Biochemia seminarium 1 peptydy i białka

 0    98 flashcards    agnieszkagajek7
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
ile atomów miedzi może związać CER?
start learning
6-7
jaką chorobę wywołuje niskie stężenie CER?
start learning
choroba Wilsona (odkładanie miedzi w wątrobie)
co transportuje miedź do wątroby zanim zwiąże ją CER?
start learning
albuminy
2 inne funkcje CER?
start learning
inaktywacja wolnych rodników; utlenianie Fe2+ do Fe3+
kiedy mamy niskie stężenie CER?
start learning
zespół nerczycowy i uszkodzenie wątroby
na jakim stopniu utlenienia TRF transportuje Fe?
start learning
Fe3+
w jakiej formie Fe jest łatwiej przyswajalne?
start learning
w formie zredukowanej Fe2+
w skład jakich enzymów wchodzi glutation?
start learning
Glioksulazy, dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego, Peroksydaza glutationu, reduktaza askorbinowa, reduktaza insulinowa, reduktaza glutaminowa
z jakich 3 aminokwasów składa się glutation?
start learning
gltuamina, cysteina, glicyna
z czego składa się karnozyna?
start learning
b-alanina i L-Histydyna
jaki enzym katalizuje powstawanie karnozyny?
start learning
syntetaza karnozynowa
główny związek metylujący w ustroju?
start learning
s-adenozylometionina
główne aminokwasy kolagenu
start learning
prolina i glicyna
jaką rolę spełnia wit C w syntezie kolagenu?
start learning
aktywuje hydrolazę lizyny i proliny
co to jest skleroderma?
start learning
nadmierna ilość wiązań poprzecznych w kolagenie
Hiperglikemia cukrzycowa kolagenu?
start learning
nadmierna glikozylacja reszt -OH hydroksylizyny; kolagen przestaje być podatny na degradację metaboliczną co możę prowadzić do zarastania naczyń bo ich ściany stają się coraz grubsze
jak wygląda łańcuch aminokwasowy histonów?
start learning
2/3 końca C mają normalny typowy skład aminokwasowy ale 1/3 końca N ma głównie aminokwasy zasadowe
jakiej modyfikacji ulega histon H1 podczas kondensacji chromosomów?
start learning
fosforylacji
co jest najlepszym markerem stanów zapalnych zachodzących w organiźmie?
start learning
CRP (białko c- reaktywne)
które białko fazy ostrej odpowiada za transport progesteronu?
start learning
AAG
które białko fazy ostrej odpowiada za inhibicję proteaz i eleastazy?
start learning
AAT
jaka kalsa przeciwciał to przeciwciała wczesne?
start learning
IgM
które przeciwciała mogą przechodzić przez łożysko?
start learning
IgG
które przeciwciała są obserwowane w reakcjach alergicznych?
start learning
IgE
które przeciwciała wydzielane są w postaci dimerów?
start learning
IgA
Które przeciwciała to przeciwciała zarodkowe?
start learning
IgD
gdzie znajdują się przeciwciała zarodkowe IgD?
start learning
na powierzchni komórek B uczestniczą w zależnym od antygenów różnicowaniu LIMFOCYTÓW
jaki enzym pozwala na przekształcenie lizyny w allizynę?
start learning
oksydaza lizynowa
czym różni się lizyna od allizyny?
start learning
allizyna zamiast grupy NH2 ma grupę - OHjaki
jaki aminokwas bierze udział w powstawaniu wiązań poprzecznych kolagenu?
start learning
lizyna
jakie to są wiązania poprzeczne w kolagenie
start learning
C=N jak zasady schiffa z eliminacją cząsteczki wody
kiedy następuje transport protokolagenu poza komórkę?
start learning
kiedy powstanie wystarczająco hydroksyprolin
jakie cukry biorą udział w glikozylacji kolagenu?
start learning
galaktoza i glukoza
jaką chorobę wywołuje niedobór witaminy C?
start learning
szkorbut
jaki aminokwas jest markerem glikozylacji hydroksylizyny w syntezie kolagenu?
start learning
arginina
wiązaniem jakiego typu jest wiązanie peptydowe?
start learning
kowalencyjne, sztywne, o charakterze wiązania podwójnego/ pojedynczego (strukura ta rezonuje) w konf. trans
funkcje glutationu
start learning
katabolizm tyroksyny, przenośnik elektronów, nów, układ transportujący aminokwasy przez błonę śluzową jelita, antyoksydant, uczestniczy w tworzeniu mostków disiarczkowych, rola odtruwająca bo chelatuje jony metali
funcje karnozyny
start learning
rezerwuar reszrt fosforanowych do szybkiej resyntezy ATP w mięśniach pracujących, stabilizcja struktury aktyny i miozyny, pobudza pobieranie związków miedzi
z jakim enzymem glutation rozkłada H2O2
start learning
peroksydaza glutationu
z jakim enzymem glutation uczestniczy w tworzeniu mostków disiarczkowych?
start learning
reduktaza glutaminowa
gdzie występuje anseryna
start learning
w mięśniach aktywnych zwierząt
jakie jest zapotrzebowanie na kwas pantotenowy?
start learning
4-7 mg
czym z chem. punktu widzenia jest kwas pantotenowy?
start learning
amid B- alaniny i kwasu pantoinowego (wiązanie (O)C-N(H))
z czego zbudowany jest kwas pantotenowy?
start learning
kwas pantoinowy i b- alanina
w czym bierze udział CoA?
start learning
B- oksydacja kwasów tłuszczowych, oksydacyjna dekarboksylacja a- ketokwasów, biosynteza kw. tłuszczowych
skąd pochodzi CoA?
start learning
B- oksydacja kw. tłuszczowych 100%; oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu w glikolizie 75%; katabolizm aminokwasów ketogennych 25%
ile aminokwasów musi być żebyśmy mogli mówić o białkach?
start learning
100
w jaki sposób dzielimy białka ze względu na składniki niebiałkowe?
start learning
proste i złożone
6 klas białek złożonych
start learning
1. lipoproteiny 2. metaloproteiny 3. glikoproteiny 4. nukleoproteiny 5. chromoproteiny 6. fosfoproteiny
jakie fosfoproteiny występują w żółtku jaj?
start learning
fosfityny i viteliny
jakie białko zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne?
start learning
kazeiny mleka
do jakiej grupy białek należą kazeiny mleka?
start learning
fosfoproteiny
co to są kazeinogeny?
start learning
kazeiny połączone z jonami Ca2+ uczestniczą w budowie kości dostarczane z mlekiem matki
ile % białek osocza stanowią albuminy?
start learning
60%
gdzie syntezowane są albuminy
start learning
w wątrobie 12g/ dobę
jaka jest struktura albumin?
start learning
jednołańcuchowe ściśle upakowane białko globularne
jaki ładunek mają albuminy?
start learning
ujemny
kiedy stosujemy albuminę leczniczo?
start learning
oparzenia i wstrząs krwotoczny
3 funkcje albumin
start learning
buforuje zmiany pH w osoczu, transportuje leki, bilirubinę, hormony, Ca2+, niezestryfikowane kwasy tłuszczowe; utrzymuje ciśnienie onkoktyczne krwi
co jest przyczyną hiperalbuminemi?
start learning
odwodnienie
co występuje częściej hioer czy hipoalbuminemia?
start learning
hipoalbuminemia
jaka jest masa cząsteczkowa Albumin?
start learning
66kDa
jaki ładunek mają globuliny?
start learning
dodatni +
jakie są części zmienne Immunoglobulin
start learning
koniec N łańcucha L i H
jakimi wiązaniami są zespolone podjednostki przeciwciał
start learning
wiązania niekowalencyjne i mostki disiarczkowe
co tworzy ramię immunoglobuliny?
start learning
koniec N łańcucha H i cały łańcuch L
3 funkcje przeciwciał?
start learning
opsonizacja, aktywacja dopełniacza, uwalnianie histaminy przez bazofile
które przeciwciała są antytoksyczne?
start learning
IgG
które przeciwciała stanowią 80% gammaglobulin?
start learning
IgG
czy cała cząsteczka kolagenu jest potrójną helisą?
start learning
nie, końcowe fragmenty łańcuchów alfa mają inny skład aminokwasowy i są proste
w jakiej temperaturze dochodzi do denaturacji kolagenu?
start learning
40*C
jaki aminokwas wytwarza kolagenowe wiązania poprzeczne?
start learning
pochodne lizyny - Allizyna
jakie łańcuchy budują fibrynogen?
start learning
Aa Bb i y
ile łańcuchów polipeptydowych buduje fibrynogen?
start learning
3x2=6 (3 pary)
jaki charakter chemiczny ma fibrynogen?
start learning
glikoproteina
które łańcuchy fibrynogenu mają kompleksy oligosacharydowe?
start learning
Bb i y
ktore końce łańcuchów fibrynogenu zlokalizowane są blisko siebie?
start learning
N końce
co stabilizuje N końce łańcuchów fibrynogenu?
start learning
wiązania disiarczkowe
kiedy powstaje HbF?
start learning
koniec 1 trymestru?
a jakich łańcuchów zbudowana jest HbA
start learning
dwa łańc. alfa i 2 beta
HbF jakie łańcuchy budują?
start learning
2 alfa i 2 gamma
NA JAKIM stopniu utlenienia znajduje się żelazo w methemogloibinie?
start learning
Fe3+
co utlenia żelazo do 3 wartościowej formy obecnej w methemoglobinie
start learning
sulfonamidy
jaka mutacja występuje w Methemoglobinie?
start learning
histydyna > TYROZYNA
jakie 2 formy przyjmuje hemoglobina?
start learning
R (relaxed) T (taut)
co stabilizuje strukturę nieutlenionej hemoglobiny?
start learning
2,3 BPG
czym chemicznie jest hem?
start learning
tetrapirolem
kiedy żelazo znajduje się w płaszczyźnie hemu?
start learning
po przyłączeniu tlenu
co pobudza syntezę białek fazy ostrej jaki czynnik jądrowy?
start learning
jądrowy czynnik Kappa aktywowany przez Il-1 w czasie zakażenia
co to jest P50 ?
start learning
takie CIŚNIENIE tlenu w którym połowa hemoglobiny jest wysycona tlenem
która hemoglobina ma wyższe P50 HbA czy HbF?
start learning
HbA
czym jest spowodowane kooperatywne wiązanie tlenu?
start learning
związaniu tlenu towarzyszy wsunięcie żelaza w płaszczyznę hemu co powoduje rozerwanie mostków solnych pomiędzy 4 podjednostkami hemoglobiny przez co otrzymujemy formę R o dużym powinowactwie do tlenu co ułatwia wiązanie kolejnych cząsteczek?
jaka mutacja zachodzi w przypadku hemoglobiny S
start learning
glutamina > walina > powstanie lepkich miejsc
lattyryzm
start learning
upośledzenie powstawania wiązań poprzeczych w strukturze kolagenu
skleroderma
start learning
nadmierna ilość wiązań poprzecznych kolagenu
objawy szkorbuta
start learning
upośledzone gojenie się ran, puchnięcie stawów, krwawienie dziąseł
jakie aminokwasy decydują o sztywności cząsteczki kolagenu?
start learning
prolina i hydroksyprolina
co powoduje nadmierna glikozylacja kolagenu?
start learning
Hiperglikemię cukrzycową

You must sign in to write a comment