ANGIELSKI BIZNES

 0    199 flashcards    dorianzyzniewski
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

handel

chief executive officer
start learning
dyrektor generalny

strona

brand name
start learning
marka

magazyn

filia

sprzedawca

board of directors
start learning
zarząd / rada nadzorcza

value added tax
start learning
podatek VAT

aneks

obrót

accounting
start learning
księgowość

wymiana

podaż

zaopatrzyć

popyt

start a business
start learning
zakładać interes

sales department
start learning
Dział sprzedaży

sell shares
start learning
sprzedać akcje

detaliczny

make a loss
start learning
przynosić straty

profitable
start learning
dochodowy

make a profit
start learning
osiągać zysk

partnership
start learning
spółka

invoice sb for sth
start learning
zafakturować kogoś za coś

handlować czymś

close down the company
start learning
zamknąć firmę

market research
start learning
badania rynku

go bankrupt
start learning
zbankrutować

draw up a contract
start learning
sporządzić umowę

back out of the deal
start learning
wycofać się z umowy

brutto


towary

odszkodowanie


income tax
start learning
podatek dochodowy

enterprise
start learning
przedsiębiorstwo

akcyza

przychód

oszukiwać

różnorodny

hasło reklamowe

nieszczelność

świadomość

projekt reklamy

disdainful
start learning
pogardliwy

porzucić

discombobulate
start learning
zakłopotany

wrodzony

wrodzony

leniwy

nienaganny

odizolowany

inveterate
start learning
przyjęty/ utarty

to inhibbit
start learning
hamować

niedorzeczny

flabbergast
start learning
oszołomić

podniecony

szydzić

obniżać raty

commulative
start learning
spójny

spiskować

bossom friend
start learning
powiernik

spójny

circumspect
start learning
przezorny

szczery

bezduszny

bezczelny

szorstki

tajny

dbać o dobra finansowe

sympatyczny

jadać na mieście

short of money
start learning
brakuje pieniędzy

at a profit
start learning
z zyskiem

planować

i'm deep to my ears in debt
start learning
Jestem głęboko po uszy w długach

to be hard up with money
start learning
być bez pieniędzy

to be strapp for the cash
start learning
być wypłukanym z kasy

wytargować

appreciate in value
start learning
odpowiednia wartość

to be on a strickt budget
start learning
dysponować ograniczonym budżetem

who do i make this check payable to
start learning
dla kogo mam wystawić czek

retails at
start learning
oscylować

I put in a deposit
start learning
zaciągnąć kredyt

odsetki

instalments
start learning
raty

w czeku

seems to be
start learning
wydaje się, że

sugerować

namawiać

istotny FORMAL

ważny

istotny

z uwagi na

odwołany

can't stand
start learning
nie znosić

despite the fact
start learning
pomimo faktu

didn't manage to finish
start learning
nie skończyłem FORMAL

short of money
start learning
bez pieniędzy

z powodu

attendance
start learning
widownia

trochę

przeciwko

objectives
start learning
przeciwwskazania

domagać się

zorganizować

make decision
start learning
podjąć decyzję

agree that
start learning
zgadza się, że

has reputation
start learning
ma reputację


by everyone
start learning
przy wszystkich

developing
start learning
rozwijający

dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)

scatter-brained
start learning
roztrzepany, chaotyczny

resourceful
start learning
zaradny, pomysłowy

niedbały

knowledgeable
start learning
dobrze poinformowany

fairminded
start learning
uczciwy

approachable
start learning
przystępny dla innych

powściągliwy

porywczy

big-headed
start learning
zarozumiały

sharp tongued
start learning
ostry

brutalny, dziki

formalny

supportive
start learning
oferujący wsparcie

przyjemność

mean business
start learning
mówić poważnie

business deal
start learning
transakcja

any other business
start learning
Sprawy różne

zwolnienie

unemployment
start learning
bezrobocie

to be made redundant
start learning
zostać zwolnionym (z powodu redukcji zatrudnienia)

to be on the dole
start learning
być na zasiłku

zwolnienie lekarskie

group layoff
start learning
zwolnienie grupowe

zbędny

job seeker
start learning
osoba szukająca pracy

give somebody a notice
start learning
dać komuś wypowiedzenie

notice period
start learning
okres wypowiedzenia

out of work
start learning
bez pracy

bezrobotny

hand in a notice
start learning
wręczyć swoje wypowiedzenie

wiązać koniec z końcem

wiązać

unemployment benefit
start learning
zasiłek dla bezrobotnych

unemployment rate
start learning
stopa bezrobocia

termination of the contract
start learning
rozwiązanie umowy

redundance pay
start learning
odprawa

severance pay
start learning
odprawa (wynagrodzenie przy zwolnieniu)

downsize employment
start learning
zmniejszyć zatrudnienie

short time
start learning
skrócony czas pracy

przekazywać

wykres

szablon

różnić się

to file a tax return
start learning
złożyć zeznanie podatkowe

receipt record
start learning
dowód odbioru

payroll record
start learning
rejestr płac

bank statement
start learning
wyciąg z konta

income statement
start learning
rachunek zysków i strat

tax reporting forms
start learning
formularze podatkowe

balance sheet
start learning
bilans

business entity
start learning
podmiot gospodarczy

shareholder (AmE: stockholder)
start learning
Akcjonariusz (AmE: Akcjonariusz)

employer identification number
start learning
NIP

annual financial report
start learning
Roczne sprawozdanie finansowe

przychód

to substract
start learning
odjąć

wydatki

aktywa

odpowiedzialność

cash flow statement
start learning
sprawozdanie z przepływów pieniężnych

to account
start learning
na konto

accuse sb of doing sth
start learning
oskarżyć

admit doing sth
start learning
Przyznawać się

apologise to sb for doing sth
start learning
przepraszać

boast of doing sth
start learning
chwalić się

complain about
start learning
narzekać

confess to doing sth
start learning
przyznawać się

deny doing sth
start learning
zaprzeczyć

insist on sb's doing sth
start learning
nalegać

suggest doing sth
start learning
sugerować

warn sb against doing sth
start learning
ostrzegać

advise sb to do sth
start learning
radzić

agree to do sth
start learning
zgadzać się

allow sb to do sth
start learning
pozwalać

ask sb to do sth
start learning
pytać, prosić

beg sb to do sth
start learning
błagać

claim to do
start learning
twierdzić

command sb to do sth
start learning
rozkazać

decide to do sth
start learning
zdecydować

demand to do
start learning
żądać

forbid sb to do sth
start learning
zabraniać

invite sb to do sth
start learning
zaprosić kogoś do zrobienia czegoś

offer to do sth
start learning
oferować

order to do sth
start learning
kazać


You must sign in to write a comment