angielski 3

 0    88 flashcards    dominikakomonska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztuka
start learning
art
chemia
start learning
chemistry
zajęcia teatralne
start learning
drama
obywatelstwo
start learning
citizenship
historia
start learning
history
Włoski
start learning
Italian
matma
start learning
maths
zarządzanie i administracja
start learning
business studies
Literatura English
start learning
English literature
podzielony
start learning
divided
jest równa
start learning
equals
prawa
start learning
laws
demokracja
start learning
democracy
państwo
start learning
country
próbować
start learning
try
jaśniejsze kolory
start learning
brighter colours
zawierać
start learning
contain
wodór i tlen
start learning
hydrogen and oxygen
Klasyczna opowieść
start learning
classic tale
temat
start learning
subject
Edukacja zdrowotna
start learning
health education
odbywać próby
start learning
rehearse
przyciągnąć uwagę
start learning
attract attention
uczyć się
start learning
learn
nauczyciel
start learning
teacher
wydalić ze szkoły
start learning
expel from school
oddać wypracowanie
start learning
submit an essay
przekazać zadanie
start learning
hand in an assignement
pominąć lekcji
start learning
skip a lesson
oszukiwać w teście
start learning
cheat in a test
złapać
start learning
catch
Egzamin próbny
start learning
mock exam
stare dokumenty
start learning
past papers
rodzaje pytań
start learning
types of question
pojawić się
start learning
appear
studiować nauki przyrodnicze
start learning
study life sciences
apel szkoły
start learning
school assembly
sala wykładowa
start learning
auditorium
Egzamin wstępny
start learning
entrance exam
sprawdzanie obecności
start learning
Roll call
w słowniku
start learning
up in the dictionary
uczyć się do egzaminu
start learning
study for an exam
oblać egzamin
start learning
to fail an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
iść do klasy
start learning
go to class
uczestniczyć w lekcjach
start learning
attent class
pominąć/opuścić klasę
start learning
skip class
za późno
start learning
be late
pojawiać się
start learning
turn up
przyjechać późno
start learning
arrive late
robić badania online
start learning
do research online
sprawdź coś
start learning
look sth up
znajdź informacje w Internecie
start learning
find information online
napisz esaay
start learning
write an esaay
oznaczyć esej
start learning
mark an essay
rezygnują ze szkoły
start learning
drop out of school
opuścić szkołę
start learning
leave school
zaczynają szkołę
start learning
start school
studia wyższe
start learning
higher education
szkoła średnia
start learning
secondary school
egzamin krajowa
start learning
national exam
szkoła podstawowa
start learning
primary school
gimnazjum
start learning
junior secondary school
studia podyplomowe
start learning
postgraduate course
przedszkole
start learning
pre-school
technikum
start learning
technical
student
start learning
undergraduate
Tytuły zawodowe
start learning
undergraduate degrees
trwają cztery lata
start learning
last four years
obszary odległe
start learning
remote areas
lekcje jeden na jeden
start learning
one to one tuition
zarządzenie/regulacje
start learning
regulation
rejestracja
start learning
registration
stypendium
start learning
bursary
certyfikat
start learning
certificate
dyplom
start learning
diploma
stopień z wyróżnieniem
start learning
degree with honours
Sukcesy
start learning
honours
Ocen uzyskanych
start learning
marks obtained
punkty
start learning
points
badanie/ankieta
start learning
survey
ankieta pokazała
start learning
survey showed
wykształcenie wyższe
start learning
upper education
zaawansowany
start learning
advanced
dorosły
start learning
adult
kurs powtórkowy/utrwalający
start learning
refresher course
przyznać tytuł
start learning
award a degree
ceremonia ukończona
start learning
graduation ceremony

You must sign in to write a comment