anielski 1 kolumna 27wrz

 0    64 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arystokracja
start learning
aristocracy
gabinet
start learning
cabinet
lord kanclerz
start learning
Chancellor
obywatel
start learning
citizen
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
koalicja
start learning
coalition
okręg wyborczy
start learning
constituency
konstytucja
start learning
constitution
elektorat
start learning
electorate
partia pracy
start learning
labour
partia liberalnych demokratów
start learning
liberal democrats
manifest
start learning
manifesto
członek parlamentu
start learning
member of parliament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
minority
minister
start learning
minister
monarchia
start learning
monarchy
opozycja
start learning
opposite
partia (polityczna)
start learning
party
polityka
start learning
policy
polityk
start learning
politican
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
referendum
start learning
referendum
republika
start learning
republic
republikański
start learning
republican
kadencja
start learning
term of office
głosować, brać udział w wyborach
start learning
vote in an election
organizować wybory powszechne
start learning
hold a general election
ubiegać się o drugą kadencję
start learning
stand for re-election
formować rząd
start learning
form a government
sprawdzać urząd
start learning
serve a term of office
uchwalać ustawę
start learning
pass a law
obradować w jakiejś sprawie
start learning
debate an issue
aprobować
start learning
approve of sth
winić kogoś za coś
start learning
blame sb for sth
liczyć na kogoś
start learning
count on sb
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
prevent sb from doing sth
protestować przeciwko czemuś
start learning
protest against sth
karać kogoś za coś
start learning
punish sb for sth
prowadzić do czegoś
start learning
result in sth
martwić się czymś
start learning
worry about sth
zostać obciążonym (opłatą)
start learning
be charged for
informować
start learning
inform
wchodzić
start learning
enter
przeznaczyć coś na coś
start learning
allow something for sb/sth
proponowana ustawa
start learning
proposed legislation
być w stanie wojny
start learning
be at war
zdradzać
start learning
betray
bomba
start learning
bomb
wybuchać o (wojnie w konflikcie)
start learning
break out
cywil
start learning
civilian
wróg
start learning
enemy
eksplodować
start learning
explode
ekstremista
start learning
extremist
niewinny
start learning
innocent
pogodzić się
start learning
make peace
przezwyciężyć problem
start learning
overcome a problem
spokojny
start learning
peaceful
uchodźca
start learning
refugee
szanować prawa człowieka
start learning
respect human rights
żołnierz
start learning
solider
napięcie
start learning
tension
pełen przemocy
start learning
violent

You must sign in to write a comment