artykuł pulmonologia

 0    67 flashcards    karolq19
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Cel
start learning
the aim
ustalać
start learning
determine
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
start learning
whether
I don't know whether I should go there or not.
temat
Twój email powinien zawierać temat.
start learning
subject
Your email should contain a subject.
dzielić
start learning
divide
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
start learning
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
wykonać
start learning
perform
zbadać
start learning
investigate
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
start learning
significant
It is a significant change in our policy.
odkrycie
start learning
finding
polepszyć
start learning
improve
ostatnio
start learning
recently
zawierać, stanowić
start learning
comprise
około
start learning
approximately
odpowiednio, w związku z tym
start learning
accordingly
pojawić się, wystąpić
start learning
appear
zakłócenie
start learning
disruption
biedny, słaby, ubogi
start learning
poor
zmniejszać
start learning
decreas
wpłynąć, oddziaływać
start learning
affect
niedawny, ostatni
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
start learning
recent
The recent events have changed my life.
skarżyć się, narzekać
start learning
complain
odnosić się, dotyczyć
start learning
refer
być podobnym, przypominać
start learning
resemble
czas trwania
start learning
duration
poniżej
start learning
below
łagodzić
start learning
alleviate
niekorzystny
start learning
adverse
rozwiązać, wyjaśnić
start learning
solve
zatem, w związku z tym
start learning
therefore
temat, badany(o osobie)
start learning
subject
odpowiednio
Sprzedaż w maju wzrosła odpowiednio o 4 i 7%.
start learning
respectively
The sales in May rose by 4 and 7% respectively.
przejść, odbyć
start learning
undergo
zgoda
start learning
consent
dobrowolnie
start learning
voluntarily
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
start learning
obtain
We have obtained what we wanted.
zatwierdzać
start learning
approve
odtąd, następnie
start learning
thereafter
kłaść się
start learning
lie down
podbródek
start learning
chin
oszacować, ocenić
start learning
assess
wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
start learning
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.
zniekształcenie
start learning
distortion
ocenianie, oszacowanie
start learning
assessment
zbadać
Będziemy musieli zbadać te sprawę dokładnie.
start learning
examine
We'll have to examine the matter carefully.
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
start learning
significant
It is a significant change in our policy.
zmienna
start learning
variable
ocena
start learning
assessment
tak więc / tym samym
start learning
thus
łatwy
start learning
facile
ułatwiać
start learning
facilitate
obejmować, dotyczyć
start learning
involve
chociaż, mimo że
start learning
although
niewielki
Między tymi dwoma obrazkami jest nieznaczna różnica.
start learning
slight
There's a slight difference between the two pictures.
wywoływać
start learning
induce
ponadto, w dodatku
start learning
in addition
spowodowany, z powodu
start learning
due to
odsłonić, ujawnić, wykazać
start learning
reveal
trwały
start learning
sustained
odkrycie, wniosek, wynik
start learning
finding
właściwy
start learning
proper
wymagać
start learning
require
ustalać
start learning
determine
prowadzić do
start learning
lead to
ustalać
start learning
determine
uważać, traktować
start learning
regard
powszechnie
start learning
commonly

You must sign in to write a comment