angielski lista 4

 0    127 flashcards    dianitabator0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
końcowy egzamin przedmiotowy w szkole średniej
start learning
A-level
wolno/Nie wolno coś zrobic
start learning
(not) allowed to
Nie móc
start learning
can not
certyfikat
start learning
certificate
kolegium
start learning
college
kolegium sztuk plastycznych
start learning
college art
kolegium techniczny
start learning
college technical
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
wykształcenie
start learning
education
egzamin
start learning
an exam
egzamin zdać
start learning
exam pass an
egzamin zdawać
start learning
exam take an
ćwiczenie
start learning
exercise
rok przerwy między szkołą średnią A studiami
start learning
gap year
egzamin dla 16 latkow
start learning
GCSE exams
kopiowac pracę domową
start learning
copy homework
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
spóźnić się
start learning
be late
lekcja
start learning
lesson
musieć
start learning
must
nie wolno
start learning
musn't
praca projektowa
start learning
project
szkoła
start learning
school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła państwowa (tylko brytyjskie)
start learning
state school
student
start learning
student
semestr
start learning
term
klasówka
start learning
test
plan lekcji
start learning
timetable
mundurek szkolny
start learning
school uniform
nosić mundur
start learning
wear A uniform
uniwersytet
start learning
university
algebra
start learning
algebra
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
wychowanie obywatelskie
start learning
cityzenship
projektowanie
start learning
design
zajęcia teatralne
start learning
drama
DT (projektowanie i technologia)
start learning
DT (Design and technology)
angielski
start learning
english
język obcy
start learning
foreign language
francuski
start learning
french
geografia
start learning
geography
niemiecki
start learning
german
gimnastyka
start learning
gymnastics
historia
start learning
history
informatyka
start learning
ICT
japoński
start learning
japanese
łacina
start learning
Latin
matma
start learning
maths
nauka o mediach
start learning
media studies
muzyka
start learning
music
WF
start learning
PE (Physical Education)
fizyka
start learning
physics
RE (edukacja religijna)
start learning
RE(religious education)
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
hiszpanski
start learning
spanish
temat
start learning
subject
technika
start learning
technology
Wyniki egzaminu
start learning
exam results
oblac egzamin
start learning
fail an exam
uzyskać zła ocenę
start learning
get A mark bad
uzyskać ocenę dobrą
start learning
get a grade Good
dostać 5 z testu
start learning
get a 5 in A test
ocena
start learning
mark
zdać egzamin
start learning
pass an exam
podejść ponownie
start learning
resit an exam
zdobyć 100% na egzaminie
start learning
score 100% in an exam
Wyniki testów
start learning
test results
plecak
start learning
bag
tablica
start learning
blackboard
klasa (pomieszczenie)
start learning
classroom
korytarz
start learning
corridor
biurko
start learning
desk
stołówka
start learning
dinner hall
sala gimnastyczna
start learning
gym
hol
start learning
hall
sala komputerowa
start learning
ICT suite
kiosk
start learning
kiosk
laboratorium
start learning
laboratory
laboratorium językowe
start learning
language lab
biblioteka
start learning
library
szafka
start learning
locker
zeszyt, notatnik
start learning
notebook
Tablica Ogłoszeń
start learning
notice board
plac zabaw
start learning
playground
sekretariat szkolny
start learning
school office
laboratorium naukowe
start learning
science lab
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
basen
start learning
swimming pool
zeszyt ćwiczeń
start learning
workbook
mieszkanie
start learning
accommodation
adres
start learning
address
Formularz
start learning
application form
zajęcia
start learning
classes
kurs
start learning
course
Obecna szkoła
start learning
current school
opłata
start learning
fee
pełen etat
start learning
full-time
polepszyć
start learning
improve
kurs językowy
start learning
language course
poziom zaawansowany
start learning
advanced level
poziom początkujący
start learning
beginner level
pośredni
start learning
intermediate
pierwsze imię
start learning
first name
pełne imię i nazwisko
start learning
full name
narodowość
start learning
nationality
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
opłata rejestracyjna
start learning
registation fee
podpis
start learning
signature
umiejętności
start learning
skill
wykwalifikowany nauczyciel
start learning
well-qualified teacher
gotowanie
start learning
cooking
taniec
start learning
dancing
uprawiać sport
start learning
doing sport
iść na siłownię
start learning
going to the gym
jazda konna
start learning
horse riding
karate
start learning
karate
uczyć się języka obcego
start learning
learning A foreign language
malowanie
start learning
painting
fotografia
start learning
photography
Grać w zespole muzycznym
start learning
Play in a band
śpiew
start learning
singing
pływanie
start learning
swimming

You must sign in to write a comment