bbs how important is the smell of coffee

 0    28 flashcards    ab777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
vital
start learning
istotny, very important
key
start learning
klawisz, essential, necessary
a physiological response
start learning
odpowiedź fizjologiczna, a reaction your body has to something, like a smell
to be baffled by something
start learning
być przez coś zbity z tropu, to be confused by something, to not understand it
confused
start learning
zmieszany
a chain
start learning
Łańcuch, a group of shops from the same company, all the shops have the same design and sell the same or very similar products
weird
start learning
upiorny, unusual, strange
What's the best thing about it?
start learning
Co jest w tym najlepszego?
It's got to be the smell
start learning
To musi być zapach
yes, but it never quite tastes as good as it smells, does it?
start learning
tak, ale nigdy nie smakuje tak dobrze, jak pachnie, prawda?
It's always a little disappointing
start learning
To zawsze trochę rozczarowujące
producer
start learning
producent
Right, so it's not Brazil but I bet it's another South American country, so I'm going to go for Columbia. Columbia, is that right?
start learning
Racja, więc to nie jest Brazylia, ale założę się, że to kolejny południowoamerykański kraj, więc wybieram się do Kolumbii. Columbia, czy to prawda?
i bet
start learning
Założę
We'll have the answer later in the programme by which time, maybe the caffeine will have left your body Catherine
start learning
W dalszej części programu otrzymamy odpowiedź, o której godzinie, może kofeina opuści twoje ciało Catherine
The Kitchen Cabinet
start learning
Szafka kuchenna
How important does he say the smell of coffee is?
start learning
Jak ważne jest, że zapach kawy jest?
I'm feeling a bit calmer now
start learning
Czuję się teraz trochę spokojniej
And he backs this up by saying that it's the key thing. Something that's key is something that is essential, it's really important.
start learning
I popiera to, mówiąc, że to kluczowa sprawa. Coś, co jest kluczowe, jest czymś niezbędnym, to naprawdę ważne.
Perhaps your mouth begins to water in anticipation. Catherine, when you get a coffee, do you normally have it there or take it away?
start learning
Być może twoje usta zaczynają podlewać w oczekiwaniu. Catherine, kiedy dostaniesz kawę, czy zwykle ją tam masz lub zabierasz?
Yes, it's in a tall paper cup with a lid. And the lid has a hole in it so that I can drink that lovely coffee.
start learning
Tak, jest w wysokim papierowym kubku z pokrywką. A pokrywa ma w sobie dziurę, dzięki czemu mogę pić tę cudowną kawę.
What baffles me is that how many of the large coffee chains actually sell a product in a cup that removes the smell.
start learning
To, co mnie dziwi, to fakt, że wiele dużych sieci kawy sprzedaje produkt w filiżance, która usuwa zapach.
I think we can all think of a few well-known coffee chains.
start learning
Myślę, że wszyscy możemy myśleć o kilku znanych sieciach kawy.
He says that by putting a lid on take away cups, you're actually blocking the smell - that smell that is really important to the coffee experience.
start learning
Mówi, że poprzez przykrycie kubków na wynos, faktycznie blokujesz zapach - zapach, który jest naprawdę ważny dla kawy.
Yes, and he says that he finds that weird, which is a way of saying he finds it unusual, thinks it's strange, odd.
start learning
Tak, a on mówi, że odkrywa to dziwne, co jest sposobem na stwierdzenie, że uważa to za niezwykłe, myśli, że to dziwne, dziwne.
So much so that he says it baffles him. If you are baffled by something, you find it confusing, you can't really understand it.
start learning
Tak bardzo, że mówi, że to go zaskakuje. Jeśli coś cię zaskakuje, wydaje ci się to mylące, tak naprawdę nie możesz tego zrozumieć.
Take it away Catherine.
start learning
Zabierz to Catherine.
And now on to the vocabulary we looked at.
start learning
A teraz do słownika, na który patrzyliśmy.

You must sign in to write a comment