Budowa komórki - Nadia

 0    63 flashcards    jolanta.mamusia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Fosfolipidy
start learning
tłuszcze złożone, estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych
glicerol
start learning
gliceryna, propanotriol c3h8o3
Fosofolipid budowa
start learning
główka hydrofilowa - glicerol i kwas forsforowy (VI), ogony hydrofobowe r. kwasów tłuszczowych
białka w błonie
start learning
transbłonowe i peryferyjne
glikokaliks
start learning
cienka warstwa na powierzchni komórek zwierzęcych zbudowa z glikoporteidów i glikolipidów, w których reszty cukrowe są oligosacharydami
glikoproteina
start learning
białka złożone
funkcje białek w błonie komórkowej
start learning
transportujące, receptorowe, strukturalne
Cecha błony komórkowej
start learning
Jest selektywnie przepuszczalna
Dyfuzja
start learning
Przenikanie cząsteczek z obszaru o większym stężeniu do tego o mniejszym (zgodnie z gradientem stężeń)
Transporty przez błonę komórkową
start learning
Dyfuzja prosta, dyfuzja wspomagana, transport aktywny
Dyfuzja prosta
start learning
transport bierny bez energii, tak tlen, co2, woda, mocznik
Dyfuzja wspomagana
start learning
nie wymaga energii, nośniki białkowe. tak transport glukozy czy sacharozy
transport aktywny
start learning
wbrew gradientowi stężeń, wymaga nakładu energii ATP, np. pompa protonowa sodowo potasowa
Cecha tłuszczy
start learning
hydrofobowe
Transport pęcherzykowy - kogo dotyczy?
start learning
większych komórek
Endocytoza
start learning
transport do wnętrza komórki
Rodzaje endocytozy
start learning
Fagocytoza, pinocytoza, endocytoza zależna od receptorów (np. cholesterol)
Co to kariolimfa?
start learning
sok jądrowy
Białko związane z chromatyną
start learning
histon
Rodzaje chromatyny
start learning
Heterochromatyna konstytutywna, heterochromatyna fakultatywna, euchromatyna
Heterochromatyna konstytutywna
start learning
Zawiera sekwencje niekodujące, nie jest aktywna transkrypcyjnie
Heterochromatyna fakultatywna
start learning
zawiera sekwencje kodującą, ale nieaktywna transkrypcyjnie
euchromatyna
start learning
zawiera sekwencje kodujące i jest aktywna transkrypcyjnie
DNA - cecha
start learning
DNA takie samo w każdej komórce, tylko inne fragmenty są aktywne. W różnych tkankach.
Ile procent chromatyny jest ZAWSZE konstytutywna?
start learning
ok. 75 lub więcej procent
Co zawiera jąderko?
start learning
Sekwencje kodujące rybosomalne RNA
Co koduje gen?
start learning
białko i niekodujące RNA
Co to znaczy że organizm jest diploidalny 2n?
start learning
Ma podwójny zestaw chromosomów. Takie komórki zwierzęce, roślinne
Co to znaczy, że organizm jest haploidalny 1n?
start learning
Pojedyńczy zestaw chromosómów, np. protisty, bakterie, kom. jajowa, plemnik
Opisz budowę chromosomu
start learning
Dwie chromatydy w parze są identyczne, morfologicznie są takie same. Każda para chromosomów różni się od siebie.
Błoniaste organella:
start learning
lizosomy, aparaty Golgiego, siateczka śródplazmatyczna
Siateczka śródplazmatyczna - rodzaje
start learning
Szorstka i gładka
Siateczka śródplazmatyczna szorstka
start learning
Posiada rybosomy 80s, odpowiedzialna za syntezę białek
Siateczka śródplazmatyczna gładka
start learning
Odpowiedzialna za syntezę tłuszczy, detoksykację
Co się dzieje z rybosomami z siateczki szorstkiej?
start learning
Do aparatu Golgiego, tam modyfikowane, np. dołączane r. cukrowe i lipidowe. W pęcherzykach z aparatu przedsotają się dalej
Lizosom
start learning
Jest kwaśny (5Ph), enzymy w lizosomach są hydrolityczne
Enzymy w lizosomach:
start learning
Są hydrolityczne, lipazy (rozkładające tłuszcze), glikozydazy (rozkładające r. cukrowe), proteazy (białka rozkładające), fosfotay (defosforelacja od r. fosforanowej w związku)
Jaki odczyn komórki?
start learning
Obojętny, 7,2 Ph
Jakie rybosomy w mitochondriach?
start learning
70s
Jakie rybosomy w chloroplastach?
start learning
70s
Z jakich podjednostek składa się rybosom 80s?
start learning
40s mniejsza i 60 s większa
Z jakich podjednostek składa się rybosom 70s?
start learning
30s mniejsza i 50s większa
Rybosomy cechy:
start learning
najmniejsze organella, z rRNA i białek, nie posiadają błon
Cytozol skład
start learning
woda, cukry, tłuszcze, jony nieorganiczne, białka, wolne aminokwasy
Cytoszkielet
start learning
mikrotubule, mikrofilamenty (aktynowe), filamenty pośrednie, mikrociałka
Mikrotubule
start learning
śr. ok 25 nm, z białka tubuliny, powstają w centrosomie, wchodzą w skład wici i rzęsek, odpowiedzialne za transport wewnątrz komórki, tworzą wrzeciono podziałowe, rozmieszczają organelle błoniaste
mikrofilamenty (aktynowe)
start learning
śr. 7nm, z białka aktyny, odpowiedzialne za poruszanie się komórki, skurcz mięśni, wchodzą w skład połączeń międzykomórkowych
filamenty pośrednie
start learning
śr. 10 nm, mieszane białka, odpowiedzialne za wytrzymałość mechaniczną komórki, w skład połączeń międzykomórkowych, usztywniają otoczkę jądrową
mikrociałka
start learning
peroksysomy - rozkładają wolne rodniki, glioksysomy - Boksydacja tłuszczy, rozkład tłuszczy w komórkach roślinnych
Wolne rodniki
start learning
mają niesparowane elektrony, dążą do uzupełnienia elektronu. Uszkadzają DNA chcąc połączyć elektrony.
Glukoneogeneza
start learning
Powstają związki cukrowe z bezcukrowych, dzięki Boksydacji tłuszcze są rozkładane i może nich powstać glukoza
Chloroplasty, jaka błona?
start learning
podwójna, tworzy wewnętrzny system lamelarny, stosy z błony tworzą tylakoidy granum i stromy
Wnętrze chloroplastu
start learning
matrix
Jakie są chloroplasty?
start learning
Półautonomiczne, powielają się niezależnie od jądra, są endoenergiczne, mają chloroplastowe DNA i własne rybosomy 70s
Jakie są mitochondria?
start learning
Półautonomiczne, dzielą się niezależnie od jądra, powstały (teoria endosymbiozy), oddychanie wewnątrzkomórkowe, egzoenergiczne
Jaka błona w mitochondriach?
start learning
Podwójna błona białkowo-lipidowa, wypuklenia błony to grzebienie mitochondrialne
Katabolizm
start learning
rozkład (np. w mitochondriach rozkład glukozy)
Anabolizm
start learning
synteza (w chloropolaście fotosynteza co2+h20)
Roztwór hipertoniczny
start learning
stężenie jest większe niż wewnątrz komórki
Roztwór hipotoniczny
start learning
stężenie jest mniejsze niż wewnątrz komórki
Roztwór izotoniczny
start learning
Stężenie jest równe jak w komórce
Osmoza
start learning
Przez półprzepuszczalne z roztworu o mniejszym stężeniu do tego o większym (wbrew gradientowi stężeń)
Protoplast
start learning
Wnętrze komórki bez ściany komórkowej

You must sign in to write a comment