Assert yourself

 0    65 flashcards    krzysztofjeszka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaznaczyć swoją rację/autorytet
start learning
to assert oneself
posunąć się do przodu
start learning
to get ahead
stanowczy, solidny
start learning
firm
robić notatki
start learning
to take notes
konsekwentnie
start learning
consistently
słabeusz, popychadło
start learning
pushover
nadmiernie
start learning
overly
rzemiosło, fach
start learning
craft
zająć całe zycie
start learning
to take a lifetime
prostolinijny, bezpośredni
start learning
forthright
lekceważący coś
start learning
dismissive of something
potrzeba
start learning
want
scenariusz w którym wszyscy wygrywają
start learning
win-win scenerio
wrogość
start learning
hostility
nalegający
start learning
insistent
zbir, znęcający się nad słabszym
start learning
bully
pamiętać o czymś
start learning
to keep sth in mind
wypróbowany (pot. USA)
start learning
tried and true
obciążenie pracą
start learning
workload
dobre samopoczucie
start learning
well-being
odmówić zrobienia czegoś
start learning
to decline to do something
owijać w bawełnę, mówić ogródkani
start learning
to beat around the bush,
wojowniczy
start learning
belligerent
oświadczyć coś
start learning
to proclaim sth
kłótnia
start learning
quarrel
wyprodukować coś (ręcznie)
start learning
to craft sth
przemyślny, wnikliwy
start learning
thoughful
uciekać się do czegoś
start learning
to resort to something
dobre i złe, tak czy owak
start learning
for better or worse
drażnić kogoś
start learning
to irk someone
wpływowy
start learning
influential
zawziąść się, uprzeć
start learning
to double down
odpuścić sobie
start learning
to back down
obelżywy, obraźliwy
start learning
abusive
wyznaczyć wyraźną granicę
start learning
to draw a line in the sand
nieokazujący (należytego) szacunku
start learning
disrespectful
recydywista
start learning
repead offender
psychika
start learning
psyche
trzymać się od kogoś z daleka
start learning
to steer clear of sb
z drugiej strony
start learning
on the flip side
zrozumieć
start learning
to comprehend
podrobić coś
start learning
forge, fake something
samoświadomy
start learning
self- aware
bardzo świadomy
start learning
keenly aware
poczucie tożsamości
start learning
sense of identity
krótko mówiąć
start learning
in short
odrzucić prośbę, wniosek
start learning
to reject request
głupie pytanie
start learning
a dumb question
ważne spostrzeżenia
start learning
important insights
okoliczności
start learning
circumstances
samoocena
start learning
self-esteem
wyzwalać coś
start learning
trigger sth
sprzeczność
start learning
contradiction
wymiar psychologiczny
start learning
psychological dimension
konflikt interpersonalny
start learning
an interpersonal conflict
chodzi o to, że
start learning
the point is that
alternatywny punkt widzenia
start learning
alternative point of view
zrównoważony
start learning
sustainable
podstawowe kompetencje
start learning
core competence
trudne do obalenia
start learning
hard to refute
zwlekanie
start learning
procrastinating
kontrpopozycja
start learning
counterproposal
prawdziwy punkt sporu
start learning
real point of dispute
człowiek równy rangą
start learning
peer
zachować twarz
start learning
save face

You must sign in to write a comment