Business account

 0    16 flashcards    robertodwald1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wpływ/ skutek
start learning
impact / impact (effect)
odczuć wpływ
firmy zaczynaja odczuwać wpływ recesji
start learning
feel the impact
Businesses are beginning to feel the impact of the recession
recesja
start learning
recession
złagodzić skutki
uważamy, że hojne odprawy pomoga złagodzić skutki zwolnień
start learning
cushion the impact
We belive that generous leaving allowances will help cushion the impact of redundancy
hojny
start learning
generous
hojne odprawy
start learning
generous briefing
zwolnienia
start learning
release/redundancy
czy byłby pan tak uprzejmy
Czy byłby Pan tak miły i przesłałby mi najnowszy harmonogram?
start learning
WOULD YOU BE SO KIND AS TO
Would you be so kind as to provide me with the latest schedule?
byłbym wdzięczny jeśli
Byłbym wdzięczny, jeśli podałaby mi pani więcej informacji na temat szkolenia.
start learning
I would be grateful if you could
I would be grateful if you could provide me with more information on the training.
od ręki
Dziękujemy za zgodę na spotkanie ze mną w tak krótkim terminie
start learning
at short notice
Thanks for agreeing to see me at such short notice
waluta
Będziesz potrzebował gotówki w lokalnej walucie, ale możesz również użyć karty kredytowej
start learning
currency
You'll need some cash in local currency but you can also use your credit card
debet
Łączne obciążenia na rachunku wyniosły w zeszłym miesiącu 2000 GBP
start learning
debit
The total debits on the account were £2000 last month.
opłata
Czy bank pobiera opłatę za założenie konta?
start learning
fare/ fee
Does the bank charge a fee for setting up the account?
natychmiastowy
To konto zapewnia natychmiastowy dostęp do Twoich pieniędzy.
start learning
instant
This account gives you instant access to your money.
zamorski/ za granicą
Chris zamierza pracować za granicą.
start learning
overseas / abroad
Chris is going to work overseas.
wpływy (środkow)
Nasze wpływy w tym roku wynoszą 18 mld dolarów
start learning
receipts (measures)
Our receipts this year are 18 bln dollars.

You must sign in to write a comment