Business English

 0    24 flashcards    ewelinka201
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być w stanie podejmować szybkie decyzje
start learning
being decisive
być wydajnym
start learning
be efficient
być w stanie wydawać polecenia
start learning
be able to issue commands
yć kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę
start learning
competent; perfectly familiar with someone's work
być przekonującym; wiarygodnym
start learning
be persuasive; reliable
ustalać zadania, cele
start learning
set objectives, targets
osiągać cel
start learning
achieve the objective of
zdobywać, osiągać
start learning
attain
tworzyć strategie (rozwijać)
start learning
create strategies (develop)
lokować środki
start learning
invest resources
mierzyć osiągi, wyniki
start learning
measure performance, results
poprawiać osiągi, wyniki
start learning
improve performance, results
nadzorować ludzi, podwładnych
start learning
supervise people, subordinates
wprowadzać coś nowego
start learning
innovate
wprowadzać techniki w praktykę
start learning
to put management techniques into practice
przekazywać
start learning
forward
przekazywać, wyrażać
start learning
communicate, to express
prezes / przewodniczący
start learning
president / chairman
zarząd
start learning
board of directors
zmieniać się, dostosowywać
start learning
change, adapt
dostarczać, zapewniać
start learning
supply, provide
wiedza, doświadczenie
start learning
knowledge, experience, expertise
pracownicy szczebla kierowniczego
start learning
executives
wykonalny
start learning
feasible

You must sign in to write a comment