Bolsonaro's cz. 1

 0    100 flashcards    przyjemnyangielski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
budding
start learning
pączkujący, obiecujący, dobrze się zapowiadający
authoritarian
Only a couple of people dared to stand against the authoritarian.
start learning
despota, autokrata
Tylko kilku ludzi ośmieliło się przeciwstawić despocie.
playbook
start learning
strategia kampanii politycznej
insult
I didn't mean to say this as an insult.
start learning
zniewaga, obelga, obraza
Nie chciałem tego powiedzieć jako zniewagi.
menace
I don't feel threatened by his menaces.
start learning
groźba
Nie czuję się zastraszony przez jego groźby.
gleefully
He has spent his birthday gleefully.
start learning
radośnie
Z radością obchodził urodziny.
offend
She's not my friend anymore. She offended my parents.
start learning
obrazić, obrażać
Ona nie jest już moją przyjaciółką. Ona obraziła moich rodziców.
be incapable of doing something
I would be incapable of loving a homosexual son.
start learning
być niezdolnym do zrobienia czegoś, nie potrafić czegoś zrobić
Byłbym niezdolny do kochania homoseksualnego syna.
scum
Immigrants are scum.
start learning
łajdak, kanalia, szumowina (społeczna),
Imigranci są szumowinami.
bunch of people
start learning
grupa ludzi
firing squad
start learning
pluton egzekucyjny
empowerment
The conflict in the area has contributed to the empowerment of our country's political position.
start learning
wzmocnienie
Konflikt na tym obszarze przyczynił się do wzmocnienia pozycji politycznej naszego kraju.
convertible
Then the boys ran to their convertible.
start learning
kabriolet
Wtedy chłopcy pobiegli do swojego kabrioleta.
trot
Bodyguards trotted alongside the car.
start learning
truchtać, biec truchtem
Ochroniarze truchtali obok samochodu.
flank
Our battalion will flank the enemy while the main force will charge at them.
start learning
otaczać z obu stron, oskrzydlić
Nasz batalion ma oskrzydlić przeciwnika, kiedy główna armia rozpocznie szarżę.
cavalryman
start learning
kawalerzysta
bushy
This guy has got a bushy eyebrows.
start learning
krzaczasty, bujny, gęsty, puszysty (np. broda, włosy)
Ten facet ma krzaczaste brwi.
magnify
Some people have a tendency to magnify every minor fault in others.
start learning
powiększać, wyolbrzymiać
Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.
drape
Many of people wore Brazilian flags draped over their shoulders.
start learning
owinąć, pokryć (materiałem, np. kocem)
Wiele osób nosiło brazylijskie flagi na ramionach.
fervent / ardent
Ten kapłan jest żarliwym wyznawcą Jezusa.
start learning
żarliwy, gorliwy
This priest is an fervent follower of Jesus.
scourge
He had come to free them from the scourge of socialism.
start learning
plaga (np. szczurów), zmora (rzecz powodująca cierpienia, nieszczęścia) utrapienie (o osobie)
Przybył, aby uwolnić ich od plagi socjalizmu.
left-leaning
start learning
lewicujący, sympatyzujący z lewicą
predecessor
Prime Minister, your predecessor did not have an easy or positive start.
start learning
poprzednik, poprzedniczka
Panie premierze! Pański poprzednik nie miał ani łatwego, ani pozytywnego startu.
govern
You have no idea what it takes to govern this country.
start learning
rządzić, zarządzać (np. krajem, miastem)
Nie masz pojęcia jak to jest rządzić tym krajem.
chant
The audience was chanting the winner's name.
start learning
skandować (np. imię, slogan)
Widownia skandowała imię zwycięzcy.
former / ex- / previously
Her former husband now lives in Warsaw.
start learning
dawny, były, niegdysiejszy
Jej były mąż teraz mieszka w Warszawie.
distinguished
start learning
wybitny, znakomity, wyróżniający się
discount
He discounted her opinion.
start learning
zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
On zignorował jej opinię.
innocent
The court declared me innocent.
start learning
niewinny
Sąd uznał mnie za niewinnego.
suddenness
Bolsonaro came to power with a suddenness.
start learning
nagłość, raptowność
Bolsonaro nagle doszedł do władzy.
consist of something
Our team consists of twenty people.
start learning
składać się z czegoś
Nasza drużyna składa się z dwudziestu ludzi.
effort
I've put a lot of effort into this.
start learning
wysiłek, trud
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
oversee
My friend oversees my every workout.
start learning
nadzorować
Mój przyjaciel nadzoruje każdy mój trening.
be in eclipse
He had been in eclipse for decades.
start learning
maleć, zmniejszać się, schodzić na dalszy plan, przeżywać okres upadku
On był na dalszym planie przez dekady.
afterward
She and her husband came in immediately afterwards.
start learning
potem, później, następnie
Ona i jej mąż przyszli zaraz potem.
procession
For example, on 31 August participants in a procession were subjected to brutal beatings.
start learning
pochód, procesja, parada
Przykładowo 31 sierpnia miało miejsce brutalne pobicie uczestników pochodu.
step up
You have stepped up since last week.
start learning
zrobić krok naprzód (osiągnąć postęp)
Zrobiłaś krok naprzód od ostatniego tygodnia.
boo
start learning
wygwizdać, wygwizdywać, wybuczeć, wyrażać dezaprobatę
perfunctory
Hungarian autocrat Viktor Orban got perfunctory applause.
start learning
pobieżny, powierzchowny, zdawkowy
Węgierski despota Viktor Orban otrzymał powierzchowne oklaski.
fend off something
My brother fend off attack.
start learning
odeprzeć atak kogoś, odeprzeć atak czegoś
Mój brat odpiera atak.
fraud
You commit a fraud when you deliberately try to deceive a person or an institution.
start learning
oszustwo
Popełniasz oszustwo, kiedy próbujesz umyślnie oszukać osobę lub instytucję.
bribery
Bribery is a crime according to the Penal Code.
start learning
przekupstwo, łapówkarstwo,
Przekupstwo jest przestępstwem według Kodeksu Karnego.
riotous
He got a rotious cheers.
start learning
huczny, hałaśliwy
On otrzymał huczne wiwaty.
divisive
His divisive rhetoric.
start learning
dzielący, stwarzający podziały, powodujący podziały
Jego dzieląca retoryka.
leeriness
He had expressed leeriness of China.
start learning
nieufność
On wyraził nieufność wobec Chin.
immense
The ocean is immense, you see only water.
start learning
ogromny, niezmierny, olbrzymi, wielki, bezgraniczny
Ocean jest ogromny, widzisz tylko wodę.
sweeping
She had this sweeping stare, looking at every person in the class at the same time.
start learning
rozległy (o przestrzeni), ogarniający (o spojrzeniu)
Ona miała to ogarniające spojrzenie, dzięki któremu zdawało się, jakby cały czas patrzyła na każdą osobę w klasie z osobna.
lawn
I have to mow the lawn.
start learning
trawnik
Muszę skosić trawnik.
curvilinear
Public buildings have curvilinear shapes.
start learning
krzywolinijny
Budynki publiczne mają krzywoliniowe kształty.
seat of government
start learning
siedziba władz
bureaucrat
I have no time to handle all those bureaucrats.
start learning
biurokrata, urzędnik, urzędniczka
Nie mam czasu użerać się z tymi wszystkimi biurokratami.
destitute
He is a destitute person.
start learning
bez środków do życia, w nędzy
On jest osobą bez środków do życia.
camp out
Many people were camping out in front of the box offices.
start learning
koczować
Wielu ludzi koczowało pod kasami biletowymi.
shelter
They'd taken shelter in a small cave.
start learning
schronienie
Oni schronili się w małej jaskini.
stagnant
start learning
w zastoju, w martwym punkcie (np. gospodarka, biznes)
amid
He paused amid the general smiling expectancy.
start learning
wśród, pośród, pomiędzy
On zrobił przerwę pośród ogólnego, pełnego uśmiechów oczekiwania.
commodity
Health is a social value, not a commercial commodity.
start learning
towar (produkt który jest kupowany i sprzedawany)
Zdrowie jest społeczną wartością, a nie towarem.
farmworker
start learning
rolnik
shoeshine
start learning
pucybut, osoba czyszcząca buty
steelworker
start learning
hutnik
diminish
Stop diminishing my feelings, I have a right to feel upset.
start learning
umniejszać (np. znaczenie czegoś), pomniejszać (np. czyjeś osiągnięcia)
Przestań umniejszać moje uczucia, mam prawo czuć się zdenerwowany.
thrive
Their company is thriving.
start learning
prosperować (o przedsiębiorstwie), odnosić sukcesy (o osobie), cieszyć się powodzeniem (w życiu) formal [INTRANSITIVE]
Ich firma świetnie prosperuje.
ahead of something
This design is ahead of our times.
start learning
wyprzedzający coś
Ten projekt wyprzedza nasze czasy.
step aside
Step aside, let that pregnant woman sit.
start learning
ustąpić miejsca
Ustąp miejsca, pozwól usiąść tamtej ciężarnej kobiecie.
consecutive
She's worked for consecutive owners of the house.
start learning
kolejny (z rzędu), następujący (jeden po drugim)
Pracowała dla kolejnych właścicieli tego domu.
indicted for something
He was indicted for money laundering.
start learning
oskarżony o coś
Został oskarżony o pranie pieniędzy.
range from ... to...
He has been indicted for crimes ranging from bribery and money laundering to kidnapping and slavery.
start learning
mieć zakres od ... do ...; począwszy od ... do...
Został oskarżony o przestępstwa, począwszy od przekupstwa i prania pieniędzy po porwanie i niewolnictwo.
impeachment
He had to resign after his impeachment.
start learning
oskarżenie, postawienie w stan oskarżenia
On musiał podać się do dymisji po postawieniu go w stan oskarżenia.
subsequently
start learning
następnie, potem, później
convict
He was convicted of robbery.
start learning
uznawać za winnego
Uznano go za winnego kradzieży.
bribe
He is known for taking bribes.
start learning
łapówka
On jest znany z brania łapówek.
draw attention
He often draws attention to himself.
start learning
przyciągać uwagę
On często przyciąga uwagę do swojej osoby.
command
The general commanded the soldiers to stand in a row.
start learning
wydawać rozkaz, rozkazywać
Generał rozkazał żołnierzom stanąć w szeregu.
guerilla
The urban guerrilla must remain anonymous.
start learning
partyzant
Miejski partyzant musi zachować anonimowość.
perilous / dangerous
start learning
niebezpieczny
be in decline
The areas have been in decline for a long time.
start learning
tracić na znaczeniu
Te tereny traciły na znaczeniu już od dłuższego czasu.
enormous
The hole in the wall was enormous.
start learning
olbrzymi, ogromny
Dziura w ścianie była ogromna.
irreplaceable
"I think she is not only great - but irreplaceable."
start learning
niezastąpiony
"Myślę, że ona jest nie tylko świetna - ale niezastąpiona”.
overwhelmed
Even with all their help, there were days when I felt overwhelmed.
start learning
przytłoczony
Nawet z całą ich pomocą były dni, kiedy czułem się przytłoczony.
seem
You seem sad, what's happened?
start learning
wydawać się, zdawać się
Wydajesz się smutny, co się stało?
the military / armed forces
The military entered Iraq in 2003.
start learning
wojsko, siły zbrojne
Siły zbrojne wkroczyły do Iraku w 2003 roku.
mandate
To the best of our knowledge, no mandate has been given here.
start learning
rozkaz, zlecenie, polecenie
Z naszych wiadomości wynika, że nie zostało wydane żadne polecenie.
wealthy / rich / well-off
She comes from a wealthy family.
start learning
bogaty, zamożny
Ona pochodzi z bogatej rodziny.
sidelined
His strongest competitor, Lula, was sidelined.
start learning
zepchnięty na boczny tor, wykluczony, wyeliminowany
Jego główny przeciwnik czyli Lula został zepchnięty na boczny tor.
on charges
Court has sentenced him to prison on charges of corruption.
start learning
pod zarzutem
Sąd skazał go na karę więzienia pod zarzutem korupcji.
reatin
The box retains heat.
start learning
zachowywać, zatrzymywać (o przedmiocie)
Pudełko zatrzymuje ciepło.
appeal to something
They banned beer advertisements, because they might wrongly appeal to teenagers.
start learning
oddziaływać na coś, wpływać, odwoływać się do czegoś (np. o reklamie)
Oni zakazali reklam piwa, bo mogą źle oddziaływać na nastolatków.
virtue
What virtues do I have?
start learning
zaleta
Jakie mam zalety?
humble
He always remained a very humble man.
start learning
pokorny, skromny
On na zawsze pozostał skromnym mężczyzną.
descent
She is of Spanish descent.
start learning
pochodzenie, rodowód
Ona ma hiszpański rodowód.
itinerant
start learning
wędrowny
get along with somebody
Do you get along with your colleagues?
start learning
mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie
Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?
discord
Discord among European nations came to an end.
start learning
niezgoda, waśń
Skończyła się niezgoda pomiędzy krajami Europy.
credulity
start learning
łatwowierność
strain
Working at a computer strains your eyes.
start learning
nadwyrężać (np. ścięgno), męczyć (np. oczy)
Praca na komputerze męczy twoje oczy.
in pursuit
start learning
w pościgu
descend on somebody
If you don't stop descending on me, I will call the police.
start learning
nachodzić kogoś, atakować kogoś
Jeżeli nie przestaniesz mnie nachodzić, wezwę policję.
rogue
You are a rogue with no honor.
start learning
łajdak, łobuz, szubrawiec, łotr
Jesteś łajdakiem bez honoru.
ransack
start learning
plądrować (jakieś miejsce), grabić
hideout
start learning
kryjówka

You must sign in to write a comment