Angielski zawodowy 1

 0    59 flashcards    eugeniuszsoltysiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
konto
start learning
account
Księgi rachunkowe
start learning
account books
zapis księgowy
start learning
account record
księgowy
start learning
bookkeeper
rachunkowość
start learning
accountancy
cykl od bilansu do bilansu
start learning
accounting cycle
podmiot rachunkowości
start learning
accounting entity
równanie bilansowe
start learning
accounting equation
operacja gospodarcza
start learning
accounting transaction
umorzenie
start learning
accumulated depreciation
nabywać, pozyskać, kupować
start learning
acauire
stan faktyczny/ księgowy
start learning
actual inventory/ book inventory
poprawka, modyfikacja
start learning
adjustment
przyjąć, zastosować
start learning
adopt
zaliczka na podatek dochodowy
start learning
advance income tax
zaliczka na podatek
start learning
advance tax
doradzać, radzić
start learning
advise
wpływać, oddziaływać
start learning
affect
ogłosić
start learning
announce
zebrać, zgromadzić
start learning
assemble
wymierzyć, oszacować
start learning
assess
bilans
start learning
balance
saldo, stan
start learning
balance
potwierdzenie salda
start learning
balance confirmation
formularz bilansu
start learning
balance sheet
moment bilansowy
start learning
balance sheet date
operacje bilansowe
start learning
balance sheet transaction
przelew bankowy
start learning
bank transfer
księgowość
start learning
bookkeeping
Plan kont
start learning
chart of accounts
certyfikowani/ biegli księgowi
start learning
Chartered Certified Accountants
zobowiązania, roszczenia, bankowości pasywa
start learning
claims
przyjmować gotówkę
start learning
collect cash
kompensować z
start learning
compensate for
kompensata
start learning
compensation
konkurencja
start learning
competition
decydować, osądzać, wybierać
start learning
conclude
przeprowadzić postępowanie
start learning
conduct investigation
prawa autorskie
start learning
copyrights
koszt
start learning
cost
kalkulacja
start learning
costing
dopisać do kredytu
start learning
credit an account
uznany
start learning
credited
zapisywać w ciężar, obciążać
start learning
debit
zapisać w debet/ w ciężar
start learning
debit an account
obciążony
start learning
debited
dług
start learning
debt
dłużnik
start learning
debtor
dostawca
start learning
deliverer
koszty prac rozwojowych
start learning
development costs
wypłata
start learning
disbursement
wydatkować
start learning
disburse
ujawniony, wyjawniony
start learning
disclosed
wyróżniający, charakterystyczny
start learning
distinctive
zasada podwójnego zapisu
start learning
double-entry bookkeeping
pobrać z konta
start learning
draw from a bank
recesja gospodarcza
start learning
economic recession
pracodawca
start learning
employer
umożliwić
start learning
enable

You must sign in to write a comment