Angielski słówka

 0    103 flashcards    oskar1717
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
najbardziej wysłużeni/bogaci ludzie
start learning
the poshest people
przebiegły
start learning
astute
gospodarka
start learning
managment
wahał się od
start learning
ranged from
Byłem głupi
start learning
I was daft
nieporządne biurko
start learning
an untidy desk
oceniano
start learning
assessed
poza. sąsiedztwo Twojej okolicy
start learning
beyond. vicinity of your local area
może mieć
start learning
might have
Granic. zmniejszyć presje
start learning
boundaries. relieve pressure
nie mogliśmy go przekonać
start learning
we could not quite persuade him
dni rozciągnięte 16 godzin lub więcej były powszechne
start learning
days that stretched 16 hours or more were common
wyrok
start learning
judgement
znać tajniki
start learning
know the ropes
próbując wyważyć gracza
start learning
trying to weigh up a player
przemierzyć tę ścieżkę
start learning
trod that path
możesz mnie zwolnić
start learning
you can sack me
wziął hazard
start learning
took the gamble
doprowadzałby mnie do szaleństwa ze względu na jego swobodną postawę w treningu
start learning
he would drive me mad with his laid-back attitude in training
jego postawa powodowała maksymalną frustrację
start learning
his attitude was causing me maximum frustration
puchar fa jest niwelatorem
start learning
fa cup is a leveller
nie był wielkim hazardzistą
start learning
he wasn't a big gambler
ale szczerze mówiąc znalazłem Joe Keenera
start learning
but frankly I found Joe Keener
Daniel zamiast tego wziął Kyle Walkera
start learning
Daniel took Kyle Walker instead
moja postawa była również stwardniała po tym, jak dostali jeden od nas
start learning
my attitude was also hardened after they got one over us
uciekł na lotnisko
start learning
he fled to the airport
bił/zabil go
start learning
clattered him
Lubię jego pragnienie.
start learning
I like his desire.
prezes
start learning
chairman
całkiem zrozumiałe
start learning
quite understandably
straszny bałagan
start learning
terrible mess
pochlebny
start learning
flattering
nagłówki były pochlebne, ale nie miałem złudzeń.
start learning
headlines were flattering but I was under no illusion.
nie mamy modlitwy
start learning
we haven't got a prayer
co robiłeś
start learning
what you been up to
został uderzony bagażem
start learning
he was slammed down with luggage
było znacznie lepiej
start learning
it was far preferable
bylem zachęcony i zawstydzony
start learning
I was encouraging and embarrasing
Daniel podjął decyzję i wydawał się niechętny.
start learning
Daniel had made up his mind and seemed reluctant.
ma "chodzone", kiedy nie mamy piłki
start learning
he have Walkabout when we haven't got a ball
mały gruby gapowicz
start learning
the little fat geezer
zawodnik, który był w stanie strzelic kilka piłek na bramkarza podczas treningu.
start learning
player who was liable to put a few balls down the goalkepper when he was practising his finishing.
był niewzruszony
start learning
he was unimpressed
Robotnicy wybrali mojego brata na zastępcę
start learning
The workers have chosen my brother as their deputy.
Powiedziałem mu, aby napisał ten list od razu.
start learning
I told him to write this letter at once.
Uczyłem tej klasy już od dwóch lat
start learning
I have taught this class now for two years.
Wybacz mi, zapomniałem twojej książki.
start learning
Forgive me, I have forgotten your book.
Jej książka ostatnio nie była zbyt udana
start learning
Her book hasn't been very succesful lately
mieliśmy okropną burzą przedwczoraj
start learning
we had a terrible storm the day before yesterday.
Aby opisać osiągnięcia.
start learning
To describe accomplishments.
lekarze odkryli leki na wiele chorób
start learning
doctors have discovered cures for many disease
Nie słyszałem go ostatnio.
start learning
I haven't heard him from lately.
resuracja (przywrocenie dawnego nastroju)
start learning
resuration
nadzieje wciąż trwają
start learning
hopes still linger
uspokojony
start learning
relieved
znowu nas zdezorientowali
start learning
confused us again
zaniepokojeni właściciele samochodów
start learning
concerned cars owners
niewyraźna mowa
start learning
slurred speech
Jest teraz ponuro
start learning
It's glummy now
chłopcy
start learning
lads
kwitnie
start learning
it is flourished
chciwy drań
start learning
greedy bastard
bat/bicz
start learning
whip
bzdurna droga, kierunek
start learning
crap way
przepraszać wszystkich
start learning
apologize everybody
nie masz pieprzonej wskazówki/rozwiązania
start learning
you havent got a fucking clue
chuj lub ukłucie
start learning
prick
więzienie
start learning
jail
zdjecie jest obramowane
start learning
picture is framed
sikanie
start learning
peeing
brzeg jest zanieczyszczony
start learning
shore is poluted
skórka
start learning
peel
lepki
start learning
sticky
patyk
start learning
stick
Jesteśmy załamani
start learning
We are devestated
restrukturyzacji (gwałtowna zmiana(transformacja))
start learning
restructure
Atmosfera jest płaska.
start learning
Atmosphere is flat.
nie unikał tego
start learning
not shirked it
za granicą
start learning
overseas
przeszkoda
start learning
obstacle
kłaniasz się temu
start learning
you bow down to it
krzywy
start learning
crooked
Mam dość koszykówki.
start learning
I get fed up with basketball.
Czy MMA jest agresywne?
start learning
Is MMA to violent?
Myślę, że to problem.
start learning
I think that an issue.
mówi się, że...
start learning
it is said that...
W Polsce jest to ta sama kultura futbolu, co w Anglii
start learning
In Poland it is kind of the same culture of football as in England
To jest niedozwolone.
start learning
It is not allowed.
On się tam sam siusia
start learning
He has peeing himself right there
płot
start learning
fence
oddział
start learning
ward
wystąpiło
start learning
occurred
rondel
start learning
saucepan
potrawka
start learning
stew
nieufny
start learning
incredulous
odbijanie i pierdzenie
start learning
belching and farting
ogromna próba (proces, jak np. ultramaraton
start learning
huge ordeal
garaż
start learning
garage
nawyki tankowania
start learning
refuelling habits
nic dziwnego
start learning
unsurprisingly
Wahania
start learning
fluctuations
fotel
start learning
an armchair
ciężarówki
start learning
lorries whizzing

You must sign in to write a comment