Britain’s Brexit crisis is rooted in the power of our public schools | John Harris | Opinion | The Guardian

 0    61 flashcards    rbkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wśród niezliczonych absurdów Brexitu
start learning
among the myriad absurdities of Brexit
w sferę surrealizmu
start learning
into the realms of the surreal
entuzjastycznie poparł
start learning
he has enthusiastically endorsed
jest w tym wiele przypuszczeń
start learning
there’s a lot of supposition in this
przypuszczenie
start learning
supposition
przypuszczenia, przypuszczenia
start learning
suppositions, conjecture
dość wysoki stopień dziedziczenia.
start learning
quite high hereditary basis
wszystkie te zachowania mogą zostać wzmocnione i powiekszone decyzjami naszych rodziców.
start learning
all these behaviours may be amplified and reinforced by the decisions of our parents.
jak nasze geny, cechy i doświadczenia kształtują nasze poglądy
start learning
how our genes, traits and experiences shape our views
Komu powinieneś powiedzieć?
start learning
Whom Should You Tell?
oceniać
start learning
evaluate
czysta para rąk jest wśród nich rzadka
start learning
clean Pair of Hands is seldom among them
Z góry modlę się o przebaczenie za wszystkie moje błędy
start learning
I pray forgiveness in advance for all my errors
mówiąc bez ogródek
start learning
to put it bluntly
dodane do jego nieszczęść
start learning
added to his woes
Byłem odpowiedzialny za utrzymanie
start learning
I was responsible for the upkeep of
z pewnością jest
start learning
most certainly there is
cnota wystarcza do szczęścia
start learning
virtue is sufficient for happiness
cnota
start learning
virtue
emocji nie można ufać
start learning
emotions are not to be trusted
nic oprócz cnoty jest dobre
start learning
nothing except virtue is good
opłakiwać
start learning
to mourn
karawan
start learning
hearse
nagrobek
start learning
headstone
perfumowani podrygiwacze
start learning
perfumed prancers
spróbujemy innego halsu, kierunku, sposobu
start learning
we shall try a different tack
hals, sposób, kierunek
start learning
tack
wieniec
start learning
wreath
musisz mi wybaczyć te okazjonalna kwiecistosc
start learning
you must forgive me these occasionaly flourishes
bo nic nie schnie szybciej niż łza
start learning
for nothing dries more quickly than a tear
za nic, bo nic
start learning
for nothing
wymaga wytrzymałości i siły
start learning
it requires stamina and strength
druhna
start learning
a bridesmaid
odpowiedział z uśmiechem i mrugnięciem
start learning
he replied with a grin and a wink
dodaje użyteczne wrażenie uczciwości
start learning
it adds a useful impression of honesty
o bogowie zapobiezcie takiej zarazie
start learning
o gods avert such plaque
Nie sądzę, że zasługuję na taki honor
start learning
I don't think that I deserve such honour
dobrze więc
start learning
very well then
łatwo powiedzieć
start learning
easy enough to say
zebral najwięcej głosów
start learning
he topped the poll
to jest ponure, przygnębiajace
start learning
it's dreary
Stonowałem to
start learning
I tonned it down
upokorzony przez własną próżność
start learning
humiliated by my own vanity
biorąc pod uwagę brutalne dowody mojej małości na świecie
start learning
given brutal evidence of my smallness in the world
wy, głupcy, możecie igrać, swawolic
start learning
you fools can frolic
Jestem skłonny myśleć
start learning
I'm inclined to think
Jestem skłonny
start learning
I'm inclined to
złapać oddech
start learning
catch one's breath
absolutny czas wolny był czymś, czego nigdy nie znałem
start learning
absolute leisure was a thing I never knew
Natknąłem się na to
start learning
I came across that
wziąć się w garść
start learning
to pull one's socks up
Mam trudności z nadążaniem
start learning
I have difficulty keeping up
Miałem trudności z nadążaniem
start learning
I had difficulty keeping up
jest pierwszą osobą w domu, która wstała
start learning
she's the first in the household to rise
obecnie jest w biednym zdrowiu
start learning
he is in the Poor health nowadays
dwupiętrowe mieszkanie
start learning
two-story dwelling
Zapowiadane środki
start learning
The announced measures
Zapowiadane środki są rzeczywiście radykalnym lekarstwem
start learning
The announced measures are indeed a radical cure
wsuwać
start learning
to slip
nie do zniesienia
start learning
unbearable
wymknąć się
start learning
to slip out

You must sign in to write a comment