Angielski 2

 0    98 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stale / wciąż
start learning
constantly
odrzucenie
start learning
rejection
klamka
start learning
handle
czysty wślizg
start learning
clean tackle
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
ucierpieć
start learning
suffer
dobry wieczór
start learning
good evening
dzień dobry
start learning
good morning
dobranoc
start learning
good night
wola
start learning
will
charakter
start learning
character
przyszłość
start learning
future
przeszłość
start learning
past
teraźniejszość
start learning
present
drugi z rzędu
start learning
second in a row
być może
start learning
perhaps
stracić cel/bramki
start learning
concede goal
tracić czas
start learning
waste time
dogrywka (mecz)
start learning
extra time
ścieżka
start learning
path
strefa
start learning
area
Szczęście
start learning
Happiness
trudności
start learning
difficulties
zrezygnować
start learning
resignate
po sezonie
start learning
off-season
przed sezonem
start learning
pre-season
Co sprawia, że ​​czujesz się spełniony?
start learning
What makes you feel fulfilled?
Opiekuje się/Zależy mi na rodzinie.
start learning
I care about my family.
Najważniejsza jest rodzina. "Ronaldo"
start learning
The most important is family. "Ronaldo"
Wiele osób zależy od ciebie, cokolwiek byś nie zrobił.
start learning
A lot of people depend on you, whatever you do.
Wykonam właściwie/prawidłowo swoją pracę
start learning
I will do my job properly.
Nieustannie dążyć do doskonałości.
start learning
Pursue greatness relentlessly.
Ludzie są zdolni do uczenia się
start learning
Humans are capable of learning.
Nie przejmuj się, co myślą inni
start learning
Don't care what other think.
więzień
start learning
prisoner
Zbuduj emocje/podniecenie.
start learning
Build excitement.
Naucz się chwalić i karać siebie.
start learning
Learn to praise and punish yourself.
W ten sposób kształtujesz swój charakter.
start learning
That's how you shape your character.
Rozwiń swoją pasję.
start learning
Develop your passion.
Ćwiczcie wdzięczność.
start learning
Practice gratitude.
Medytować.
start learning
Meditate.
Pozwól sobie na marzenia.
start learning
Allow yourself to dream.
Ludzka dusza.
start learning
Human soul.
Niektórzy ludzie są bardzo uprzejmi.
start learning
Some people are very polite.
ostrzeżenie
start learning
warning
Próbuję dobrze mówić po angielsku.
start learning
I try to speak English well.
Nauczył mnie obu rzeczy.
start learning
He teached me both thing.
rzecz!
start learning
thing!
Wiele dziennikarzy jest wkurzających.
start learning
Many journalists are annoying.
prezenter telewizyjny
start learning
TV presenter
Ja rozumiem ich.
start learning
I understand them.
Jestem inteligentny/bystry.
start learning
I am smart.
Jestem zdrowy.
start learning
Im well/healthy
Zmień swoje nastawienie.
start learning
Change your attitude/aproach.
Chyba że ja to zrobię.
start learning
Unless, I will do this.
Bielizna.
start learning
Underwear.
Każda pozycja ma inne wymagania.
start learning
Every position has different requirements.
Moja siostra zachowuje się źle.
start learning
My sister is behaving badly.
To twoje zobowiązanie!
start learning
It's your commitment!
Muszę być kliniczny (charakterystyczny), pewny siebie i opanowany.
start learning
I have to be clinical, confident and composed.
przerobić
start learning
redo
Muszę trenować moc.
start learning
I need to train power.
Nie martwię się wrażeniami ludzi o mnie
start learning
I dont worry about people impression about me.
Prawdopodobnie jest to najtrudniejszy moment w moim życiu
start learning
Probably it is the toughest moment in my life
To nie ma znaczenia/nie robi sprawy.
start learning
It doesnt matter.
krytykować
start learning
to criticize
Najgorszy moment "zwątpienia".
start learning
The worst disappoiting moment.
okazja / możliwość
start learning
opportunity
Muszę być skuteczny.
start learning
I have to be efficent.
Ubrania zwisają na balkonie.
start learning
Clothes are hanging off on balcony.
Osiągam więcej niż się spodziewałem.
start learning
I achieve more than I expected.
Musimy się dzielić.
start learning
We have to share.
To sprawia, że ​​zwymiotuję.
start learning
This makes me throw up.
Pomocnicy grają wąsko.
start learning
Midfielders play narrow.
Gracze Chelsea nie brali udziału w grze.
start learning
Chelsea players didn't involved to play.
wykorzystać okazję
start learning
seize the opportunity
Oni cię osądzają.
start learning
They judge you.
drugie miejsce to pierwsze miejsce wśród ostatnich
start learning
second place is the first place among last ones
Jestem zadowolony/Ciesze się
start learning
I'm glad.
Mbappe to francuska gwiazda.
start learning
Mbappe is French starlet.
PSG szybko podbiło bogatych graczy.
start learning
PSG swiftly snapped up the rich players.
zamiast tego
start learning
instead this
rozwój jest konieczny
start learning
development is necessary
Zagraniczne wybrzeża.
start learning
Foreign shores.
cenne doświadczenie
start learning
valuable experience
ostatecznie rozstrzygnięty
start learning
eventually settled
dostosowywanie się do życia
start learning
adjusting to life
wyjaśnia
start learning
he explains
także
start learning
as well
Chcę również wygrać.
start learning
I want to win as well.
Mogę w zasadzie dopasować się do każdej pozycji
start learning
I can basically fit in any position.
Tak naprawdę nie mam preferencji.
start learning
I don't really have preference.
na boisku
start learning
across the pitch
Jestem przyzwyczajony do występu w innej pozycji.
start learning
I'm used to performing in different position.
w celu zmylenia opozycji(przeciwnika)
start learning
in order to confuse the opposition.
Jest bardzo precyzyjny
start learning
He is very precise
koza
start learning
goat
odkupienie
start learning
redemption

You must sign in to write a comment