (substancji) powstaje kilka produktów (innych substancji).
Reakcje chemiczne dzielimy biorąc pod uwagę:
start learning
1. typ reakcji reakcja syntezy: kilka substratów → jeden produkt reakcja analizy: jeden substrat → kilka produktów reakcja wymiany: kilka substratów → kilka produktów 2. efekty energetyczne: egzoenergetyczne i endoenergetyczne
egzoenergetyczne to reakcje, w których
start learning
energia wydziela się do otoczenia (np. na sposób ciepła lub w postaci światła) przykładem takich reakcji są reakcje spalania
endoenergetyczne to reakcje, które
start learning
zachodzą dzięki dostarczeniu energii z otoczenia przykładem takich reakcji są reakcje rozkładu
właściwości fizyczne to
start learning
stan skupienia, barwa, połysk, gęstość, twardość, rozpuszczalność w wodzie, temperatura wrzenia i topnienia, przewodnictwo elektryczne i cieplne
własciwości chemiczne to
start learning
zapach, smak, palność, aktywność chemiczna

You must sign in to write a comment