Building relationships - useful language

 0    17 flashcards    radekwisniewski76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I was given your name by Judy
start learning
Otrzymałem twoje imię od Judy
Anna Kaufman suggested I gave you a call
start learning
Anna Kaufman zasugerowała, żebym zadzwonił do ciebie
A colleague (friend) acquaintance mentioned your name
start learning
Znajomy wspomniał twoje imię
Why don't you give him a call
start learning
Dlaczego nie zadzwonisz do niego
You could meet our Systems Manager
start learning
Możesz zapoznać się z naszym systemem managerskim
Haven't we met somewhere before?
start learning
Nie spotkaliśmy się gdzieś wcześniej?
We both went to that presentation
start learning
Obaj poszliśmy na tą prezentacje
I think we met some time ago
start learning
Myślę, że spotkaliśmy się jakiś czas temu
Can I mention your name when I call him?
start learning
Czy mogę wymienić twoje imię, kiedy do niego zadzwonię?
She mentioned that you might be able to help me
start learning
Wspomniała, że możesz mi pomóc
Have you got this phone number, by any chance
start learning
Czy masz ten numer telefonu przez przypadek?
Do you have his contact details?
start learning
Czy masz jego dane kontaktowe?
We have something in common. We're both interested in...
start learning
Mamy coś wspólnego. Oboje jesteśmy zainteresowani...
I see we're in the same line of business
start learning
Widzę, że jesteśmy w tej samej branży
We both do similar work
start learning
Oboje wykonujemy podobną pracę
We have similar interests
start learning
Mamy podobne zainteresowania
Are you in sales or product development?
start learning
Czy jesteś w sprzedaży czy w departamencie rozwoju produktu?

You must sign in to write a comment