badania naukowe

 0    31 flashcards    jebaczdisa123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeporwadzić eksperyment
start learning
carry out / conduct an experiment
tworzyć
start learning
create
opracować, rozwinąć(się)/rozwój
start learning
develop / development
odkryć/odkrycie
start learning
discover / discovery
wykonać eksperyment
start learning
do an experiment
przeprowadzić badania
start learning
do research
stosować się do wskazówek
start learning
follow instructions
wynaleźć/wynalazek
start learning
invent / invention
zapisywać, prowadzić dokumentację (czegoś)
start learning
keep records of (something)
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
przewidzieć/przewidywanie, prognoza
start learning
predict / prediction
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
efekty, rezultaty
start learning
results
specjalizować się w
start learning
specialize in
dane statystyczne
start learning
statistical data
sondaż; przeprowadzać sondaż
start learning
survey
szczepionka
start learning
vaccine
analizować/analiza
start learning
analyze / analysis
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
opracować lek na
start learning
develop a cure for
diagnozować/diagnoza
start learning
diagnose / diagnosis
oszacować
start learning
estimate
dowody
start learning
evidence
badać/badanie, rozpoznawanie, eksploracja
start learning
explore / exploration
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę / hipoteza
start learning
hypothesise / hypothesis
badać, dociekać/badanie
start learning
investigate, investigation
obserwować/obserwacja
start learning
observe / observation
udowodnić/dowód
start learning
prove / proof
zarejestrować wynalazek
start learning
register your invention
złożyć sprawozdanie z wyników
start learning
report your findings

You must sign in to write a comment