Całą reszta z komunikacji z LLB

 0    61 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Lease agreement clauses
start learning
Klauzule umowy najmu

strony


Statutory conditions
start learning
warunki ustawowe

Rent and payments
start learning
czynsz i płatności

Method of payment
start learning
sposób płatności

depozyt

Description of the premises
start learning
opis nieruchomości (pomieszczenie, lokal)

Quiet enjoyment
start learning
niezakłócone korzystanie (dot. najemcy, ale też jego sąsiadów)

Repairs and maintenance
start learning
naprawy i utrzymanie

Alterations and additions
start learning
zmiany i dodatki (w przedmiocie najmu)

Damage or destruction
start learning
uszkodzenia i zniszczenia

zrzeczenie się

Defaults and remedies
start learning
naruszenia i środki ochrony prawnej

Entire agreement
start learning
całość postanowień (wykluczenie postanowień pozaumownych)

Amendment and modifications
start learning
zmiany i modyfikacje (umowy)

Assignment or subletting
start learning
cesja i podnajmem

zawiadomienia

Termination and surrender
start learning
rozwiązanie (umowy) i przekazanie (przedmiotu najmu)

Acceleration
start learning
przyspieszenie (płatności); należność wymagana (z powodu ruszenia umowy) wcześniej niż oryginalnie ustalono

Force majeure
start learning
siła wyższa

Abandonment
start learning
porzucenie

ścieki

to interfere with
start learning
wtrącać się do; kolidować z; przeszkadzać w

tu: zamieszkiwanie; także: stan posiadania nieruchomości

wilful or negligent
start learning
w złej wierze lub wynikający z niedbalstwa

to part with possession
start learning
utracić posiadanie

to withhold
start learning
wstrzymać

to mitigate loses/damages
start learning
zmniejszać straty/szkody

prospective tenant
start learning
potencjalny najemca

mutual consent
start learning
wzajemna (obopólna) zgoda

express warranty
start learning
gwarancja udzielona w sposób wyraźny

implied warranty
start learning
gwarancja dorozumiana

warranty of fitness
start learning
gwarancja przydatności do użytku

warranty of merchantability
start learning
gwarancja przydatności do sprzedaży

warranty of title
start learning
gwarancja brak wad prawnych

breach of warranty
start learning
naruszenie gwarancji

disclaimer of warranty
start learning
zastrzeżenie braku odpowiedzialności

ROT (retention of title)
start learning
zastrzeżenie własności (por. art. 589 kc)

the court ruled
start learning
sąd orzekł

the court drew the conclusion
start learning
sąd wywiódł wniosek

the court upheld the decision of the first instance
start learning
sąd utrzymał w mocy decyzję (= wyrok) (sądu) pierwszej instancji

the court reversed the ruling of the first instance
start learning
sąd uchylił orzeczenie (= wyrok) (sądu) pierwszej instancji

the instant case
start learning
przedmiotowa sprawa

sprzedawca

detalista

wholesaler
start learning
hurtownik

kupiec

dostawca

towary/ artykuły

merchandise
start learning
towary

vendor's (statutory)
start learning
warranty rękojmia

manufacturer's warranty
start learning
gwarancja (jakości)

the instant case; the present case; this case
start learning
przedmiotowa (niniejsza) sprawa

the court ruled
start learning
sąd orzekł

the court found
start learning
sąd ustalił

the court drew the conclusion
start learning
sąd wywiódł wniosek

the court upheld the decision of the first instance
start learning
sąd utrzymał w mocy decyzję (= wyrok) (sądu) pierwszej instancji

the court reversed the ruling of the first instance
start learning
sąd uchylił orzeczenie (= wyrok) (sądu) pierwszej instancji

the court remanded the case back to the lower court for rehearing (further proceedings)
start learning
sąd skierował sprawę do sądu niższej instancji do ponownego rozpoznania

legal remedy; judicial remed; legal relief; judicial relief
start learning
środek ochrony prawnej


You must sign in to write a comment