Blondynka, Card 3

 0    34 flashcards    sandraolivia16
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a campsite
start learning
kemping
Where can I pitch my tent?
start learning
Gdzie mogę rozbić namiot?
Where can I boil water?
start learning
Gdzie mogę zagotować wodę?
A reduced ticket
start learning
bilet ulgowy
a return ticket
start learning
bilet powrotny / w obie strony
a single ticket, one-way ticket
start learning
bilet jednorazowy, bilet w jedną stronę
How much do I pay?
start learning
Ile muszę zapłacić?
One reduced ticket to Edinburgh, please.
start learning
Proszę o jeden ulgowy bilet do Edynburga.
This is my student card.
start learning
To moja karta studenta.
A seat
start learning
miejsce
I feel cold.
start learning
Jest mi zimno.
Does the bus stop on the way?
start learning
Czy busik staje po drodze?
How many times does the bus stop on the way?
start learning
Ile razy busik zatrzymuje się po drodze?
What's going on? / What's happening?
start learning
Co się dzieje? / Co się dzieje?
What time does the bus leave?
start learning
O której odjeżdża autobus?
Have a good trip!
start learning
Szczęśliwej podróży!
I'd like to wash my hands.
start learning
Chciałbym umyć ręce.
Where can I wash my hands?
start learning
Gdzie można umyć ręce?
The seat isn't good.
start learning
To miejsce nie jest dobre.
I'd like to have a seat by the window.
start learning
Chciałbym mieć miejsce przy oknie.
I'd like to leave on Friday.
start learning
Chciałbym wyjechać w piątek.
I'll be very grateful.
start learning
Będę bardzo wdzięczny.
Please write it down.
start learning
Proszę to zapisać.
Please write down the time that the train leaves.
start learning
Proszę zapisać czas, w którym pociąg odjeżdża.
I'd like to make a phone call.
start learning
Chciałbym zadzwonić.
I don't want to go to back Poland.
start learning
Nie chcę wracać do Polski.
When was it?
start learning
Kiedy to było?
While you were in Ireland, I was in America.
start learning
Kiedy byłeś w Irlandii, byłem w Ameryce.
I had to leave Poland.
start learning
Musiałem opuścić Polskę.
I had change everything.
start learning
Musiałem wszystko zmienić.
Even though...
start learning
Nawet jeśli... Chociaż, mimo, że...
I had to have tea with sugar, even though I don't like sugar.
start learning
Musiałem mieć herbatę z cukrem, chociaż nie lubię cukru.
I only wanted to have a good coffee.
start learning
Chciałem tylko wypić dobrą kawę.
Scrambled eggs once more, please.
start learning
Jajecznicę jeszcze raz, proszę.

You must sign in to write a comment