angielski zajecia 1

 0    139 flashcards    jacek835
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to graduate from
start learning
absolwent
a seminar
start learning
seminarium
a certificate of completion
start learning
świadectwo ukończenia
an index book
start learning
indeks
classes
start learning
zajęcia
a campus
start learning
Kampus
a scholarship
start learning
stypendium
a defence of master’s thesis
start learning
obrona pracy magisterskiej
to get credit
start learning
aby uzyskać kredyt
to attend lectures
start learning
chodzić na wykłady
to obtain/get a degree in the field of
start learning
uzyskanie / uzyskać dyplom w dziedzinie
a master’s thesis/dissertation
start learning
magistra praca / praca dyplomowa
a scientific circle
start learning
koło naukowe
a syllabus
start learning
program wykładów
lab classes
start learning
Zajęcia laboratoryjne
dean’s office
start learning
Dziekanat
an exam session
start learning
Sesja egzaminacyjna
an examining board
start learning
Komisja egzaminacyjna
standards of teaching
start learning
standardy nauczania
a resit, a retake/repeat/make
start learning
powtórzyć np kurs
a maintenance grant
start learning
stypendium socjalne
to do a project on
start learning
zrobić projekt na
an academic year
start learning
rok akademicki
a dormitory/hostel
start learning
akademik/ hostel
to do student practice/internship
start learning
zrobić praktyki / staż
a rector
start learning
rektor
a dean
start learning
dziekan
Prof.
start learning
Prof
PhD
start learning
doktor/doktorat
MSc
start learning
Mgr
BSc
start learning
Inżynierskie
MA
start learning
MA
BA
start learning
BA
a research worker
start learning
pracownik naukowy
a PhD student
start learning
doktorant
a lecturer
start learning
wykładowca
an examiner of a thesis
start learning
Egzaminator z pracy / członek komisji
a thesis supervisor
start learning
Opiekun pracy / promotor
a trainee
start learning
praktykant
a graduate of
start learning
Absolwent
BSc studies (undergraduate studies)
start learning
Studia licencjackie (studia licencjackie)
MSc studies
start learning
Studia magisterskie
PhD studies
start learning
Studia doktoranckie
postgraduate studies
start learning
studia podyplomowe
skills
start learning
zdolności
expertise
start learning
ekspertyza
the exact sciences
start learning
iż nauki ścisłe
skills
start learning
zdolności
full
start learning
pełny
extramural studies
start learning
studia zaoczne
to specialize in/ to major in
start learning
specjalizować się w
in the field of
start learning
W dziedzinie
the humanities
start learning
humanistyczne
to complete
start learning
uzupełniać
to give sb a good insight into what was covered
start learning
dać komuś dobry wgląd w to, co zostało objęte
in the form of labs and project assignments
start learning
w formie laboratoriów i zadań projektowych
to be attracted to the wide range of subjects
start learning
być zainteresowany szeroką gammą tematów
to pick one’s specialty
start learning
wybrać swoją specjalizację
to share the same course syllabus
start learning
dzielić ten sam program kursu
as the years progressed
start learning
w miarę upływu lat
in the chosen area
start learning
w wybranym obszarze
in the first year
start learning
w pierwszym roku
to be impressed with
start learning
być pod wrażeniem
to find the course well
start learning
dobrze znaleźć kurs
to start off from a beginners level
start learning
zacząć od poziomu dla początkujących
to give exposure to the practical side of engineering from day one
start learning
aby od pierwszego dnia zapoznać się z praktyczną stroną inżynierii
a six-month internship
start learning
sześciomiesięczny staż
application process was handled by
start learning
proces aplikacyjny był obsługiwany przez
on offer and partaking in interviews with
start learning
w ofercie i udział w wywiadach z
on having this experience
start learning
na temat tego doświadczenia
to work on one’s own final year project
start learning
pracować nad własnym projektem z ostatniego roku
to develop
start learning
rozwijać
to involve working with innovative technology
start learning
angażować pracę z innowacyjną technologią
to push sb to reach one’s full potential
start learning
naciskać na kogoś, aby osiągnąć pełny potencjał
on completion
start learning
po zakończeniu
to be shortlisted for
start learning
być na krótkiej liście
on completion of one’s undergraduate degree
start learning
po ukończeniu studiów licencjackich
to achieve First Class honours
start learning
osiągnąć zaszczyt pierwszej klasy / z honorami
to obtain a placement
start learning
otrzymać posadę
to complete demanding projects with
start learning
realizować wymagające projekty za pomocą
projects dealt with
start learning
projekty realizowane
the program also consisted of in
start learning
program składał się również z
as part of the program
start learning
jako część programu
to become acquainted with
start learning
zapoznać się z
a truly amazing experience
start learning
naprawdę niesamowite doświadczenie
to complement one’s Engineering background with
start learning
uzupełnić swoje wykształcenie inżynierskie
core modules
start learning
Moduły podstawowe
specialist courses
start learning
kursy specjalistyczne
this internship involved
start learning
ten staż dotyczył
to address sth
start learning
zająć sth
to secure a position as
start learning
zabezpieczyć pozycję jako
to thoroughly enjoy sth
start learning
całkowicie cieszyć się czymś
alongside working for
start learning
obok pracy dla
in the field of
start learning
W dziedzinie
valuable asset
start learning
cenne zasoby
innovation and implementing change is constant
start learning
innowacje i wprowadzanie zmian są stałe
to be assigned a lecturer
start learning
otrzymać tutora / wykładowcę
on obtaining a place on
start learning
po uzyskaniu miejsca na
Ii association with
start learning
Stowarzyszenie Ii z
to transfer from business to business
start learning
przenieść z firmy do firmy
based on one’s academia and experience
start learning
w oparciu o własne środowisko akademickie i doświadczenie
access
start learning
dostęp
activate
start learning
aktywować
adjust
start learning
wyregulować
assemble
start learning
montować
calculate
start learning
obliczać
convert
start learning
konwertować
cool
start learning
chłodzić
detach
start learning
odłączyć
detect
start learning
wykryć
display
start learning
wyświetlać
eject
start learning
wyrzucać
expand
start learning
rozszerzać
extrude
start learning
wyciskać
generate
start learning
generować
heat
start learning
rozgrzać
inflate
start learning
nadmuchać
insert
start learning
wstawić
inspect
start learning
sprawdzać
lengthen
start learning
wydłużać
locate
start learning
lokalizować
maintain
start learning
utrzymywać
manufacture
start learning
produkcja
measure
start learning
mierzyć
melt
start learning
roztopić
mend
start learning
zaszyć / naprawić
monitor
start learning
monitorować / obserwować
operate
start learning
działać / obsługiwać
propel
start learning
napędzać
receive
start learning
otrzymać
replace
start learning
zastąpić
restrain
start learning
pohamować
rotate
start learning
obracać
shorten
start learning
skracać
stabilize
start learning
ustabilizować
transfer
start learning
transferować
transmit
start learning
transmitować
weld
start learning
spawanie
widen
start learning
poszerzać

You must sign in to write a comment