Bazówki - jama brzuszna

 0    77 flashcards    Dominique Feuchelevent
print play test yourself
 
Question Answer
powrózek nasienny
start learning
funiculus spermaticus
pępek
start learning
umbilicus
kresa biała
start learning
linea alba
mięsień prosty brzucha lewy/prawy
start learning
musculus rectus abdominis sin./dex.
mięsień skośny zewnętrzny brzucha lewy/prawy
start learning
musculus obliquus externus abdominis sin./dex.
więzadło pachwinowe lewe/prawe
start learning
ligamentum inguinale sin./dex.
otrzewna ścienna
start learning
peritoneum parietale
sieć większa
start learning
omentum maius
żołądek (2)
start learning
gaster, ventriculus
wpust żołądka
start learning
cardia ventriculi
dno żołądka, sklepienie żołądka
start learning
fundus ventriculi
krzywizna żołądka mniejsza
start learning
curvatura ventriculi minor
krzywizna żołądka większa
start learning
curvatura ventriculi maior
jama odźwiernikowa
start learning
pylorus
opuszka dwunastnicy
start learning
bulbus duodeni
dwunastnica
start learning
duodenum
krezka
start learning
mesenterium
jelito czcze
start learning
jejunum
jelito kręte
start learning
ileum
jelito ślepe
start learning
caecum
wyrostek robaczkowy
start learning
apendix vermiformis
okrężnica wstępująca
start learning
colon ascendens
okrężnica poprzeczna
start learning
colon transversum
okrężnica zstępująca
start learning
colon descendens
okrężnica esowata
start learning
colon sigmoideum
odbytnica
start learning
rectum
odbyt
start learning
anus
śledziona
start learning
lien
trzustka
start learning
pancreas
więzadło wątrobowo-dwunastnicze
start learning
ligamentum hepatoduodenale
przewód żółciowy wspólny
start learning
ductus choledochus
żyła wrotna
start learning
vena portae
płat prawy wątroby
start learning
lobus dexter hepatis
płat lewy wątroby
start learning
lobus sinister hepatis
płat ogoniasty wątroby
start learning
lobus caudatus hepatis
płat czworoboczny wątroby
start learning
lobus quadratus hepatis
więzadło obłe wątroby
start learning
ligamentum teres hepatis
aorta
start learning
aorta
żyła główna dolna
start learning
vena cava inferior
pień trzewny
start learning
truncus celiacus
tętnica i żyła krezkowa górna
start learning
arteria et vena mesenterica superior
tętnica i żyła krezkowa dolna
start learning
arteria et vena mesenterica inferior
pęcherzyk żółciowy
start learning
vesica fellea (biliaris)
mięsień lędźwiowy większy lewy/prawy
start learning
musculus psoas maior sin./dex.
mięsień biodrowy lewy/prawy
start learning
musculus iliacus sin./dex.
nerw udowy lewy/prawy
start learning
nervus femoralis sin./dex.
nerw zasłonowy lewy/prawy
start learning
nervus obturatorius sin./dex.
tętnica i żyła biodrowa wspólna lewa/prawa
start learning
arteria et vena iliaca communis sin./dex.
tętnica i żyła biodrowa zewnętrzna lewa/prawa
start learning
arteria et vena iliaca externa sin./dex.
tętnica i żyła biodrowa wewnętrzna lewa/prawa
start learning
arteria et vena iliaca interna sin./dex.
tętnica i żyła nerkowa lewa/prawa
start learning
arteria et vena renalis sin./dex.
nerka lewa/prawa
start learning
ren sin./dex.
miedniczka nerkowa lewa/prawa
start learning
pelvis renalis sin./dex.
nadnercze lewe/prawe
start learning
glandula suprarenalis sin./dex.
moczowód lewy/prawy
start learning
ureter sin./dex.
pęcherz moczowy
start learning
vesica urinaria
pień współczulny lewy/prawy
start learning
truncus sympathicus sin./dex.
węzły chłonne lędźwiowe lewe/prawe
start learning
nodi lymphatici lumbales
zagłębienie odbytniczo-maciczne
start learning
excavatio rectouterina
macica
start learning
uterus
pochwa
start learning
vagina
jajowód lewy/prawy
start learning
tuba uterina sin./dex.
jajnik lewy/prawy
start learning
ovarium sin./dex.
więzadło szerokie macicy
start learning
ligamentum latum uteri
jądro lewe/prawe
start learning
testis sin./dex.
najądrze lewe/prawe
start learning
epididymis sin./dex.
nasieniowód lewy/prawy
start learning
ductus deferens sin./dex.
stercz
start learning
prostata
cewka moczowa męska
start learning
urethra masculina
ciało jamiste prącia lewe/prawe
start learning
corpus cavernosum penis sin./dex.
żołądź prącia
start learning
glans penis
moszna
start learning
scrotum
cewka moczowa żeńska
start learning
urethra feminina
warga sromowa większa lewa/prawa
start learning
labium pudendi maius sin./dex.
warga sromowa mniejsza lewa/prawa
start learning
labium pudendi minus sin./dex.
łechtaczka
start learning
clitoris
mięsień dźwigacz odbytu lewy/prawy
start learning
musculus levator ani sin./dex.

You must sign in to write a comment