biochemiaS 80-85

 0    56 flashcards    chomikmimi
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Glikoza jest
start learning
łańcuchem reakcji przekształcających glukozę w pirogronian z jednoczesnym wytwarzaniem stosunkowo małych ilości ATP
W ogranizmach tlenowych glikoliza jest
start learning
etapem wstępnym kwasu cytynowego i łańcucha transportu elektronów, uwalniających większosćenergii zawartej w cz. glukozy
W warunkach tlenowych glikoliza
start learning
pirogronian dostaje się do mitochondriów, gdzie ulega całkowitemu utlenieniu do co2 i h2o.
Gdy ilość tlenu jest niewystarczająca, glikoliza
start learning
pirogronian jest przekształcany w mleczan
Gdzie ilość tlenu jest niewystarczająca?
start learning
W aktywnie kurczących się mięśniach
W warunkach beztlenowych drożdze przeksztalcaja
start learning
pirogronian w etanol
Tworzenie się etanolu lub mleczanu z glukozy jest
start learning
przykładem fermentacji
Glikoliza zachodzi w...
start learning
cytoplazmie
Glikoliza 1 faza
start learning
przekształcenie glukozy we fruktozo-1,6-bisfosforan
Etapy, glikoliza 1 faza
start learning
fosforylacja, izomeryzacja i druga fosforylacja
Cel początkowych etapów glikolizy
start learning
wychwycenie substratu w komórce i utworzenie zw. łatwo ulegającego rozszczepieniu na fosforylowane jednostki trójwęglowe.(-> potem te wykorzystane do uzyskiwania ATP)
Glukoza jakiemu zasadniczemu przekształceniu ulega?
start learning
Jest fosforylowana fosforanem pochodzącym
co katalizuje enzym heksokinaza i czego wymaga?
start learning
Wymaga jonow Mg2+; katalizuje przeniesienie gr. fosforanowej z ATP na gr. hydroksylową przy c-6 glukozy
II etap glikolizy
start learning
Izomeryzacja glukozo-6-fosforanu do fruktozo-6-fosforanu
II etap glikolizy; szescioczlonowy pierscien piraozowy glukozo-6-fosforanu jest przeksztalcony w
start learning
5-czlonowy pierscien furanozowy fruktozo-6-fosforanu
II etap glikolizy, otwarte formy lancuchowe glukozy i fruktozy maja...
start learning
glukoza: grupa aldehydowa przy weglu c1, fruktoza; grupa ketonowa przy c2
II etap glikolizy: grupa aldehydowa przy c1 reaguje z
start learning
gr. hydroksylowa przy c5 tworzac pierscien piranozowy
II etap glikolizy: grupa ketonowa przy c-2 reaguje z...
start learning
hydroksylem przy c5 tworzac pierscien furanozowy
Fruktozo-6-fosforan, co sie z nim dzieje/
start learning
jest fosforylowany przez ATP do fruktozo-1,6-bisfosforanu
Aldehyd 3-fosfoglicerynowy jest związkiem
start learning
bezposrednio wchodzacym w dalszy etap szlaku glikolitycznego
fosfodihydroksyaceton jest zwiazkiem
start learning
ktory nie wchodzi bezposrednio w dalszy etap szlaku glikotycznego, ale moze byc latwo przeksztalcony w aldehyd-3-fosfoglicernowy
Izomer fosfodihydroksyacetonu, ktory jest ketozą
start learning
aldehyd 3-fosfoglicerynowy, ktorty jest aldozą
Izomeryzacja fosfodihydroksyacetonu i aldehydu 3-fosfoglicerynowego katalizuje
start learning
izomeraza triozofosforanowa, to szybka i odwracalna reakcja
Dzięki działaniu aldolazy i izomerazy triozofosforanowej
start learning
z 1 cz. fruktozo-1,6-bifosforanu tworzą się 2 cz. aldehydu 3-fosfoglicerynowego
Pierwsza reakcja, 3 etap glikolizy
start learning
przekształcenie aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bisfosfoglicerynian(1,3-BPG). Katalizowane przez dehydrogenazę aldehydu 3-fosfoglicerynowego
przekształcenie aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bisfosfoglicerynian(1,3-BPG): jaki charakter?
start learning
oksydoredukcyjny, prowadzi do utworzenia zw. fosforanowego o wysokim potencjale.
przekształcenie aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bisfosfoglicerynian(1,3-BPG): grupa aldehydowa przy c-1
start learning
jest przeksztalcana w acylofosforan(mieszany bezwodnik kw. fosforowego i karboksylowego)
Acylofosforan, co dostarcza energii niezbednej do jego utworzenia?
start learning
Utlenienie grupy aldehydowej
c-1 w 1,3-BPG znajduje się
start learning
na tym samym stopniu utlenienia co kwas karboksylowy
Utworzenie acylofosforanu, akceptorem elektronów jest...
start learning
NAD+
Pierwsza reakcja syntezy ATP w procesie gikolizy
start learning
Przenoszenie grupy fosforanowej 1,3-BPG
Przeniesienie grupy fosforanowej z acylofosforanu(1,3BPG) na ADP katalizuje
start learning
kinaza fosfoglicerynianowa
Przeniesienie grupy fosforanowej z acylofosforanu(1,3BPG) na ADP: produkty reakcji
start learning
ATP i 3-fosfoglicerynian
Rezultaty reakcji katalizowanych przez dehydrogenazą aldehydu-3-fosfoglicernyowego i kinazę fosfoglicerynianową
start learning
Aldehyd 3-fosfoglicerynowy jest utleniany do 3-fosfoglicerynianiu, redukcja NAD+ do NADH, tworzy sie ATP z ADP i Pi
W ostatniej fazie glikolizy 3-fosfoglicerynian jest przekształcany w
start learning
pirogronian i tworzy się druga cz. ATP
3 faza glikolizy: pierwsza reakcja
start learning
przegrupowanie wewnątrzcząsteczkowe, dokonuje go enzym fosfogliceromutaza, przemieszczając pozycję gr. fosforanowej
Fosfogliceromutaza przemieszcza grupę fosforanową podczas
start learning
przekształcenia 3-fosfoglicerynianiu w 2-fosfoglicerynian
3 faza glikolizy: 2 reakcja
start learning
Dehydratacja cz. 2-fosfoglicerynianiu, prowadzi do powstania enolu(fosfoenolopirogronianiu)
Reakcja odwadniania 3 faza glikolizy
start learning
katalizowana przez enolazę, zwieksza potencjal przenoszenia grupy fosforanowej
Enolofosforan ma
start learning
wysoki potencjał przenoszenia grup fosforanowych, natomiast ester fosforanowy zwykłego alkoholu-niski
Ostatnią reakcja 3 faza glikolizy
start learning
tworzenie pirogronianu przy jednoczesnej produkcji ATP
Kinaza pirogronianowa katalizuje
start learning
nieodwracalne przeniesienie grupy fosforanowej z fosfoenelopirogronianu na ADP
Reakcja sumaryczna, przekształcenie glukozy w pirogronian
start learning
glukoza + 2Pi + 2ADP +2NAD+ -> 2pirogronian + 2ATP+ 2NADH + 2h+ + 2h2o
Fosforylacja substratowa to
start learning
reakcja chemiczna, która ma miejsce, gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze zw. ufosforylowanego substratu na ADP przez kinazy
Fosforylacja substratowa nie wymaga... i zachodzi...
start learning
nie wymaga udzialu tlenu, zachodzi w glikolizie i cuklu krebsa
Fosforylacja substratowa pozwala
start learning
miesniom szkieletowym funkcjonowac sprawnie podczas duzego wysilku fizycznego przy niedostatecznym doplywie tlenu
Reakcje glikotyczne nieodwracalne są katalizowane przez
start learning
heksokinazę, glukokinazę, fosfofruktokinazę i kinazę pirogronianową
Fosfofruktozokinaza jest slinie hamowana przez
start learning
ATP. Hamowanie to może byc szybko zniesione prez 5'AMP dajac sygnal, ze potrzebny jest wzrost szybkosci glikolizy.
Enzymy, ktore katalizuja reakcje przebiegajace w odrwotynm kierunku do nieodwaraclnych etapow glikolizy
start learning
glukozo-6-fosfotaza, fruktozo-1,6-bisfosfataza, karboksylaza pirogronianowa, karboksykinaza fesfoenelopirogronianowa
Fruktoza po fosforylacji do
start learning
fruktozo-1-fosforanu wchodzi do szlaku glikolizy umijając główne miejsca regulcyjne
Co się dzieje, gdy fruktoza zmienia się w fruktozo-1-fosforan
start learning
Powstaje więcej pirogronianu i acetylu coA niz potrzebne do tworzenia ATP. W watrobie i tk. tluszczowej nasilenie lipogenezy -> rozwoj otylosci
W glikolizie zachodzącej w erytrocytach może
start learning
być ominięta pierwsza reakcja tworzenia ATP
W erytrocytach reakcja katal. przez kinazę fosfoglicerynianową może
start learning
byc w pewnym stopniu zastapiona reakcją mutazy bisfosfoglicerynianowej, która katalizuje przekształcenie 1,3bisfosfoglicerynianiu do 2,3bisfosfoglicerynaniu
2,3bisfosfoglicerynian ulega hydrolizie do
start learning
3-fosfoglicerynianu i Pi; reakcja katalizowana przez fosfatazę 2,3-bisfosfoglicerynianowa
hydrolzia 2,3bisfosfoglicerynian, zysk energytyczny atp?
start learning
brak; korzysc dla erytrocytow bo pozwala to na przebieg glikolizy nawet w warunkach minimalnego zapotrzebowania na ATP
2,3-bisfosfoglicerynian występujący w komorce w duzym stezeniu laczy sie z...
start learning
hemoglobiną, powodując zmniejszenie jej powinowactwa do tlenu i przesunięcie krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w prawo

You must sign in to write a comment