BIOLOGIE A2 DOELSTELLING 1,2,3,4,6,8 VAN THEMA ECOLOGIE

 0    24 flashcards    Marlies
download mp3 print play test yourself
 
Question Nederlands, Vlaams
Answer Nederlands, Vlaams

Biotische factoren
start learning
invloeden afkomstig van de levende natuur

Abiotische factoren
start learning
invloeden afkomstig van de levenloze natuur

een organisme

een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied, die zich onderling voortplanten

levensgemeenschap
start learning
alle populaties die in een ecosysteem leven.

ecosysteem
start learning
een bepaald gebied waarbinnen de biotische en de abiotische factoren een eenheid vormen

laag om de aarde waar leven voorkomt

voedselketen
start learning
een reeks soorten waarbij elke soort een voedselbron is voor de volgende soort.

voedselweb
start learning
het geheel van voedselrelaties in een ecosysteem

planten zijn
start learning
producenten

consumenten
start learning
organismen die leven van stoffen die door planten zijn gemaakt

reducenten
start learning
ruimen de dode resten van organismen op

autotrofe organismen
start learning
fotosynthese, energie arme naar energierijke stoffen

heterotrofe organismen
start learning
hebben andere organismen nodig voor voedsel nemen energierijke en energiearme stoffen

piramide van aantallen
start learning
geeft van elke schakel van een voedselketen het aantal individuen weer

piramide van biomassa
start learning
geeft van elke schakel van een voedselketen de biomassa weer

biomassahet totale gewicht van alle energierijke stoffen

doelstelling 5
start learning
uit je boek leren

doelstelling 7
start learning
uit je boek leren

optimale omstandigheden
start learning
groei voortplanting van een populatie het groots

biologisch evenwicht
start learning
een toestand waarin de grootte van elke populatie in een ecosysteem schommelt om een bepaalde waarden

populatiegrootte is afhankelijk van...
start learning
de biotische en abiotische factoren

organismen bezitten...
start learning
aanpassingen aan het milieu waarin ze leven

abiotische factoren daarvan kunnen de ........ en... van een populatie in een optimumkromme worden weergeven
start learning
groei en voortplantingskansen


You must sign in to write a comment